+90 (212) 321 09 00

TÜRK GIDA KODEKSİ BUĞDAY UNU TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/9)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/39) YAYINLANDI

TÜRK GIDA KODEKSİ BUĞDAY UNU TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/9)’NDE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/39) YAYINLANDI

MADDE 1 – 2/4/2013 tarihli ve 28606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği (Tebliğ No: 2013/9)’nin Ek-1’i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.