+90 (212) 321 09 00

ÖLÇÜM, NUMUNE ALMA VE EMİSYON-İMİSYON RAPORLAMA EĞİTİMLERİ DÜZENLENİYOR

ÖLÇÜM, NUMUNE ALMA VE EMİSYON-İMİSYON RAPORLAMA EĞİTİMLERİ DÜZENLENİYOR

Genel Müdürlük Laboratuvar Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl çevre sektöründe faaliyet gösteren özel ve kamuya ait laboratuvar personeli için düzenlenen “Ölçüm, Numune Alma ve Emisyon-İmisyon Raporlama Eğitimleri” Antalya’da gerçekleştirilecek.

Teorik ve uygulama içerikli olan eğitim sonunda sınava tabi tutulan katılımcılardan başarılı olanlar 5 yıl süre ile geçerli olan “Numune Alma Kimliği”,” Numune Alma Yetki Belgesi ”, “Emisyon-İmisyon Raporlama Personeli Sertifikası” ve "Emisyon-İmisyon Raporlama Personeli Kimliği” almaya hak kazanacaktır. Eğitim müracaatları http://www.tucev.org/ adresinden yapılmaktadır.

“Ölçüm, Numune Alma ve Emisyon-İmisyon Raporlama Eğitimleri” için başvuruda bulunan katılımcının “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” nde belirtildiği üzere “üniversitelerin mühendislik, tıp, fen, veterinerlik ve su ürünleri fakültelerinden, meslek yüksekokullarının, meslek liselerinin veya teknik liselerin çevre, kimya, gıda, sağlık, makine ve elektrik/elektronik gibi laboratuvar ile ilgili bölümlerden” mezun olması zorunludur. Emisyon-İmisyon Ölçümleri Raporlama Eğitimine başvuruda bulunan katılımcının “üniversitelerin mühendislik, tıp, fen, veterinerlik ve su ürünleri fakültelerinin lisans bölümlerinden'' mezun olması zorunludur.

1) Öğrenim durumu ile ilgili şartlar, “Numune Alma Eğitimi” ne ilk kez katılacak personel için geçerlidir.

2) Başvuru taleplerinin gerçeği yansıtmaması halinde eğitim başvurusu geçerli sayılmaz ve ücret iadesi yapılmaz.

Eğitim konuları ve tarihleri aşağıda yer almaktadır;

Su ve Atık Sudan Numune Alma Eğitimi 15-18 Kasım 2019

Arıtma Çamuru, Toprak, Katı Atık, Atık Yağlar ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma Eğitimi 18-22 Kasım 2019

Emisyon-İmisyon Ölçümlerinde Kullanılan Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri Eğitimi 22-26 Kasım 2019 

Emisyon-İmisyon Ölçüm Raporlama Personelleri Sertifikasyon Eğitimi 26-30 Kasım 2019