+90 (212) 321 09 00

İsg ölçümlerinin amacı: İSG ölçümleri iş kazalarının önüne geçilmesi ve daha konforlu çalışma ortamlarının sağlanması için yapılan ölçümlerdir. Çalışma alanlarında ya da kişisel maruz kalınan fiziksel, kimyasal ya da biyolojik test ve ölçüm sonuçlarının, yasal mevzuatlardaki limitlere göre değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınarak güvenli, konforlu çalışma alanlarının oluşturulmasıdır. 

Kapsam ve Gereklilik

İş yerleri “ICNIRP (International Commission On Non‐Ionizing Radiatıon Protection - Uluslar arası İyonize Olmayan Radyasyondan Koruma Komisyonu) Klavuzu” nda tavsiye olarak belirlenen limitlerle elektromanyetik alan ölçüm sonuçlarını değerlendirebilirler.

Bunun yanı sıra uygunsuz elektromanyetik alan yayılımının olduğu ortamlarda sağlık problemlerinin ( beyin ve kan hücrelerinin hasarı, kalp rahatsızlıkları vb. ) oluşabilmektedir.

Laboratuvarımız bu yönetmelik gereği ölçüm yaparak, belirtilen uluslararası rehberlerin limitlerini de içeren ölçüm raporu hazırlayabilmektedir. Ayrıca T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ nın yetkili laboratuvarı olarak hizmet vermekle birlikte, Türk Akreditasyon Kurumu’ ndan da onaylıdır.

Ölçümler

Maruz kalma değerlendirmesi yapılırken ilgili tüm frekans bileşenleri ve alan kaynakları dikkate alınmalıdır. Alan geometrisine bağlı olarak, maruziyet değerlendirmesi buna göre yapılmalıdır. Ölçülecek olan, bir kişinin erişimine izin verildiğinde kullanılan kaynağın çalışma koşulları altında maruz kaldığı maksimum seviyedir. Çoğu zaman maksimum pozlamanın meydana geleceği yeri belirlemek gerekebilir. Ölçümler şüphe duyulan tüm konumlarında yapılmalıdır.

Düşük frekans ölçüm aralığı 0 Hz ila 100 kHz arasındadır ve yüksek frekans ölçüm aralığı 10 MHz ila 300 GHz arasındadır. Düşük frekans ölçüm alanları arasında trafolar, ısıtıcılar ve prize takılarak kullanılan tüm cihazlar sayılabileceği gibi yüksek frekans ölçüm alanlarına örnekler ise modem ve cep telefonlarının kullanıldığı alanlar verilebilir. Cihazın uygun frekansta ölçüm için ayarlanmış olması önemlidir.

Ölçümlerin her biri, proses gereği daha uzun döngülere ihtiyaç duyulmuyorsa 6 dakikadan az olmamalıdır. Elektrik alan ile manyetik alan arasındaki bir karşılaştırma tablosu aşağıda verilmiştir :