+90 (212) 321 09 00

İsg ölçümlerinin amacı: İSG ölçümleri iş kazalarının önüne geçilmesi ve daha konforlu çalışma ortamlarının sağlanması için yapılan ölçümlerdir. Çalışma alanlarında ya da kişisel maruz kalınan fiziksel, kimyasal ya da biyolojik test ve ölçüm sonuçlarının, yasal mevzuatlardaki limitlere göre değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınarak güvenli, konforlu çalışma alanlarının oluşturulmasıdır. 

Kapsam ve Gereklilik

Ortam havasında mikroorganizma miktarının fazla olmasının sağlık açısından birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Alerjik reaksiyonlar, burun tıkanıklıkları, cilt rahatsızlıkları da bu durumlara örnek olarak verilebileceği gibi daha büyük problemler de maruziyet yüküne göre görülebilir. Bunun yanı sıra mantar ve bakterleri temizlediği iddaası ile piyasaya sürülen birçok ürün de bulunmaktadır. Gerek bu cihazların verimli çalışıp çalışmadığını gerekse ortamda mikroorganizmalar yönünden kirlilik miktarının tespiti için ölçüm yapılması şarttır.

Laboratuvarımız bu hassasiyetin tespiti amacıyla ortamda mikrobiyolojik ölçümler gerçekleştirerek konu ile ilişkili rapor hazırlayabilmektedir. Ayrıca T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ nın yetkili laboratuvarı olarak hizmet vermekle birlikte, Türk Akreditasyon Kurumu’ ndan da onaylıdır.

Ölçümler

Havadaki partiküllerin boyutuna uygun olarak örnekleme aparatına monte edilmiş bir filtreye/agar besiyerine havanın bilinen bir hacmi çekilir veya pasif olarak katı agar besiyerleri ortama bırakılır.Tespit edilen değerler uzun vadeli ( 8 saat ) olarak verilebilir. Örnekleme öncesinde EN 689’ a göre örnekleme stratejisi belirlenmelidir.

Kişisel maruziyet için örneklemeler, kirliliğe maruz kalan çalışanların çalışma periyotlarını temsil etmelidir. Bir örneğin mikrobiyal yükünün çok yüksek olduğu ve substratı fazlasıyla doldurduğu durumlarda birkaç örnekleyici peşpeşe kullanılmalıdır.

Kişisel maruziyet ölçümlerinde eğer cihazın takılı olduğu kişi iş günü içerisinde farklı çalışma ortamlarında veya farklı alt görevlerde bulunuyorsa her durum için farklı örnekleyiciye örnekleme yapılır. Maruziyet değeri hesaplanırken her çalışma ortalaması için bulunan değerlerin de zaman ağırlıklı aritmetik ortalaması alınır.

Kişisel örneklemelerde, örnekleyici kişinin solunum bölgesine takılır ve pompa kemere, cebe ya da üniformaya takılır. Solunum bölgesi nefes alınan yerden, işçinin yüzü etrafındaki alandır ve ağızdan en fazla 30 cm uzakta olması kabul edilir. Kişisel örnekleme cihazları bu nedenle normalde yaka-kemiğine yakın üst göğüs üzerine monte edilir.

Cihazlar ortam havası örnekleme için kullanılırsa ve özel olarak maruziyetin kaynağı tespit edilmek isteniyorsa, yükün en yüksek olması muhtemel yerlerden örnek alınabilir.

Farklı ölçüm amaçlarına ve stratejilerine istinaden farklı örnekleme aparatları kullanılmaktadır:

  •        “Filtre” ye Kişisel Örnekleme
  •        “Filtre ve impinger” a örnekleme
  •        “Katı Agar” a aktif örnekleme
  •        “Katı Agar” a pasif örnekleme

Filtreye ve impinger a örnekleme süresi 2 saat ile 8 saat aralığında olmalıdır. Tercihen 2 saat yeterlidir. Pasif örnekleme için 15 dakikalık bekletme süreleri yeterlidir. Katı agar a aktif örnekleme için ise hava örnekleyicisi 10, 20, 50, 100, 200 veya 500 litre hava örneklenecek şekilde ayarlanmalıdır.