+90 (212) 321 09 00

TÜRK GIDA KODEKSİ GLUTEN İNTOLERANSI OLAN BİREYLERE UYGUN GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/4)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANDI

TÜRK GIDA KODEKSİ GLUTEN İNTOLERANSI OLAN BİREYLERE  UYGUN GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/4)’NİN  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANDI

MADDE 1 – 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gluten İntoleransı Olan Bireylere Uygun Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2012/4) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.