+90 (212) 321 09 00

Laboratuvarımız; gıdalarda, yemlerde, kullanım sularında ve çevresel örneklerde ulusal ve uluslararası standart ve metotların validasyon çalışmaları gerçekleştirilerek, “Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde” belirtilen tüm analizleri akredite olarak gerçekleştirmektedir.

Laboratuvarımızda ISO 7218 standartı gereklerine uygun olarak tek yönlü akış uygulanmakta olup, analiz süreçlerindeki işlem basamaklarına göre düzenlenmiş 4 ayrı bölümden (besiyeri hazırlama, numune tartım, ekim, inkübasyon ) oluşmaktadır.

Analizler için özelleşmiş cihazlarımız laboratuvarımızda mevcut olup, numunelerin dilüsyonları gelişmiş gravimetrik seyrelticimiz olan dilumat cihazı ile sağlanarak otomatize bir sistemde hazırlanır ve analize hazır hale getirilir.

Laboratuvarımızın teknik yeterliliği ve analiz kalitesinin devamlılığı, uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen yeterlilik testlerine katılım gösterilmesi ile sağlanır.

Laboratuvarımızda, gıda ve yüzeylerin mikrobiyolojik tespiti, gıda kaynaklı zehirlenmelere sebep olan mikroorganizmaların belirlenmesi, gıdaların öngörülerin sürede belirlenen analizlerle raf ömrü çalışmalarının yapılması, gıdalarda bulunabilecek indikatör ve patojen mikroorganizmaların yanı sıra gıdanın bozulmasına neden olabilecek mikroorganizmaların tespitine yönelik çalışmalar yapılır.

Klasik testlerin yanı sıra VIDAS, Bax System ve TEMPO® sistemleri gibi hızlı test sistemleri kapsamında da hizmet verilmektedir.

Her yıl katıldığımız yeterlilik testlerinden başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

 • Başlıca Analizlerimiz
  Güncelleme Tarihi: 27.02.2023

  Matriks Deney Adı Deney Metodu Akreditasyon
  Tüm Gıdalar Aerobik Koloni Sayısı Tempo TVC (80 007)
  Tüm Gıdalar Bacillus cereus ISO 7932
  Tüm Gıdalar Camplyobacter spp. ISO 10272-1
  Tüm Gıdalar Camplyobacter spp. ISO 10272-2  
  Tüm Gıdalar Clostridium perfringens ISO 7937
  Tüm Gıdalar Clostridium perfringens FAO  
  Tüm Gıdalar Cronobacter spp. ISO 22964
  Tüm Gıdalar E.coli O157 ISO 16654
  Süt ve Süt Ürünleri Enterobacter sakazakii PCR BAX
  Tüm Gıdalar Enterobacteriaceae ISO 21528-2
  Tüm Gıdalar Enterobacteriaceae sayısı ISO 21528-1
  Tüm Gıdalar Enterobacteriaceae sayısı Tempo EB (80 003)
  Tüm Gıdalar Enterokok  Bakteri Sayımı NMKL 68
  Tüm Gıdalar Escherichia coli ISO 16649-2
  Tüm Gıdalar Escherichia coli ISO 7251
  Tüm Gıdalar Escherichia coli FDA  
  Tüm Gıdalar Escherichia coli FAO  
  Tüm Gıdalar Escherichia coli O157:H7 PCR BAX
  Tüm Gıdalar Escherichia coli sayısı ISO 16649-3
  Tüm Gıdalar Escherichia coli sayısı Tempo EC (80 004)
  Tüm Gıdalar Fekal Koliform Bakteri Sayısı FAO  
  Tüm Gıdalar Fekal Koliform Bakteri Sayısı FDA  
  Tüm Gıdalar Koliform Bakteri Sayısı ISO 4831
  Tüm Gıdalar Koliform Bakteri Sayısı ISO 4832
  Tüm Gıdalar Koliform Bakteri Sayısı Tempo TC (80 006)
  Tüm Gıdalar Küf Sayısı ISO 21527
  Tüm Gıdalar Küf-Maya Sayısı ISO 21527-1
  Tüm Gıdalar Küf-Maya Sayısı ISO 21527-2
  Tüm Gıdalar Küf-Maya Sayısı Tempo YM (80 001)
  Tüm Gıdalar Laktik Asit Bakterisi ISO 15214
  Tüm Gıdalar Lipolitik mikroorganizma sayısı Lab.M Food& D Mbiology  
  Tüm Gıdalar Listeria monocytogenes PCR BAX
  Tüm Gıdalar Listeria monocytogenes PCR BAX(24E)
  Tüm Gıdalar Listeria monocytogenes FAO  
  Tüm Gıdalar Listeria monocytogenes Aranması (VIDAS yöntemiyle) AOAC 2004.02 (ELFA -Enzim Bağlantılı Floresan Test)
  Tüm Gıdalar Listeria spp. ve Listeria monocytogenes aranması ISO 11290-1
  Tüm Gıdalar Maya Sayısı ISO 21527
  Tüm Gıdalar Mezofilik aerobik bakteri sayısı ISO 4833-1
  Tüm Gıdalar Mezofilik aerobik bakteri sayısı FDA  
  Tüm Gıdalar Mezofilik aerobik bakteri sayısı FAO  
  Tüm Gıdalar Osmofilik Maya sayısı FDA  
  Tüm Gıdalar Osmofilik Maya sayısı Harigan  
  Tüm Gıdalar Proteolitik mikroorganizma sayısı Lab.M Food& D Mbiology  
  Süt ve Süt Ürünleri Pseudomanas spp. Sayımı ISO/TS 11059  
  Et ve Et Ürünleri Pseudomonas spp. ISO 13720
  Tüm Gıdalar Psikrotrofik mikroorganizma sayısı ISO 17410  
  Tüm Gıdalar Rapid Listeria monocytogenes Aranması işletme içi metot(DMS 102748)                                 Biorad Rapid Agar
  Tüm Gıdalar Rapid Salmonella spp. Aranması işletme içi metot(DMS 102747)                                 Biorad Rapid Agar
  Tüm Gıdalar Rope Spor Sayısı TS 5000
  Tüm Gıdalar Salmonella spp. ISO 6579-1
  Tüm Gıdalar Salmonella spp. PCR BAX
  Tüm Gıdalar Salmonella spp. FDA  
  Tüm Gıdalar Shigella  spp. ISO 21567  
  Tüm Gıdalar Somatik Hücre FDA  
  Tüm Gıdalar Staphylococcal Enterotoksinler Aranması (VIDAS yöntemiyle) AOAC 2007.06 (ELFA -Enzim Bağlantılı Floresan Test)
  Tüm Gıdalar Staphylococcus aureus ISO 6888-1
  Tüm Gıdalar Staphylococcus aureus Tempo STA (80 002)
  Tüm Gıdalar Staphylococcus aureus FDA  
  Tüm Gıdalar Sülfit İndirgeyen anaerobik bakteri sayımı Clostridia (SRE) ISO 15213
  Tüm Gıdalar Ticari sterilite Kontrolü TGK Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ 2009/68  
  Tüm Gıdalar Toplam Küf sayımı FAO  
  Tüm Gıdalar Toplam Küf-Maya Sayımı FDA  
  Tüm Gıdalar Toplam Maya sayımı FAO  
  Tüm Gıdalar Toplam spesifik mikroorganizma ISO 7889  
  Tüm Gıdalar Vibrio cholerae/Vibrio parahaemolyticus ISO 21872-1
  Tüm Gıdalar Vibrio parahaemolyticus ISO 21872-2  

  * Analiz süreleri için tıklayınız.

  ** Analiz sonrası numuneler; laboratuvarda maksimum 15 gün muhafaza edilir. Bu süre müşterinin talebi, parametre ve numunenin karakteristik özelliğine bağlı olarak değişebilmektedir. Kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel açıdan bozunan veya tehlike arz eden örnekler, örnek saklama süresinin bitimi beklenmeden imha edilirler.