+90 (212) 321 09 00

Çevre Endüstriyel Analiz Laboratuvarları atıksu, su ve deniz sularında, geniş kapsamlı; fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler gerçekleştirmektedir.

Türkiye’nin her yerine numune alım ve analiz hizmeti sağlayan laboratuvarımız, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkili ve TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyonuna sahiptir.

Atıksu, su ve deniz suyu matrislerindeki genel çalışma alanlarımız:

 • Sanayi ya da evsel kaynaklı atıksuların analizleri
 • Deniz Suyu Analizleri (Derin Deniz Deşarjı İzlemesi kapsamında derinden numune alımı)
 • Nehir, göl ve akarsularda yapılan kontroller
 • Yağmur suyu, kuyu suyu analizleri
 • Sulama suyu uygunluk analizleri
 • Su sebilleri, musluk suları ve depo suları kontrolleri….

 

İlgili Mevzuat:

 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği,
 • Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği,
 • Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği,
 • Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği,
 • Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik,
 • Toprak Kirliliği Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik,
 • Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik,
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği,
 • Atıksu Arıtma Tesisi Teknik Usuller Tebliği,
 • Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ,
 • Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ,
 • Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği

 • Başlıca Analizlerimiz
  Güncelleme Tarihi: 27.02.2023

  Parametre Numune Cinsi Metod Miktar Numune Kabı Koruma Yöntemi Analizden önce maksimum muhafaza süresi Bakanlık Kapsamı Akreditasyon Kapsamı
  Akrilamid Su EPA 8316   (HPLC-DAD) 500 mL Plastik veya Cam 2 - 8 °C      
  Alkalinite Atık su SM 2320 B 300 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam 2 - 8 °C 14 gün      
  Alkalinite Su SM 2320 B 300 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam 2 - 8 °C 14 gün
  Amonyak Atık su SM 4500-NH3: B,C 500 mL Plastik veya cam Süzüldükten sonra H2SO4 ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °C'de 14 gün
  Amonyak Atık su SM 4500-NH3: F 500 mL Plastik veya cam Süzüldükten sonra H2SO4 ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °C'de 14 gün
  Amonyak Deniz suyu SM 4500-NH3: B,C 500 mL Plastik veya cam Süzüldükten sonra H2SO4 ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °C'de 14 gün
  Amonyak Deniz suyu SM 4500-NH3: F 500 mL Plastik veya cam Süzüldükten sonra H2SO4 ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °C'de 14 gün
  Amonyak Su SM 4500-NH3: B,C 500 mL Plastik veya cam Süzüldükten sonra H2SO4 ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °C'de 14 gün
  Amonyak Su SM 4500-NH3: F 500 mL Plastik veya cam Süzüldükten sonra H2SO4 ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °C'de 14 gün
  Anyonlar  (Klorür, Nitrit, Nitrat, Sülfat, Fosfat) Atık su SM 4110 B 100 mL Plastik veya cam Fosfat, Nitrat ve Nitrit parametreleri sahada süzülmelidir
  2 - 8 °C
  Fosfat, Nitrat ve Nitrit  4 gün 
  Anyonlar  (Klorür, Nitrit, Nitrat, Sülfat, Fosfat) Su SM 4110 B 100 mL Plastik veya cam Fosfat, Nitrat ve Nitrit parametreleri sahada süzülmelidir /Sahada süzülme olmazsa/ Diğer Anyonlar 
  2 - 8 °C
  Sahada süzülürse Nitrat ve Nitrit  4 gün /Sahada süzülme olmazsa Nitrat,Nitrit 1 gün/ Diğer anyonlar 1 ay
  Asidite Atık su SM 2310 B 300 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam 2 - 8 °C 14 gün  
  Asidite Su SM 2310 B 300 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam 2 - 8 °C 14 gün  
  Askıda katı madde (AKM) Atık su SM 2540 D 500 mL Plastik veya cam 2 - 8 °C 2 gün
  Askıda katı madde (AKM) Deniz suyu SM 2540 D 500 mL Plastik veya cam 2 - 8 °C 2 gün
  Askıda katı madde (AKM) Su SM 2540 D 500 mL Plastik veya cam 2 - 8 °C 2 gün
  Balık biyodeneyi Atık su DIN 38412 - 31 (3000 / limit) * 2 ml Plastik veya cam    
  Balık biyodeneyi Su DIN 38412 - 31 (3000 / limit) * 2 ml Plastik veya cam        
  Beggiatoa Tespiti  Deniz Suyu SM 9240 C.D 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 48 saat
  Beton aşındırıcı karbondioksit Su BS EN 13577 250 ml Plastik veya Cam 2 - 8 °C 1 gün    
  BOİ5 Atık su  EN1899-1
  TS EN ISO 5815-1
  1000 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır a) Plastik veya cam / b) Plastik a) 2 - 8 °C'de Karanlıkta saklanmalıdır.   / b) -18°C'de a) 1 gün / b) 1 ay
  BOİ5 Atık su SM 5210 B 1000 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam a) 2 - 8 °C'de Karanlıkta saklanmalıdır.   / b) -18°C'de a) 1 gün / b) 1 ay    
  BOİ5 Deniz suyu  EN1899-1
  TS EN ISO 5815-1
  1000 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam a) 2 - 8 °C'de Karanlıkta saklanmalıdır.   / b) -18°C'de a) 1 gün / b) 1 ay
  BOİ5 Su  EN1899-1
  TS EN ISO 5815-1
  1000 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam a) 2 - 8 °C'de Karanlıkta saklanmalıdır.   / b) -18°C'de a) 1 gün / b) 1 ay  
  Bromat Su SM 4110D 100 ml Plastik 50 mg/L etilendiamin ile koruma
  2 - 8 °C
  1 ay  
  Bromür Atık su SM 4110 B 100 mL Plastik veya cam Fosfat, Nitrat ve Nitrit parametreleri sahada süzülmelidir
  2 - 8 °C
  Fosfat, Nitrat ve Nitrit  4 gün   
  Bromür Atık su Fenol red ile spektro mt. 100 ml Plastik veya cam 2 - 8 °C 1 ay    
  Bromür Deniz suyu Fenol red ile spektro mt. 100 ml Plastik veya cam 2 - 8 °C 1 ay    
  Bromür Su SM 4110 B 100 mL Plastik veya cam Fosfat, Nitrat ve Nitrit parametreleri sahada süzülmelidir /Sahada süzülme olmazsa/ Diğer Anyonlar 
  2 - 8 °C
  Sahada süzülürse Nitrat ve Nitrit  4 gün /Sahada süzülme olmazsa Nitrat,Nitrit 1 gün/ Diğer anyonlar 1 ay  
  Bromür Su Fenol red ile spektro mt. 100 ml Plastik veya cam 2 - 8 °C 1 ay    
  Bulanıklık Atık su SM 2130 B 100 mL Plastik veya cam Karanlıkta ve 2°C - 8°C 1 gün
  Bulanıklık Deniz suyu SM 2130 B 100 mL Plastik veya cam Karanlıkta ve 2°C - 8°C 1 gün
  Bulanıklık Su SM 2130 B 100 mL Plastik veya cam Karanlıkta ve 2°C - 8°C 1 gün
  Clostridium perfringens Sayımı Su Environment Agency
  Part 6
  200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat    
  Clostridium perfringens Sayımı
  (Spor Sayısı)
  Su Environment Agency
  Part 6
  200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat    
  Çökebilen Katı Madde Atık su SM 2540 F 1 L Plastik veya cam 2 - 8 °C 2 gün
  Çökebilen Katı Madde Su SM 2540 F 1 L Plastik veya cam 2 - 8 °C 2 gün
  Çözünmüş Fosforlar Atık su SM 4500 P:C 250 mL Plastik veya cam Süzülerek 2 - 8°C'de HNO3 ile < 2 yapılarak 1 ay
  Çözünmüş Fosforlar Atık su SM 4500 P:E 250 mL Plastik veya cam Süzülerek 2 - 8°C'de HNO3 ile < 2 yapılarak 1 ay    
  Çözünmüş Fosforlar Deniz suyu SM 4500 P:C 250 mL Plastik veya cam Süzülerek 2 - 8°C'de HNO3 ile < 2 yapılarak 1 ay  
  Çözünmüş Fosforlar Deniz suyu SM 4500 P:E 250 mL Plastik veya cam Süzülerek 2 - 8°C'de HNO3 ile < 2 yapılarak 1 ay    
  Çözünmüş Fosforlar Su SM 4500 P:C 250 mL Plastik veya cam Süzülerek 2 - 8°C'de HNO3 ile < 2 yapılarak 1 ay  
  Çözünmüş Fosforlar Su SM 4500 P:E 250 mL Plastik veya cam Süzülerek 2 - 8°C'de HNO3 ile < 2 yapılarak 1 ay    
  Çözünmüş Oksijen Atık su EN ISO 5814 300 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam Sahada analiz Sahada analiz
  Çözünmüş Oksijen Deniz suyu EN ISO 5814 300 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam Sahada analiz Sahada analiz
  Çözünmüş Oksijen Su EN ISO 5814 300 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam Sahada analiz Sahada analiz  
  Çözünmüş Oksijen Doygunluğu Atık su EN ISO 5814 300 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam Sahada analiz Sahada analiz
  Çözünmüş Oksijen Doygunluğu Deniz suyu EN ISO 5814 300 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam Sahada analiz Sahada analiz
  Çözünmüş Oksijen Doygunluğu Su EN ISO 5814 300 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam Sahada analiz Sahada analiz
  Çözünmüş organik karbon (ÇOK) Atık su EN 1484 100 mL Plastik veya cam Süzüldükten sonra H2SO4 ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °C'de 7 gün
  Çözünmüş organik karbon (ÇOK) Su EN 1484 100 mL Plastik veya cam Süzüldükten sonra H2SO4 ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °C'de 7 gün
  Çözünmüş Silika Atık su SM 4500-SiO₂:C 200 mL Plastik Süzülerek 2 - 8 °C'de 5 dakika  
  Çözünmüş Silika Su SM 4500-SiO₂:C 200 mL Plastik Süzülerek 2 - 8 °C'de 5 dakika  
  Debi Öçlümü Atık su Kurum içi        
  Debi Öçlümü Su Kurum içi        
  Demir(II), (Fe2+) Atık su SM 3500-Fe:B 100 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Asitle yıkanmış plastik veya borosilikat cam pH 1-2 ye kadar HCl ilave edilerek 7 gün    
  Demir(II), (Fe2+) Su SM 3500-Fe:B 100 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Asitle yıkanmış plastik veya borosilikat cam pH 1-2 ye kadar HCl ilave edilerek 7 gün    
  Enterokok (Fekal streptokok) Sayımı Atık Su SM 9230 C 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat  
  Enterokok (Fekal streptokok) Sayımı Atık Su SM 9230 B 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat  
  Enterokok (Fekal streptokok) Sayımı Deniz suyu SM 9230 C 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat  
  Enterokok (Fekal streptokok) Sayımı Su SM 9230 C 500 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat  
  Enterokok (Fekal streptokok) Sayımı Su SM 9230 B 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat  
  Escherichia coli Sayımı Atık Su SM 9222 H 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat  
  Escherichia coli Sayımı Atık Su SM 9221 F 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat  
  Escherichia coli Sayımı Su SM 9222 H 500 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat  
  Escherichia coli Sayımı Deniz Suyu SM 9222 H 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat    
  Escherichia coli Sayımı Su SM 9221 F 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat  
  Escherichia coli Sayımı Deniz Suyu SM 9221 F 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat    
  Fekal Enterokok Sayımı Su ISO 7899-2 500 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat    
  Fekal Enterokok Sayımı Atık Su ISO 7899-2 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat    
  Fekal Enterokok Sayımı Deniz Suyu ISO 7899-2 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat    
  Fekal Koliform Bakteri Sayımı Atık Su SM 9222 D 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat
  Fekal Koliform Bakteri Sayımı Atık Su SM 9221 E 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat
  Fekal Koliform Bakteri Sayımı Deniz suyu SM 9222 D 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat  
  Fekal Koliform Bakteri Sayımı Deniz suyu SM 9221 E 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat  
  Fekal Koliform Bakteri Sayımı Su SM 9222 D 500 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat  
  Fekal Koliform Bakteri Sayımı Su SM 9221 E 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat  
  Fenol İndeksi Atık su ISO 6439 600 ml Cam H3PO4 veya H2SO4 ile pH 7 gün
  Fenol İndeksi Deniz suyu ISO 6439 600 ml Cam H3PO4 veya H2SO4 ile pH 7 gün  
  Fenol İndeksi Su ISO 6439 600 ml Cam H3PO4 veya H2SO4 ile pH 7 gün  
  Fenoller Atık su SM 6410:B 2 L Cam pH3PO4 veya H2SO4 ile) /
  2 - 8 °C
  3 hafta
  Fenoller Deniz Suyu SM 6410:B 2 L Cam pH3PO4 veya H2SO4 ile) /
  2 - 8 °C
  3 hafta
  Fenoller Su SM 6410:B 2 L Cam pH3PO4 veya H2SO4 ile) /
  2 - 8 °C
  3 hafta
  Florür Atık su SM 4110 B 100 mL Plastik 2 - 8 °C 1 ay
  Florür Atık su SM 4500-F⁻:C 200 mL PTFE olmayan plastik 2 - 8 °C 1 ay  
  Florür Atık su SM 4500-F⁻:D 200 mL PTFE olmayan plastik 2 - 8 °C 1 ay
  Florür Su SM 4110 B 100 mL Plastik 2 - 8 °C 1 ay
  Florür Su SM 4500-F⁻:C 200 mL PTFE olmayan plastik 2 - 8 °C 1 ay   x
  Florür Su SM 4500-F⁻:D 200 mL PTFE olmayan plastik 2 - 8 °C 1 ay
  Hidrazin Atık su ASTM D 1385-07 500 mL Cam Karanlıkta saklanmalıdır. 1 mol/L'ye kadar HCl ilave edilmelidir 1 gün
  Hidrazin Su ASTM D 1385-07 500 mL Cam Karanlıkta saklanmalıdır. 1 mol/L'ye kadar HCl ilave edilmelidir 1 gün
  Hidrokarbonlar Atık su SM 5520 F 1 L Cam HNO3, H2SO4 veya HCl ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °C de 1 ay
  Hidrokarbonlar Su SM 5520 F 1 L Cam HNO3, H2SO4 veya HCl ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °C de 1 ay
  İletkenlik Atık su SM 2510 B 100 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya borosilikat cam 2 - 8 °C 1 gün
  İletkenlik Deniz suyu SM 2510 B 102 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya borosilikat cam 2 - 8 °C 1 gün  
  İletkenlik Su SM 2510 B 100 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya borosilikat cam 2 - 8 °C 1 gün
  Karbondioksit Atık su SM 4500-CO2: C/D 500 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam 2 - 8 °C 1 gün    
  Karbondioksit Su SM 4500-CO2: C/D 500 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam 2 - 8 °C 1 gün  
  Klor, Bakiye Su SM 4500-Cl:F 250 mL Plastik veya cam Sahada analiz Sahada analiz
  Klor, Bakiye, Aktif Klor Atık su SM 4500-Cl:F 250 mL Plastik veya cam Sahada analiz Sahada analiz
  Klor, Toplam Deniz Suyu SM 4500 Cl F 250 mL Plastik veya cam Sahada analiz Sahada analiz    
  Kloramin (Bağlı Klor) Atık su SM 4500-Cl:F 250 mL Plastik veya cam Sahada analiz Sahada analiz
  Kloramin (Bağlı Klor) Su SM 4500-Cl:F 250 mL Plastik veya cam Sahada analiz Sahada analiz
  Klorat Su SM 4110D 100 ml Plastik veya Cam NaOH ilavesi ile pH 10±0,5 /
  2 - 8 °C
  7 gün  
  Klordioksit Su SM 4500-ClO2:D 250 mL Plastik veya cam Sahada analiz Sahada analiz    
  Klorit Su SM 4110D 100 ml Plastik veya Koyu Renkli Cam NaOH ilavesi ile pH 10±0,5 /
  2 - 8 °C
  7 gün  
  Klorofiller Atık su EPA 446.0 2 L Plastik veya cam a) Tercihen sahada fltre edilmelidir. Karanlıkta 2 - 8 °C / b) Süzme ve etanolle özütlemeden sonra -18°'C  a) 1 gün / b) 1 ay  
  Klorofiller Deniz suyu EPA 446.0 2 L Plastik veya cam a) Tercihen sahada fltre edilmelidir. Karanlıkta 2 - 8 °C / Süzme ve etanolle özütlemeden sonra -18°'C  a) 1 gün / b) 1 ay
  Klorofiller Su EPA 446.0 2 L Plastik veya cam a) Tercihen sahada fltre edilmelidir. Karanlıkta 2 - 8 °C / Süzme ve etanolle özütlemeden sonra -18°'C  a) 1 gün / b) 1 ay
  Kloroformla Ayrıştırılabilen Maddeler Su Kurum İçi 2 L          
  Klorür Atık su SM 4500-CL-:C 100 mL Plastik veya cam  6 - 8 °C 1 ay
  Klorür Su SM 4500-CL-:C 100 mL Plastik veya cam  6 - 8 °C 1 ay
  KOİ Atık su SM 5220 B 100 mL Plastik veya cam H2SO4 ile pH 1-2 yapılarak 6 - 8°C'de 6 ay
  KOİ Atık su ( Yüksek klorürlü ) TS 2789 100 mL Plastik veya cam H2SO4 ile pH 1-2 yapılarak 6 - 8°C'de 6 ay
  KOİ Su SM 5220 B 100 mL Plastik veya cam H2SO4 ile pH 1-2 yapılarak 6 - 8°C'de 6 ay
  Koku Atık su DEV B1/2 (1971) 500 mL Cam 2 - 8 °C 6 saat    ✓
  Koku Su DEV B1/2 (1971) 500 mL Cam 2 - 8 °C 6 saat    ✓
  Koliform Bakteri Sayımı Atık Su SM 9222 B 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat
  Koliform Bakteri Sayımı Atık Su SM 9221 B 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat
  Koliform Bakteri Sayımı Deniz Suyu SM 9222 B 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat  
  Koliform Bakteri Sayımı Deniz Suyu SM 9221 B 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat  
  Koliform Bakteri Sayımı Su SM 9222 B 500 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat  
  Koliform Bakteri Sayımı Su SM 9221 B 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat  
  Koliform Bakteri ve Escherichia coli Sayımı Su ISO 9308-1 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat  
  Koliform Bakteri ve Escherichia coli Sayımı Deniz Suyu ISO 9308-1 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat    
  Koloni Sayısı (22ºC) Atık Su ISO 6222 20 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 8-12 saat  
  Koloni Sayısı (22ºC) Su ISO 6222 20 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 8-12 saat  
  Koloni Sayısı (37ºC) Atık Su ISO 6222 20 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 8-12 saat  
  Koloni Sayısı (37ºC) Su ISO 6222 20 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 8-12 saat  
  Krom +6 Atık su DMS 49295(Kurum İçi) 100 mL Plastik veya cam 2 - 8 °C 4 gün
  Krom +6 Atık su SM 3500 Cr 250 mL Plastik veya borosilikat cam Örneğin pH değeri 100 ml örneğe tampon çözelti artı en az 0,6 ml 5 N NaOH çözeltisi ilavesiyle 9'a ayarlanır. (28 günxx
  Krom +6 Deniz suyu SM 3500 Cr 250 mL Plastik veya borosilikat cam Örneğin pH değeri 100 ml örneğe tampon çözelti artı en az 0,6 ml 5 N NaOH çözeltisi ilavesiyle 9'a ayarlanır. (28 gün X
  Krom +6 Su DMS 49295(Kurum İçi) 100 mL Plastik veya cam 2 - 8 °C 4 gün  
  Krom +6 Su SM 3500 Cr 250 mL Plastik veya borosilikat cam Örneğin pH değeri 100 ml örneğe tampon çözelti artı en az 0,6 ml 5 N NaOH çözeltisi ilavesiyle 9'a ayarlanır. (28 gün x
  Küf Sayımı Su SM 9610 D  200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat    
  Küf&Maya Sayımı Su SM 9610 D,E 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat    
  Legionella Sayımı Su ISO 11731   1000 ml Sodyum tiyosülfat veya potasyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 24 saat  
  Listeria monocytogenes Tespiti Atık Su Kurum içi metot 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat    
  Listeria monocytogenes Tespiti Su Kurum içi metot 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat    
  Maya Sayımı Su SM 9610 E 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat    
  Metal (Al, As, Cu, Ba, B, Be, Hg, Zn, Fe, Ag, Cd, Ca, Co, Cr (Toplam), Pb, Hg, Mg, Mn, Mo, Ni, Li, Se, Na, V, Sn) Atık su SM 3030:K  EPA 6020 B 100 mL Plastik                           Toplam pH 1-2 ( HNO3 ile) / 2 - 8 °C
  Metaller korumasız
  1 ay
  Metal (Al, As, Cu, Ba, B, Be, Hg, Zn, Fe, Ag, Cd, Ca, Co, Cr (Toplam), Pb, Hg, Mg, Mn, Mo, Ni, Li, Se, Na, V, Sn) Su ISO 17294-1 ve 2 100 mL Plastik                           İçme Kullanma Suyu vb. pH 1-2 ( HNO3 ile) / 2 - 8 °C
  Kuyusuyu, Yer altı suyu, Yerüstü suyu vb. Korumasız
  1 ay
  Metal (Cr, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Hg, Pb) Deniz Suyu ISO 17294-2  100 mL Plastik                           pH 1-2                       ( HNO3 ile) /
  2 - 8 °C
  1 ay
  Metal (P, K, Sb, Tl, Sr) Atık su SM 3030:K  EPA 6020 B 100 mL Plastik                           Toplam pH 1-2 ( HNO3 ile) / 2 - 8 °C
  Metaller korumasız
  1 ay  
  Metal (P, K, Sb, Tl, Sr, U, Bi, Th, Si) Su ISO 17294-1 ve 2 100 mL Plastik                           İçme Kullanma Suyu vb. pH 1-2 ( HNO3 ile) / 2 - 8 °C
  Kuyusuyu, Yer altı suyu, Yerüstü suyu vb. Korumasız
  1 ay  
  Mikroskopik Kontrol                          (Mikroskobik canlılar) Su Mikroskopik Metod 20 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 24-96 saat    
  Mikroskopik Kontrol
  (Parazitler)
  Su Mikroskopik Metod 20 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 24-96 saat    
  Nitrat Atık su SM 4500-NO₃⁻:B 250 mL Plastik veya cam Sahada süzülmelidir. 2 - 8 °C de 4 gün  
  Nitrat Atık su SM 4500-NO₃⁻:E 250 mL Plastik veya cam Sahada süzülmelidir. 2 - 8 °C de 4 gün
  Nitrat Su SM 4500-NO₃⁻:B 250 mL Plastik veya cam Sahada süzülmelidir. 2 - 8 °C de 4 gün
  Nitrat Su SM 4500-NO₃⁻:E 250 mL Plastik veya cam Sahada süzülmelidir. 2 - 8 °C de 4 gün
  Nitrat +Nitrit Deniz Suyu SM 4500 NO3 + NO2 250 ml Plastik veya cam 2 - 8 °C 1 gün
  Nitrit Atık su SM 4500 NO₂⁻:B 250 mL Plastik veya cam Sahada süzülmelidir. 2 - 8 °C de 4 gün
  Nitrit Su SM 4500 NO₂⁻:B 250 mL Plastik veya cam Sahada süzülmelidir. 2 - 8 °C de 4 gün
  Oksijen Doygunluğu Yüzdesi Deniz suyu EN ISO 5814 300 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam Sahada analiz Sahada analiz
  PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) Atık su ISO 17993 2 L Cam Klorlu ise 80 mg sodyum tiyosülfat 1 lt numuneye eklenir.
  2 - 8 °C
  4 gün Naphthalene/7 gün Diğer PAH 
  PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) Su ISO 17993 2 L Cam Klorlu ise 80 mg sodyum tiyosülfat 1 lt numuneye eklenir.
  2 - 8 °C
  4 gün Naphthalene/7 gün Diğer PAH 
  PCB's Atık su ISO 6468 2 L Cam 2 - 8 °C 7 gün  
  PCB's Su ISO 6468 2 L Cam 2 - 8 °C 7 gün  
  Permanganat İndeksi Su TS 6288 EN ISO 8467 250 mL Plastik veya cam Karanlıkta ve 2°C - 8°C 2 gün  
  Pestisit Atık su EPA 3510C/8081B / 8141B 2 L Cam, Koyu renkli 2 - 8 °C 7 gün    
  Pestisit Su EPA 3510C/8081B / 8141B 2 L Cam, Koyu renkli 2 - 8 °C 7 gün    
  Pestisit Su DMS 100987 250 ml Cam, Koyu renkli 2 - 8 °C 7 gün  
  pH Atık su SM 4500-H⁺:B 100 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam 2 - 6 °C 1 gün
  pH Deniz suyu SM 4500-H⁺:B 100 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam 2 - 6 °C 1 gün
  pH Su SM 4500-H⁺:B 100 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam 2 - 6 °C 1 gün  
  Pseudomonas aeruginosa Sayımı Su ISO 16266 500 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 8-12 saat  
  Pseudomonas aeruginosa Sayımı Su DMS 144750 500 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat  
  Renk Atık su SM 2120 B 100 ml  Plastik veya cam Karanlıkta saklanmalıdır.  2°C - 8°C 5 gün    
  Renk Atık su DIN EN ISO 7887 100 ml  Plastik veya cam Karanlıkta saklanmalıdır.  2°C - 8°C 5 gün
  Renk Atık su SM 2120 C  100 ml  Plastik veya cam Karanlıkta saklanmalıdır.  2°C - 8°C 5 gün
  Renk Deniz suyu SM 2120 B 100 ml  Plastik veya cam Karanlıkta saklanmalıdır.  2°C - 8°C 5 gün    
  Renk Deniz suyu DIN EN ISO 7887 100 ml  Plastik veya cam Karanlıkta saklanmalıdır.  2°C - 8°C 5 gün  
  Renk Su SM 2120 B 100 ml  Plastik veya cam Karanlıkta saklanmalıdır.  2°C - 8°C 5 gün    
  Renk Su DIN EN ISO 7887 100 ml  Plastik veya cam Karanlıkta saklanmalıdır.  2°C - 8°C 5 gün  
  Renk Su SM 2120 C  100 ml  Plastik veya cam Karanlıkta saklanmalıdır.  2°C - 8°C 5 gün
  Sabit Katı Madde Atık su SM 2540 E 500 ml Plastik veya cam 2 - 8 °C 7 gün  
  Sabit Katı Madde Su SM 2540 E 500 ml Plastik veya cam 2 - 8 °C 7 gün    
  Salmonella spp. Tespiti Atık su  ISO 19250 250 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 48 saat
  Salmonella spp. Tespiti Deniz suyu ISO 19250 1000 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 48 saat  
  Salmonella spp. Tespiti Su  ISO 19250 250 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 48 saat  
  SDI Su ASTM D 4189 10 L Plastik veya cam 2 - 8 °C 7 gün    
  Secchi Disk Atık su  TS EN ISO 7027-2     Sahada analiz Sahada analiz
  Secchi Disk Deniz suyu TS EN ISO 7027-2     Sahada analiz Sahada analiz
  Secchi Disk Su TS EN ISO 7027-2     Sahada analiz Sahada analiz
  Serbest Siyanür Atık su EPA 9014 500 mL Plastik veya cam NaOH ile pH >12 yapılarak 2°C - 8°C'de ve karanlıkta 7 gün
  Serbest Siyanür Su EPA 9014 500 mL Plastik veya cam NaOH ile pH >12 yapılarak 2°C - 8°C'de ve karanlıkta 7 gün
  Shigella Tespiti Su SM 9260 E 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 48 saat  
  Sıcaklık Atık su SM 2550 B 50 ml   Sahada analiz Sahada analiz
  Sıcaklık Su SM 2550 B 50 ml   Sahada analiz Sahada analiz
  Sodyum Adsorpsiyon Oranı (SAR) Atık su DMS 52217(Kurum İçi) 100 mL Plastik pH3 ile) /
  2 - 8 °C
  1 ay
  Sodyum Adsorpsiyon Oranı (SAR) Su DMS 52217(Kurum İçi) 100 mL Plastik pH3 ile) /
  2 - 8 °C
  1 ay
  Staphyloccoccus aureus Sayımı Su SM 9213 B 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat    
  Sülfat Atık su SM 4500-SO₄²-:C 200 mL Plastik veya cam 2 - 8 °C 1 ay  
  Sülfat Atık su SM 4500-SO₄²-:E 200 mL Plastik veya cam 2 - 8 °C 1 ay
  Sülfat Su SM 4500-SO₄²-:C 200 mL Plastik veya cam 2 - 8 °C 1 ay  
  Sülfat Su SM 4500-SO₄²-:E 200 mL Plastik veya cam 2 - 8 °C 1 ay
  Sülfat Toprak ASTM C 1580 200 g   4±2 °C  Orijinal haliyle 1 ay / Kurutulduktan sonra 4 C de 3 yıl    
  Sülfit Atık su SM 4500 SO₃²-:B 250 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam 100 mL örneğe 1 mL %2.5'lik EDTA ilavesiyle  2 - 8 °C  de 2 gün
  Sülfit Atık su SM 4500 SO₃²-:C 250 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam 100 mL örneğe 1 mL %2.5'lik EDTA ilavesiyle  2 - 8 °C  de 2 gün
  Sülfit Su SM 4500 SO₃²-:B 250mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam 100 mL örneğe 1 mL %2.5'lik EDTA ilavesiyle  2 - 8 °C  de 2 gün
  Sülfit Su SM 4500 SO₃²-:C 250 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam 100 mL örneğe 1 mL %2.5'lik EDTA ilavesiyle  2 - 8 °C  de 2 gün
  Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sayımı (Clostridia) Su Environment Agency
  Part 6
  200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat  
  Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sayımı (Clostridia) (spor sayısı) Su Environment Agency
  Part 6
  100 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat    
  Sülfür Atık su SM 4500-S2-:D 250 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik 2 mL %10 çinko asetat ilavesi ve 2°C - 8°C'de 7 gün
  Sülfür Atık su SM 4500-S2-:F 250 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik 2 mL %10 çinko asetat ilavesi ve 2°C - 8°C'de 7 gün
  Sülfür Su SM 4500-S2-:D 250 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik 2 mL %10 çinko asetat ilavesi ve 2°C - 8°C'de 7 gün
  Sülfür Su SM 4500-S2-:F 250 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik 2 mL %10 çinko asetat ilavesi ve 2°C - 8°C'de 7 gün
  Toplam Azot Atık su SM 4500-Norg:B SM 4500-NH₃:B,C
  SM 4500-NO₃⁻:E
  400 mL Plastik veya cam H2SO4 ile pH
  1-2 yapılarak 2 - 8 °Cde
  1 ay  
  Toplam Azot Deniz suyu SM 4500-Norg:B SM 4500-NH₃:B,C
  SM 4500-NO₃⁻:E
  400 mL Plastik veya cam H2SO4 ile pH
  1-2 yapılarak 2 - 8 °Cde
  1 ay  
  Toplam Azot Su SM 4500-Norg:B SM 4500-NH₃:B,C
  SM 4500-NO₃⁻:E
  400 mL Plastik veya cam H2SO4 ile pH
  1-2 yapılarak 2 - 8 °Cde
  1 ay  
  Toplam çözünmüş katı madde (TÇKM) Atık su SM 2540 C 500 ml Plastik veya cam 2 - 8 °C 7 gün
  Toplam çözünmüş katı madde (TÇKM) Su SM 2540 C 500 ml Plastik veya cam 2 - 8 °C 7 gün
  Toplam Fosfor Atık su SM 4500-P:B,E 300 ml Plastik veya cam H2SO4 veya HNO3 ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °Cde 1 ay
  Toplam Fosfor Atık su SM 4500-P:B,C 300 ml Plastik veya cam H2SO4 veya HNO3 ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °Cde 1 ay
  Toplam Fosfor Deniz suyu SM 4500-P:B,E 300 ml Plastik veya cam H2SO4 veya HNO3 ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °Cde 1 ay
  Toplam Fosfor Deniz suyu SM 4500-P:B,C 500 mL Plastik veya cam H2SO4 veya HNO3 ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °Cde 1 ay
  Toplam Fosfor Su SM 4500-P:B,E 300 ml Plastik veya cam H2SO4 veya HNO3 ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °Cde 1 ay
  Toplam Fosfor Su SM 4500-P:B,C 300 ml Plastik veya cam H2SO4 veya HNO3 ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °Cde 1 ay
  Toplam Katı Madde Atık su SM 2540 B 500 mL Plastik veya cam 2 - 8 °C 7 gün
  Toplam Katı Madde Su SM 2540 B 500 mL Plastik veya cam 2 - 8 °C 7 gün
  Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) Atık su SM 4500-Norg:B, SM 4500-NH₃:B,C 750 mL Plastik veya borosilikat cam veya cam H2SO4 ile pH
  1-2 yapılarak 2 - 8 °Cde
  1 ay
  Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) Deniz suyu SM 4500-Norg:B, SM 4500-NH₃:B,C 750 mL Plastik veya borosilikat cam veya cam H2SO4 ile pH
  1-2 yapılarak 2 - 8 °Cde
  1 ay
  Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) Su SM 4500-Norg:B, SM 4500-NH₃:B,C 750 mL Plastik veya borosilikat cam veya cam H2SO4 ile pH
  1-2 yapılarak 2 - 8 °Cde
  1 ay  
  Toplam Kükürt (S) Analizi Atık su DMS 52371(Kurum İçi) 100 mL Plastik 2 - 8 °C  
  Toplam Kükürt (S) Analizi Su DMS 52371(Kurum İçi) 100 mL Plastik 2 - 8 °C  
  Toplam organik karbon (TOK)  Atık su EN 1484 100 mL Plastik veya cam a) H2SO4 ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °C'de /   b) -20°C'de  a) 7 gün / b) 1 ay
  Toplam organik karbon (TOK)  Deniz suyu EN 1484 100 mL Plastik veya cam a) H2SO4 ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °C'de /   b) -20°C'de  a) 7 gün / b) 1 ay
  Toplam organik karbon (TOK)  Su EN 1484 100 mL Plastik veya cam a) H2SO4 ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °C'de /   b) -20°C'de  a) 7 gün / b) 1 ay
  Toplam Sertlik Atık su SM 2340 C 500 mL Plastik HCl veyaHNO3 ile pH
  1-2 yapılarak 2 - 8 °C de
  1 ay    
  Toplam Sertlik Su SM 2340 C 500 mL Plastik HCl veyaHNO3 ile pH
  1-2 yapılarak 2 - 8 °C de
  1 ay  
  Toplam Silika Atık su SM 4500-SiO₂:C 200 mL Plastik 2 - 8 °C 1 ay  
  Toplam Silika Su SM 4500-SiO₂:C 200 mL Plastik 2 - 8 °C 1 ay  
  Toplam Siyanür Atık su EPA 9010C, EPA 9014 500 mL Plastik veya cam NaOH ile pH >12 yapılarak 2°C - 8°C'de ve karanlıkta 14 gün
  Toplam Siyanür Su EPA 9010C, EPA 9014 500 mL Plastik veya cam NaOH ile pH >12 yapılarak 2°C - 8°C'de ve karanlıkta 14 gün
  TPH (Hidrokarbon yağ indeksi) Atık su ISO 9377-2 2 L Cam pH1-2 ( H2SO4, HNO3 veya HCI ile) /
  2 - 8 °C
  1 ay
  TPH (Hidrokarbon yağ indeksi) Su ISO 9377-2 10 L Cam pH1-2 ( H2SO4, HNO3 veya HCI ile) /
  2 - 8 °C
  1 ay
  TRIX Deniz Suyu DMS 52280 (Kurum İçi) 201 g        
  Tuzluluk Atık su SM 2520 B 50 ml Plastik veya borosilikat cam 2 - 8 °C 1 gün
  Tuzluluk Deniz suyu SM 2520 B 50 ml Plastik veya borosilikat cam 2 - 8 °C 1 gün
  Tuzluluk Su SM 2520 B 50 ml Plastik veya borosilikat cam 2 - 8 °C 1 gün
  Uçucu Katı Madde Atık su SM 2540 E 500 ml Plastik veya cam 2 - 8 °C 7 gün
  Uçucu Katı Madde Su SM 2540 E 500 ml Plastik veya cam 2 - 8 °C 7 gün
  Uçucu Organik Bileşik (VOC) ve Buhar Tayini Su EPA 5030 C EPA 8260 D 160 ml 4 adet 40ml'lik PTFE kapaklı cam kap 4±2 °C 7 gün    
  Uçucu Organik Bileşik (VOC) ve Buhar Tayini Toprak EPA 5035 A EPA 8260 D 50 g 2 adet 40ml'lik PTFE kapaklı cam kap 4±2 °C 2 gün    
  Vibrio chlorea Sayımı Deniz Suyu EPA Analytical Protocol 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  >10°C 6 saat    
  Heterotrofik Koloni Sayımı Deniz Suyu SM 9215 B 100 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat    
  Heterotrofik Koloni Sayımı Deniz Suyu SM 9215 D 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat    
  Wad Siyanür Atık su SM 4500 CN:B,C,E,I 500 mL Plastik veya cam NaOH ile pH >12 yapılarak 2°C - 8°C'de ve karanlıkta 7 gün    
  Wad Siyanür Su SM 4500 CN:B,C,E,I 500 mL Plastik veya cam NaOH ile pH >12 yapılarak 2°C - 8°C'de ve karanlıkta 7 gün  
  Yağ ve Gres Atık su SM 5520 B 1 L Cam H2SO4 veya HCl ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °Cde 1 ay
  Yağ ve Gres Atık su SM 5520 D 2 L Cam H2SO4 veya HCl ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °Cde 1 ay
  Yağ ve Gres Su SM 5520 B 1 L Cam H2SO4 veya HCl ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °Cde 1 ay
  Yağ ve Gres Su SM 5520 D 2 L Cam H2SO4 veya HCl ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °Cde 1 ay  
  Yağ ve Gres Deniz Suyu EPA 1664 B 1 L Cam H2SO4 veya HCl ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °Cde 1 ay    
  Yüzer Madde Atık su DMS 30458 (Kurum İçi)          
  Yüzer Madde Deniz Suyu DMS 30458 (Kurum İçi)          
  Yüzer Madde Su DMS 30458 (Kurum İçi)            
  Yüzey Aktif Maddeler (MBAS) Atık su SM 5540 C 1000 mL Metanol ile çalkalanmış cam 2 - 8 °C 3 gün
  Yüzey Aktif Maddeler (MBAS) Deniz suyu SM 5540 C 1000 mL Metanol ile çalkalanmış cam 2 - 8 °C 3 gün  
  Yüzey Aktif Maddeler (MBAS) Su SM 5540 C 1000 mL Cam 2 - 8 °C 3 gün  
  Kıyı suları, Geçiş Sularından Numune Alma Su 21.02.2015 tarih ve RG 29274 - Yer Üstü Suları Yer Altı Suları Ve Sedimentden Numune Alma Ve Biyolojik Örnekleme Tebliğ            
  Yeraltı Sularından Numune Alma Su TS ISO 5667-11 / TS 9359            
  Su-Mikrobiyolojik Analizler için Numune Alma Su TS EN ISO 19458            
  Göl ve Göletlerden Numune Alma Su ISO 5667-4            
  Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma Su TS EN ISO 5667-6            
  Atık Sulardan Numune Alma Atık Su TS ISO 5667-10            
  Deniz Sularından Numune Alma Deniz Suyu TS ISO 5667-9            
  Havuz Sularından Numune Alma Havuz Suyu “Yüzme Havuzlarının Tabii Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik” Madde 6            

  1. Analiz süreleri için tıklayınız.

  2. Listede yer almayan analiz süreleri için lütfen müşteri hizmetlerinden bilgi alınız.

  3. Analiz sonrası numuneler; laboratuvarda maksimum 15 gün muhafaza edilir. Bu süre müşterinin talebi, parametre ve numunenin karakteristik özelliğine bağlı olarak değişebilmektedir. Kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel açıdan bozunan veya tehlike arz eden örnekler, örnek saklama süresinin bitimi beklenmeden imha edilirler.