EMİSYON - İMİSYON EĞİTİMLERİYLE İLGİLİ ÖN TALEP BAŞVURUSU HAKKINDA DUYURU YAYINLANDI
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında, Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi verilen Çevre Laboratuvarlarına emisyon ve imisyon konularında sertifikasyon eğitimi, talepler doğrultusunda tekrar gerçekleştirilecektir.
TÜRK GIDA KODEKSİ DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİLER ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ YAYINLANDI
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvanclılk Bakanlığı tarafından yürütülen "Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Analiz Metotları Tebliği" bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
TÜRK GIDA KODEKSİ DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİLER TEBLİĞİ YAYINLANDI
Bugün Resmi Gazete'de "Türk Gıda Kodeksi Distrile Alkollü İçkiler Tebliği" yayınlanarak yürürlüğe girdi.
TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI
"Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARA VİTAMİNLER, MİNERALLER VE BELİRLİ DİĞER ÖĞELERİN EKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANDI
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen "Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
2017 YILI GÜNCEL ASGARİ FİYAT TARİFESİ YAYINLANDI
16 ıncı maddesinde yapılan düzenlemeyle, Yen. No/Tarih:1/01.03.2017 olarak güncellenen 2017 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ yayımlanmıştır.
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDA ESER ELEMENTLER VE BULAŞAN SEVİYELERİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ YAYINLANDI
"Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Eser Elementler ve Bulaşan Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği" bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİ, GIDA ENZİMLERİ VE GIDA AROMA VERİCİLERİNE İLİŞKİN ORTAK İZİN PROSEDÜRÜ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANDI
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen "Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Enzimleri ve Gıda Aroma Vericilerine İlişkin Ortak İzin Prosedürü Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ENZİMLERİ YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen "Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği" bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANAN 2017 ASGARİ FİYAT TARİFESİ UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMA YAYINLANDI
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan 2017 Asgari Fiyat Tarifesinde uygulamaya yönelik ilave açıklamalar duyurulmuştur.
İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen "İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik" bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
TÜRK GIDA KODEKSİ AROMA VERİCİLER VE AROMA VERME ÖZELLİĞİ TAŞIYAN GIDA BİLEŞENLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI
"Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
LABORATUVARIMIZ İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZLERİ İLE HİZMETİNİZDE...
Çevre Analiz Laboratuvarları "İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri" alanında T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve Türkak tarafından akredite olarak hizmet vermektedir.
İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girdi.
DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI
"Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN ONAY İŞLEMLERİ UYGULAMA TALİMATI GÜNCELLENDİ
Piyasaya arz edilecek her bir takviye edici gıda için onay alınması zorunludur. Onay işlemleri uygularken talimatın güncellendiği tarihe dikkat edilmelidir.
TÜRK GIDA KODEKSİ ÜZÜM PEKMEZİ TEBLİĞ TASLAĞI GÖRÜŞE AÇILMIŞTIR
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen "Türk Gıda Kodeksi Üzüm Pekmezi Tebliğ Taslağı"na 14.11.2016 tarihine kadar görüşlerinizi bildirebilirsiniz.
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDA ESER ELEMENTLER VE BULAŞAN SEVİYELERİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞ TASLAĞI GÖRÜŞE AÇILMIŞTIR
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen "Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Eser Elementler ve Bulaşan Seviyelerinin Resmi Kontrolü için Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliğ Taslağı"na 14.11.2016 tarihine kadar görüşlerinizi bildirebilirsiniz.
TÜRK GIDA KODEKSİ DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİLER ANALİZ METOTLARI TEBLİĞ TASLAĞI GÖRÜŞE AÇILDI
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen "Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Analiz Metotları Tebliğ Taslağı"na 14.11.2016 tarihine kadar görüşlerinizi bildirebilirsiniz.
YEMLERİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI YAYINLANDI
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen "Yemlerin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik Taslağı" 23.09.2016 tarihine kadar görüşe açıldı.
Laboratuvarımıza örnekler 3 farklı şekilde ulaştırılabilmektedir. Örnekler;

1. Tarafımızdan alınabilir.
2. Kargo ile gönderebilirsiniz.
3. Direkt olarak kendiniz getirebilirsiniz.

Örnek gönderme koşulları ile ilgili detaylı bilgi almak için sıkça sorulan sorular bölümünü ziyaret edebilirsiniz veya kuruluşumuz ile temasa geçebilirsiniz.info@cevreanaliz.com

Word  formatında numune formu için lütfen asağıdaki Gönderim Formuna tıklayınız.<

Kullanıcı Adı
Şifre
 
yetki_belgeleri yetki_belgeleri
Müşteri Memnuniyeti Anketi
Online Teklif
Biz Sizi Arayalım
Formu doldurun, sizi geri arayalım...