+90 (212) 321 09 00

DENİZLERDE FAALİYET GÖSTEREN BALIK ÇİFTLİKLERİNİN ÇEVRESEL YÖNETİMİ UYGULAMA GENELGESİ YAYIMLANDI

DENİZLERDE FAALİYET GÖSTEREN BALIK ÇİFTLİKLERİNİN ÇEVRESEL YÖNETİMİ UYGULAMA GENELGESİ YAYIMLANDI

Denizlerde faaliyet gösteren balık çiftliklerinin çevresel yönetiminin sağlanması amacıyla 28.10.2020 tarihli ve 31288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği kapsamında öngörülen uygulama esaslarının belirlenmesini amacıyla 25.02.2021 tarihli ve 2021/1 sayılı Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Uygulama Genelgesi yayımlanmıştır.

Bu Genelge ile; balık çiftliklerinin müşterek izlenmesi, ekolojik raporun kimler tarafından hazırlanacağı, çevresel Yönetim Planı başvurularının nasıl yapılacağı, uygunluk belgesinin nasıl alınacağı, idari yaptırımlar, hassas alanlar tanımlamaları, rotasyon alanları ile aşılama-boylama alanlarına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu genelgeye buradan ulaşılabilirsiniz.