+90 (212) 321 09 00

TÜRK GIDA KODEKSİ AROMA VERİCİLER VE AROMA VERME ÖZELLİĞİ TAŞIYAN GIDA BİLEŞENLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI

TÜRK GIDA KODEKSİ AROMA VERİCİLER VE AROMA VERME  ÖZELLİĞİ TAŞIYAN GIDA BİLEŞENLERİ YÖNETMELİĞİNDE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI

MADDE 1 – 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Uyum ve geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) (07.130) FL numaralı delta-Damascone adlı aroma verici madde, (07.134) FL numaralı alpha-Damascone adlı aroma verici madde, (07.225) FL numaralı cis-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one adlı aroma verici madde, (07.226) FL numaralı trans-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one adlı aroma verici madde ve (07.231) FL numaralı alpha-Damascenone adlı aroma verici madde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren piyasaya arz edilmez ve gıdaların üretiminde kullanılmaz.

(2) (07.130) FL numaralı delta-Damascone adlı aroma verici madde, (07.134) FL numaralı alpha-Damascone adlı aroma verici madde, (07.225) FL numaralı cis-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one adlı aroma verici madde, (07.226) FL numaralı trans-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one adlı aroma verici madde ve (07.231) FL numaralı alpha-Damascenone adlı aroma verici madde ile bu aroma verici maddelerden herhangi birini içeren bir gıdanın ithalatına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren izin verilmez.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce piyasaya arz edilmiş olan ve (07.130), (07.134), (07.225), (07.226) ve (07.231) FL numaralı aroma verici maddeleri içeren bir gıda raf ömrü süresince piyasada bulunabilir.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen geçiş süresi aroma verici maddelerin karışımları için geçerli değildir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki EK I, Bölüm A, Kısım 2 Tablo 1’de yer alan (07.130), (07.134), (07.225), (07.226) ve (07.231) FL numaralı aroma verici maddelere ait satırlar yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/12/2011

28157 (3. Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

22/3/2014

28949

2-

25/10/2014

29156

3-

11/2/2016

29621

4-

24/1/2017

29958

5-

27/12/2017

30283

6-

27/8/2019

30871