T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen "Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayınlandı.
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen "Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayınlandı.
Hava kalitesi yönetimine ilişkin mevcut durum ve yaşanan sorunların tartışılarak çözüm önerilerinin üretilmesi, mevcut uygulamaların güçlendirilmesi, yürütülen araştırmaların çeşitlendirilmesi, uygulamaları/araştırmaları yönlendirecek ve destekleyecek kararların alınması ve tüm ilgili paydaşlarla sektördeki yeniliklerin değerlendirilmesi amacıyla; 8-9-10 Mayıs 2017 tarihlerinde Afyonkarahisar’da “1.Ulusal Hava Kalitesi Yönetimi Çalıştayı” düzenlenecektir.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında, Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi verilen Çevre Laboratuvarlarına emisyon ve imisyon konularında sertifikasyon eğitimi, talepler doğrultusunda tekrar gerçekleştirilecektir.
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvanclılk Bakanlığı tarafından yürütülen "Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Analiz Metotları Tebliği" bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Bugün Resmi Gazete'de "Türk Gıda Kodeksi Distrile Alkollü İçkiler Tebliği" yayınlanarak yürürlüğe girdi.
"Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen "Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
16 ıncı maddesinde yapılan düzenlemeyle, Yen. No/Tarih:1/01.03.2017 olarak güncellenen 2017 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ yayımlanmıştır.
"Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Eser Elementler ve Bulaşan Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği" bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen "Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Enzimleri ve Gıda Aroma Vericilerine İlişkin Ortak İzin Prosedürü Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen "Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği" bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan 2017 Asgari Fiyat Tarifesinde uygulamaya yönelik ilave açıklamalar duyurulmuştur.
İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen "İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik" bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
TÜRK GIDA KODEKSİ AROMA VERİCİLER VE AROMA VERME ÖZELLİĞİ TAŞIYAN GIDA BİLEŞENLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI
"Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
LABORATUVARIMIZ İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZLERİ İLE HİZMETİNİZDE...
Çevre Analiz Laboratuvarları "İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri" alanında T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve Türkak tarafından akredite olarak hizmet vermektedir.
İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girdi.
DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI
"Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN ONAY İŞLEMLERİ UYGULAMA TALİMATI GÜNCELLENDİ
Piyasaya arz edilecek her bir takviye edici gıda için onay alınması zorunludur. Onay işlemleri uygularken talimatın güncellendiği tarihe dikkat edilmelidir.
TÜRK GIDA KODEKSİ ÜZÜM PEKMEZİ TEBLİĞ TASLAĞI GÖRÜŞE AÇILMIŞTIR
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen "Türk Gıda Kodeksi Üzüm Pekmezi Tebliğ Taslağı"na 14.11.2016 tarihine kadar görüşlerinizi bildirebilirsiniz.
Laboratuvarımıza örnekler 3 farklı şekilde ulaştırılabilmektedir. Örnekler;

1. Tarafımızdan alınabilir.
2. Kargo ile gönderebilirsiniz.
3. Direkt olarak kendiniz getirebilirsiniz.

Örnek gönderme koşulları ile ilgili detaylı bilgi almak için sıkça sorulan sorular bölümünü ziyaret edebilirsiniz veya kuruluşumuz ile temasa geçebilirsiniz.info@cevreanaliz.com

Word  formatında numune formu için lütfen asağıdaki Gönderim Formuna tıklayınız.<

Kullanıcı Adı
Şifre
 
yetki_belgeleri yetki_belgeleri
Müşteri Memnuniyeti Anketi
Online Teklif
Biz Sizi Arayalım
Formu doldurun, sizi geri arayalım...