+90 (212) 321 09 00

Taklit; gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin şekil, bileşim ve nitelikler itibariyle kendisinde olmayan özellikleri sahip gibi gösterilmesidir. Ürünlerin, şekil, bileşim ve nitelikleri itibarıyla yapısında bulunmayan özelliklere sahip gibi veya başka bir ürünün aynısıymış gibi göstermektir.

Tağşiş; ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılması veya miktarının değiştirilmesi veya aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılması; gıda maddesinin mevzuata veya izin verilen özelliklerine aykırı olarak üretilmesi hali; bir şeye yabancı bir şey karıştırarak saflığını bozma; katıştırma şeklinde de tanımlanmaktadır.

Et ve et ürünleri, bitkisel yağ, bal, süt ve süt ürünleri, konserveler gibi aklınıza gelebilecek tüm gıda maddelerinde tağşiş ve taklit yapılmaktadır.

Moleküler biyoloji tekniklerine dayalı olan bitki spesifik tür tayini ve hayvansal tür tayini analizleri  taklit tağşiş gibi tüketiciye yanlış beyan sunma ve içerik bakımından hileye başvurulması konularında belirleyicidir. Gıda numunelerinde halk sağlığını korumak, yasal sınırlamaların takibi ile hile yolunun ve haksız rekabetin önünün kesilmesi yönünde öneme sahiptir. Bitki spesifik tür tayini ve hayvan tür tayini analizleri, Real Time PCR gibi hassasiyeti yüksek, hedef DNA’nın tespitine dayalı olan moleküler metotlar ile uygulanır.

‘’Endüstriyel gıda üretiminde maliyetlerin düşürülmesi amacıyla yasal mevzuata uygun olmadan yapılan işlemler taklit-tağşiş kapsamına girmektedir.’’

“Çevre Gıda Analiz Laboratuvarı olarak uzman kadromuz ile farklı gıda maddelerine taklit ve tağşiş amaçlı yapılan uygulamaların tespitine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.’’

 • Başlıca Analizlerimiz
  Güncelleme Tarihi: 27.02.2023

  Matriks Deney Adı Deney Metodu Akreditasyon
  Gıda At Aranması Real Time Metodu İşletme içi metot-"DMS 102762" (Modifiye edilen Meat Science (70) - 2005)
  Gıda Balık Aranması Real-Time PCR Metodu İşletme içi metot- "DMS 117732", Food Chemistry 2011 Vol.126 1436-1442
  Gıda Domuz Aranması Real Time Metodu İşletme içi metot-"DMS 102750" (Modifiye edilen Food Control (23) - 2012)
  Gıda Eşek Aranması Real Time Metodu İşletme içi metot-"DMS 102766" (Modifiye edilen Meat Science (70) - 2005)
  Gıda Hindi Aranması Real Time Metodu İşletme içi metot-"DMS 102767" (Modifiye edilen Food Control (23) - 2012)
  Gıda Sığır Aranması Real Time Metodu İşletme içi metot-"DMS 102759" (Modifiye edilen Food Control (23) - 2012)
  Gıda Tavuk Aranması Real Time Metodu İşletme içi metot-"DMS 102753" (Modifiye edilen Food Control (23) - 2012)
  Gıda Bitki Spesifik Soya Geni Taraması Real-Time PCR Metodu EURL Metot (QT-TAX-GM-002), ISO 21569, ISO 24276
  Süt ve Süt Ürünleri, Bebek Maması Melamin ISO/TS 15495
  Bal Diastaz Sayısı Int. Honey Commission  
  Bal Prolin AOAC 979.20  
  Bal Şeker Bileşenleri (Fruktoz, Glikoz, Sakkaroz ve Maltoz) TS 13359
  Peynir Jelatin AOAC 920.106  
  Peynir Nişasta R-Biopharm Enz.Analiz               T.C.Tar.ve Köyiş. Bak.Gıda  
  Katı, Sıvı Yağlar , Süt ve Süt Ürünleri Sterol Kompozisyonu Tayini EN ISO 12228-1,2  
  Katı, Sıvı Yağlar ve Gıdalardan Ekstrakte Edilen Yağlar Yağ Asitleri Kompozisyonu AOAC 996.06
  Süt ve Süt Ürünleri Süt Yağı Harici Yağ Aranması ISO 17678 (GC-FID)
  Süt ve Süt Ürünleri Bitkisel Yağ Aranması SO 12228-1 (GC-FID)
  ISO 12228-2 (GC-FID)
  TS 7501-TS 7503 (GC-FID)
  ISO 14156 (GC-FID)
  Bal, Pekmez Şeker Bileşenleri TS 13359

  * Analiz süreleri için tıklayınız.

  ** Analiz sonrası numuneler; laboratuvarda maksimum 15 gün muhafaza edilir. Bu süre müşterinin talebi, parametre ve numunenin karakteristik özelliğine bağlı olarak değişebilmektedir. Kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel açıdan bozunan veya tehlike arz eden örnekler, örnek saklama süresinin bitimi beklenmeden imha edilirler.