+90 (212) 321 09 00

TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI

TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK  FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE  MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİNDE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI

MADDE 1 – 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinin EK-1’indeki Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri başlıklı Bölüm-1’de yer alan İzinli Maddeler listesindeki EprinomektinFluazuron ve İzofluran isimli aktif maddelere ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı listede yer alan “Alanin” satırından sonra gelmek üzere “Alarelin”, “Borik asit ve boratlar” satırından sonra gelmek üzere “Bromelain”, “Doksisiklin” satırından sonra gelmek üzere “Domuz Prolaktin”, “Fluniksin” satırından sonra gelmek üzere “Fluralaner”, “Solidagovirgaurea” satırından sonra gelmek üzere “Solvent Nafta” isimli aktif maddelere ait aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

İlgili tablolar için tıklayınız.