+90 (212) 321 09 00

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI YAYINLANDI

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI YAYINLANDI

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı'na 01/02/2021 tarihine kadar görüşlerinizi ilgili formu doldurup kodeks@tarimorman.gov.tr adresine ileterek bildirebilirsiniz.

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 –19/2/2020 tarihli ve 31044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin9 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir

“(4) Nar ekşisine nar, nar suyu, nar suyu konsantresi dışında gıda bileşeni eklenemez ve nar ekşisi olmadığı halde nar ekşisi izlemini veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos gibi benzeri isimlerle üretilemez.

 (5) Uluslararası kabul görmüş kokteyl, alkollü içki ve bunların aromaları ile denatüran madde olsa bile tersiyer bütil alkol, alkollü içkilere aroma verici madde ya da bileşen olarak eklenemez ve ürün isimlendirilmesinde kullanılamaz. Bir alkollü içkinin ana aroma maddesi ve/veya o alkollü içkiye özgü görseller başka bir içkiyi işaret edecek şekilde kullanılamaz.”

 

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin geçici birinci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             (2) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrası kapsamında üretilmesine izin verilmeyen ürünler, 01/06/2021 tarihinden sonra piyasada bulunamaz”.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/02/2020

31044