SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİK TASLAĞI YAYINLANDI
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmelik" taslağına görüşlerinizi bildirebilirsiniz.
MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİNE DAİR SIKÇA SORULAN SORULAR YAYINLANDI
Maden Atıkları Yönetmeliği hakkında merak edilen soruların yanıtları Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü sayfasında yayınlandı.
MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Maden Atıkları Yönetmeliği 15 Temmuz 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
ÜRÜN DOĞRULAMA VE TAKİP SİSTEMİ (ÜDTS) - YENİ
Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği'nin 49. maddesinde yer alan "Bakanlık tarafından belirlenen ürün takip sisteminin uygulanacağı gıda veya gıda grupları ile uygulama süresi Bakanlık tarafından belirlenerek Bakanlık internet sitesinde yayımlanır." hükmü gereği daha önce 30.06.2017 olarak belirlenen uygulamaya son başlama tarihi 02.10.2017 olarak değiştirilmiştir.
TÜRK GIDA KODEKSİ ÜZÜM PEKMEZİ TEBLİĞİ (No: 2017/8) YAYINLANDI
Bu Tebliğin amacı, üzüm pekmezinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretimi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanması aşamalarında taşıması gereken özelliklerini belirlemektir.
TÜRK GIDA KODEKSİ ENERJİ İÇECEKLERİ TEBLİĞİ (2017/4) YAYINLANDI
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kapsamında olan bu tebliğin amacı; enerji içeceklerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanmasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemektir.
TÜRK GIDA KODEKSİ BULAŞANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI YAYINLANDI
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kapsamında yürütülen "Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" yayınlandı.
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNİN VE GIDA BİLEŞENLERİNİN ÜRETİMİNDE KULLANILAN EKSTRAKSİYON ÇÖZÜCÜLERİ TEBLİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI GÖRÜŞE AÇILDI
​Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri Tebliği (Tebliğ No: 2013/45)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı'na 31.07.2017 tarihine kadar görüşlerinizi bildirebilirsiniz.
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDAKİ MİKOTOKSİN LİMİTLERİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ GÖRÜŞE AÇILDI
"Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Mikotoksin Limitlerinin Resmi Kontrolü için Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliğ Taslağı"na 31.07.2017 tarihine kadar görüşlerinizi bildirebilirsiniz.
ÇED RAPORU YAZIM REHBERİ GÜNCELLENMİŞTİR
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'ne sunulan raporların hazırlanması aşamasında izlenecek yolları belirleyen yazım rehberi güncellenmiştir.
TÜRK GIDA KODEKSİ PESTİSİTLERİN MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ REHBERİ YAYINLANMIŞTIR
Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği Rehberi T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlandı.
TÜRK GIDA KODEKSİ FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEBLİĞ TASLAĞI GÖRÜŞE AÇILDI
"Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliğ Taslağı"na 01.08.2017 tarihine kadar görüşlerinizi bildirebilirsiniz.
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞ TASLAĞI GÖRÜŞE AÇILDI
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen "Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Aktif ve Akıllı Madde ve Malzemeler Tebliğ Taslağı"na 23.06.2017 tarihine kadar görüşlerinizi bildirebilirsiniz.
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER YÖNETMELİK TASLAĞI GÖRÜŞE AÇILDI
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen "Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmelik Taslağı"na 23.06.2017 tarihine kadar görüşlerinizi bildirebilirsiniz.
ÇİĞ SÜTÜN ARZINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANDI
Bugün Resmi Gazete'de T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen "Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ" yayınlanarak yürürlüğe girdi.
TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen "Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayınlandı.
TÜRK GIDA KODEKSİ TAKVİYE EDİCİ GIDALAR TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANDI
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen "Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayınlandı.
8-10 MAYIS 2017 TARİHLERİNDE 1. ULUSAL HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI DÜZENLENECEKTİR.
Hava kalitesi yönetimine ilişkin mevcut durum ve yaşanan sorunların tartışılarak çözüm önerilerinin üretilmesi, mevcut uygulamaların güçlendirilmesi, yürütülen araştırmaların çeşitlendirilmesi, uygulamaları/araştırmaları yönlendirecek ve destekleyecek kararların alınması ve tüm ilgili paydaşlarla sektördeki yeniliklerin değerlendirilmesi amacıyla; 8-9-10 Mayıs 2017 tarihlerinde Afyonkarahisar’da “1.Ulusal Hava Kalitesi Yönetimi Çalıştayı” düzenlenecektir.
EMİSYON - İMİSYON EĞİTİMLERİYLE İLGİLİ ÖN TALEP BAŞVURUSU HAKKINDA DUYURU YAYINLANDI
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında, Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi verilen Çevre Laboratuvarlarına emisyon ve imisyon konularında sertifikasyon eğitimi, talepler doğrultusunda tekrar gerçekleştirilecektir.
TÜRK GIDA KODEKSİ DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİLER ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ YAYINLANDI
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvanclılk Bakanlığı tarafından yürütülen "Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Analiz Metotları Tebliği" bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Laboratuvarımıza örnekler 3 farklı şekilde ulaştırılabilmektedir. Örnekler;

1. Tarafımızdan alınabilir.
2. Kargo ile gönderebilirsiniz.
3. Direkt olarak kendiniz getirebilirsiniz.

Örnek gönderme koşulları ile ilgili detaylı bilgi almak için sıkça sorulan sorular bölümünü ziyaret edebilirsiniz veya kuruluşumuz ile temasa geçebilirsiniz.info@cevreanaliz.com

Word  formatında numune formu için lütfen asağıdaki Gönderim Formuna tıklayınız.<

Kullanıcı Adı
Şifre
 
yetki_belgeleri yetki_belgeleri
Müşteri Memnuniyeti Anketi
Online Teklif
Biz Sizi Arayalım
Formu doldurun, sizi geri arayalım...