ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİNİN SPESİFİKASYONLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen "Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmeliği"nde yapılan değişiklikler bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI
Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı.
ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ  TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE  ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANDI
27/10/2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 17. maddesinin dördüncü fıkrası değiştirilmiştir.
TÜRK GIDA KODEKSİ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞ TASLAĞI GÖRÜŞE AÇILDI
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen "Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliğ Taslağı"na 11 Haziran 2018 tarihine kadar görüşlerinizi bildirebilirsiniz.
9. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ 6 MAYIS'TA BAŞLIYOR
9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 6-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul-Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek.
TÜRK GIDA KODEKSİ DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİLER TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANDI
Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği'nin Distile Alkollü İçki Kategorilerinin Tanımları ve Özellikleri Başlıklı listede yapılan değişiklik bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.
LABORATUVARIMIZ EMİSYON - İMİSYON ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ İLE HİZMETİNİZDE...
Çevre Laboratuvarlar Grubu; Emisyon - İmisyon konusunda ölçüm ve analiz hizmetine başlamıştır.
TÜRK GIDA KODEKSİ TAKVİYE EDİCİ GIDALAR TEBLİĞİ  (TEBLİĞ NO: 2013/49)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞİ YAYINLANDI
16/8/2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2013/49)’nin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
TÜRK GIDA KODEKSİ ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ YAYINLANDI
Bu Tebliğin amacı, zeytinyağları ve pirina yağlarının tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, etiketlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve piyasaya arzı ile ilgili şartları ve ürün özelliklerini belirlemektir.
SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİK TASLAĞI YAYINLANDI
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmelik" taslağına görüşlerinizi bildirebilirsiniz.
MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİNE DAİR SIKÇA SORULAN SORULAR YAYINLANDI
Maden Atıkları Yönetmeliği hakkında merak edilen soruların yanıtları Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü sayfasında yayınlandı.
MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Maden Atıkları Yönetmeliği 15 Temmuz 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
ÜRÜN DOĞRULAMA VE TAKİP SİSTEMİ (ÜDTS) - YENİ
Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği'nin 49. maddesinde yer alan "Bakanlık tarafından belirlenen ürün takip sisteminin uygulanacağı gıda veya gıda grupları ile uygulama süresi Bakanlık tarafından belirlenerek Bakanlık internet sitesinde yayımlanır." hükmü gereği daha önce 30.06.2017 olarak belirlenen uygulamaya son başlama tarihi 02.10.2017 olarak değiştirilmiştir.
TÜRK GIDA KODEKSİ ÜZÜM PEKMEZİ TEBLİĞİ (No: 2017/8) YAYINLANDI
Bu Tebliğin amacı, üzüm pekmezinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretimi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanması aşamalarında taşıması gereken özelliklerini belirlemektir.
TÜRK GIDA KODEKSİ ENERJİ İÇECEKLERİ TEBLİĞİ (2017/4) YAYINLANDI
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kapsamında olan bu tebliğin amacı; enerji içeceklerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanmasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemektir.
TÜRK GIDA KODEKSİ BULAŞANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI YAYINLANDI
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kapsamında yürütülen "Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" yayınlandı.
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNİN VE GIDA BİLEŞENLERİNİN ÜRETİMİNDE KULLANILAN EKSTRAKSİYON ÇÖZÜCÜLERİ TEBLİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI GÖRÜŞE AÇILDI
​Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri Tebliği (Tebliğ No: 2013/45)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı'na 31.07.2017 tarihine kadar görüşlerinizi bildirebilirsiniz.
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDAKİ MİKOTOKSİN LİMİTLERİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ GÖRÜŞE AÇILDI
"Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Mikotoksin Limitlerinin Resmi Kontrolü için Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliğ Taslağı"na 31.07.2017 tarihine kadar görüşlerinizi bildirebilirsiniz.
ÇED RAPORU YAZIM REHBERİ GÜNCELLENMİŞTİR
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'ne sunulan raporların hazırlanması aşamasında izlenecek yolları belirleyen yazım rehberi güncellenmiştir.
Laboratuvarımıza örnekler 3 farklı şekilde ulaştırılabilmektedir. Örnekler;

1. Tarafımızdan alınabilir.
2. Kargo ile gönderebilirsiniz.
3. Direkt olarak kendiniz getirebilirsiniz.

Örnek gönderme koşulları ile ilgili detaylı bilgi almak için sıkça sorulan sorular bölümünü ziyaret edebilirsiniz veya kuruluşumuz ile temasa geçebilirsiniz.info@cevreanaliz.com

Word  formatında numune formu için lütfen asağıdaki Gönderim Formuna tıklayınız.<

Kullanıcı Adı
Şifre
 
yetki_belgeleri yetki_belgeleri
Müşteri Memnuniyeti Anketi
Online Teklif
Biz Sizi Arayalım
Formu doldurun, sizi geri arayalım...