+90 (212) 321 09 00

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİNİN SPESİFİKASYONLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİNİN SPESİFİKASYONLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI

MADDE 1 – 3/4/2017 tarihli ve 30027 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmeliğin EK-1’indeki “Spesifikasyonları Belirtilen Gıda Katkı Maddeleri Listesi” başlıklı listede yer alan “E 120 KOŞİNEAL, KARMİNİK ASİT, KARMİNLER” adlı gıda katkı maddesinin adı “E 120 KARMİNİK ASİT, KARMİN” olarak değiştirilmiş; E 311 OKTİL GALLAT ve E 312 DODESİL GALLAT adlı katkı maddelerine ait satırlar yürürlükten kaldırılmış ve aynı listede yer alan E 463 HİDROKSİPROPİL SELÜLOZ adlı katkı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

“E 463a DÜŞÜK SÜBSTİTÜE-HİDROKSİPROPİL SELÜLOZ” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’sindeki “Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları” başlıklı listede yer alan E 120 KOŞİNEAL, KARMİNİK ASİT, KARMİNLER adlı gıda katkı maddesine ait spesifikasyon aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, E 311 OKTİL GALLAT ve E 312 DODESİL GALLAT adlı katkı maddelerine ait spesifikasyonlar yürürlükten kaldırılmış, E 463 HİDROKSİPROPİL SELÜLOZ adlı katkı maddesine ait spesifikasyondan sonra gelmek üzere aşağıdaki spesifikasyon eklenmiş, E 491 SORBİTAN MONOSTEARAT, E 492 SORBİTAN TRİSTEARAT ve E 495 SORBİTAN MONOPALMİTAT adlı gıda katkı maddelerine ait spesifikasyonlarda yer alan “Katılaştırma aralığı” spesifikasyonu aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, E 1209 POLİVİNİL ALKOL-POLİETİLEN GLİKOL-AŞILI-KOPOLİMER adlı katkı maddesine ait spesifikasyonda yer alan “Etilen glikol” spesifikasyonu aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve “Dietilen glikol” spesifikasyonu yürürlükten kaldırılmıştır.

Revizyonların tümünü görmek için tıklayınız.