+90 (212) 321 09 00

TÜRK GIDA KODEKSİ KATKI MADDELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI YAYINLANDI

TÜRK GIDA KODEKSİ KATKI MADDELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI YAYINLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 MADDE 1 – 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinin, EK-VI’sında yer alan “Ülkemizde üretilen bazı ürünler ve bunlarda kullanılması yasaklanan gıda katkı maddeleri” başlıklı listeyeaşağıdaki satır eklenmiştir. 

Domates salçası, biber salçası, domates püresi, biber püresi,

Domates/biber bazlı yemeklik ürünler

 

E 200 – 202: Sorbik asit — potasyum sorbat

E 210–213: Benzoik asit — benzoatlar

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

            “Uyum zorunluluğu

        GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri tarafından  domates/biber bazlı yemeklik ürünler ve bu ürünleri içeren gıdalar 1/1/2021 tarihine kadar piyasada bulunabilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Lütfen görüşlerinizi ekteki formu indirip ilgili mail adresine bildiriniz.