+90 (212) 321 09 00

Cerrahi Maskeler ve Genel Kullanım Maskelerinde Performans Testleri

Bakteri ve virüslerin kişiye bulaşmasını önlemek amacıyla kullanılan maskeler, uluslararası normlarda belirtilen kalite standartlarını sağlamak amacıyla teste tabi tutulur.

"Çevre Laboratuvarlar Grubu" cerrahi ve genel kullanıma yönelik maskelerde EN 14683 standartlarına göre performans testleri yapmaktadır.

Testler

TYPE I

TYPE II

TYPE IIR

Analiz Süresi

BFE (Bacterial Filtration Efficiency)

≥95%

≥98%

≥98%

3 - 5 İş Günü

Differential Pressure (Pa/cm²)

<40

<40

<60

2 - 4 İş Günü

Splash Resistance, Synthetic Blood Res.

Gerekli değil

Gerekli değil

16,0 kPa

5 - 7 İş Günü

Microbial Cleanleness (CFU/g)

≤ 30

≤ 30

≤ 30

7 - 10 İş Günü

 

BFE (Bacterial filtration effiency / Bakteriyel Filtrasyon Verimliliği) – EN 14683 Ek B / ASTM F2101 :

Bakteriyel Filtrasyon Verimliliği (BFE) testi, yüz maskeleri, cerrahi önlükler, kapaklar ve hava filtreleri gibi biyolojik aerosollere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış filtreleme malzemeleri ve cihazları üzerinde yapılır. Filtre görevi gören maskelerin geçirimlilik oranı % olarak belirlenerek EN 14683 standartındaki İlgili standartta belirtilen TYPE I, TYPE II ve TYPE IIR değerlerine göre raporlama sağlanır.

Differential Pressure (Breathability / Nefes Alabilirlik) – EN 14683 Ek C :

Diferansiyel basınç testi, standarda göre belirlenmiş sabit akış hızına maruz bırakılan test ürününün, ürünün her iki yanındaki diferansiyel hava basıncı farkının manometre kullanılarak tespit edilmesi prensibiyle gerçekleştirilir. Maskelerin nefes alınabilirlik değerinin tespiti için uygulanır.

Microbial Cleanleness (Mikrobiyal Yük) – EN 14683 Ek D / ISO 11737-1:

Yaşayabilir mikroorganizma popülasyonunun sayılması ve mikrobiyal karakterizasyonu ile ilgili gereksinimleri belirtir. Maske üzerindeki mikrobiyal kirliliğin belirlenmesi, gerekli ekstraksiyon yöntemleriyle maskeden ekstrakte edilen bakterilerin tespiti ana esasına yapılmaktadır.

Splash Resistance, Synthetic Blood Res. (Sıçrama Direnci, Sentetik Kan Arş.) :

Sentetik Kan Penetrasyonu - Sıçrama Dayanımı testi, bir ürünün kan yoluyla taşınan patojenlere karşı bir bariyer görevi görme yeteneğini belirlemek için Çevre Laboratuvarı tarafından sunulan iki sentetik kan direnci testinden biridir. Sıçrama Direnci test yöntemi, maskenin merkezine yüksek hızda yönlendirilmiş sabit hacimde sentetik kan sıçratılarak diğer tıbbi yüz maskeleri ile karşılaştırılması yöntemi ile uygulanır.

 • Başlıca Analizlerimiz
  Güncelleme Tarihi: 31.05.2021

  Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar) Miktar Numune Kabı Akreditasyon Kapsamı
  Tıbbi Yüz Maskeleri Bakteriyel Filtrasyon Verimliliğinin Tayini Metodu - BFV Testi EN 14683 + AC- EK B
  TS EN 14683 + AC- EK B
  ASTM F 2101
  10 adet Orijinal ürün ambalajında
  Tıbbi Yüz Maskeleri Nefes Alabilirlik Tayini
  (Diferansiyel Basınç Farkı)
  EN 14683 + AC- EK C
  TS EN 14683 + AC- EK C
  10 adet -
  Tıbbi Yüz Maskeleri,
  Tıbbi Koruyucu Ürünler
  Ürün Üzerindeki Mikroorganizma Popülasyonunun Tespiti
  (Mikrobiyal Temizlik Düzeyi)
  ISO 11737-1
  EN ISO 11737-1
  TS EN ISO 11737-1
  EN14683 + AC- EK D
  10 adet Orijinal ürün ambalajında
  Tıbbi Yüz Maskeleri Sentetik Kan ile Sızmaya Karşı Direnç Deney Metodu (Sabit Hacim, Yatay Uygulama) (Kan Sıçrama Direnci) ASTM F1862
  ISO 22609
  50 adet -
  Tıbbi Koruyucu Ürünler Kan ve Vücut Sıvılarının Nüfuz Etmesine Karşı Direncin Tayini- Sentetik Kan Kullanılarak ISO 16603 2 adet -
  Tıbbi Koruyucu Ürünler Kan Yoluyla Bulaşan Patojenler Tarafından Nüfuz Etmesine Karşı Direncinin Tayini- Phi-X 174 Bakteriyofaj Kullanılarak ISO 16604 2 adet Orijinal ürün ambalajında
  Tıbbi Koruyucu Ürünler Islak Bakteriyel Geçirgenliğe Olan Direncin Tayini için Deney Yöntemi ISO 22610 2 adet Orijinal ürün ambalajında
  Tıbbi Koruyucu Ürünler Kuru Mikrobik Geçirgenliğe Direnç için Deney Yöntemi ISO 22612 2 adet Orijinal ürün ambalajında
  UV Etkinlik Analizleri UV Etkinlik Testi (Enterobacter aerogenes) İşletme İçi Metot - DMS 116808
  (NMKL No.23 den modifiye)
  1 adet Lamba veya cihaz

  1. Analiz süreleri için tıklayınız.

  2. Listede yer almayan analiz süreleri için lütfen müşteri hizmetlerinden bilgi alınız.

  3. Analiz sonrası numuneler; laboratuvarda maksimum 15 gün muhafaza edilir. Bu süre müşterinin talebi, parametre ve numunenin karakteristik özelliğine bağlı olarak değişebilmektedir. Kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel açıdan bozunan veya tehlike arz eden örnekler, örnek saklama süresinin bitimi beklenmeden imha edilirler.