+90 (212) 321 09 00

Hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri ve çeşitli ürünleri verebilmeleri için besin maddelerine gereksinimleri vardır. Hayvanlar bu besin maddelerini yedikleri yemler ile içtikleri sudan sağlarlar.

Yem üretiminde kullanılan farklı üretim  aşamaları yemlerin besin değerlerinin değişmesine, fiziksel kalitesinin düşmesine, toksik maddelerin bulaşmasına yada üremesine sebep olabilir. Yemlerde bulunan bakterilerin bazıları toksinlerini yem içerisinde salgılarken bazıları da yemler hayvanlar tarafından alındıktan sonra hayvan vücudunda salgılarlar. Bu toksinleri tüketen insan ve hayvanlarda  toksikolojik problemlere rastlanılmaktadır.

Laboratuvarımızda yem analizleri standartlara uygun olarak ICP-MS ve HPLC cihazlarında yapılmaktadır.

Laboratuvarımızda GDO analizleri yüksek hassasiyete sahip Real Time PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) cihazı ile kısa sürede gerçekleştirilmektedir. Yem analizleri laboratuvarımızda kalitatif olarak gerçekleştirilmektedir. Her PCR analizinde, verilerin doğruluğunu garanti etmek için talimatlar gereği kalite kontrol ölçümü yapılmaktadır.

Yemler, hayvanların ağız yoluyla besin ihtiyaçlarını karşılamak adına, bitkisel ya da hayvansal kaynaklı organik veya inorganik olan ürünlerdir.

Mikrobiyolojik unsurlar, yemlerin kalitesi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Yapılan mikrobiyolojik analizler, hayvandan verim elde edilmesi ve hayvan sağlığının kontrol altına alınması konularında büyük önem taşır.

Her yıl katıldığımız yeterlilik testlerinden başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

‘’Mevzuat kapsamında küçük baş ve büyük baş hayvan yemleri, yem hammaddeleri ile ilgili detaylı analizler laboratuvarımızda gerçekleştirilmektedir.’’

 • Başlıca Analizlerimiz
  Güncelleme Tarihi: 27.02.2023

  Matriks Deney Adı Deney Metodu Akreditasyon
  Yem 281-24-236 Pamuk Tip Belirleme Analizi Real-Time PCR Metodu EURL Metot (QT-EVE-GH-001A) ISO 21569, ISO 24276
  Yem 3006-210-23 Pamuk Tip Belirleme Analizi Real-Time PCR Metodu EURL Metot (QT-EVE-GH-001B) ISO 21569, ISO 24276

  Yem (Karma, Pelet Büyükbaş, Kanatlı Yemi, Balık ve Kaplumbağa)

  Aflatoksin B₁ Tayini

  HPLC-FLD Metodu

  ISO 17375
  Yem Arsenik (As), Bakır (Cu), Civa (Hg), Çinko (Zn), Demir (Fe), Fosfor (P), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Kobalt (Co), Kurşun (Pb), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Potasyum (K), Sodyum (Na) EN 17053 (ICP-MS)
  Yem Bitki Spesifik Mısır Geni Taraması Real-Time PCR Metodu EURL Metot (QT-TAX-ZM-002), ISO 21569, ISO 24276
  Yem Bitki Spesifik Pamuk Geni Taraması Real-Time PCR Metodu EURL Method (QT-TAX-GH-019), ISO 21569, ISO 24276
  Yem Bitki Spesifik Soya Geni Taraması Real-Time PCR Metodu EURL Metot (QT-TAX-GM-002), ISO 21569, ISO 24276
  Yem CaMV (Cauliflower Mosaic Virus) Aranması Real-Time PCR Metodu İşletme içi metot- "DMS 117731", J-AOAC 2005 Vol.88 No.3 814-822
  Yem CV127 Soya Tip Belirleme ve Miktar Analizi Real-Time PCR Metodu EURL Metot (QT-EVE-GM-011) ISO 21570, ISO 24276
  Yem Deoksinivalenol Tayini EN 15791
  Yem DP-305423-1 Soya Tip Belirleme ve Miktar Analizi Real-Time PCR Metodu EURL Metot (QT-EVE-GM-008) ISO 21570, ISO 24276
  Yem Enterobacteriaceae ISO 21528-2
  Yem GHB 614 Pamuk Tip Belirleme Analizi Real-Time PCR Metodu EURL Metot (QT-EVE-GH-006) ISO 21569, ISO 24276
  Yem Ham Kül (EC) No 152 - ANNEX III - M
  Yem Ham Protein (EC) No 152 - ANNEX III - C
  Yem Ham Selüloz ISO 6865
  Yem Ham Yağ (EC) No 152 - ANNEX III - H
  Yem HCl'de Çözünmeyen Kül (EC) No 152 - ANNEX III - N
  Yem ve Yem Hammaddeleri Metabolik Enerji (EC) No 152 - ANNEX VII
  Yem ve Yem Hammaddeleri Metabolik Enerji TS 9610
  Yem MON 89034 Mısır Tip Belirleme Analizi Real-Time PCR Metodu EURL Metot (QT-EVE-ZM-018) ISO 21569, ISO 24276
  Yem DAS 40278-9 Mısır Tip Belirleme Analizi EURL Metot (QT-EVE-ZM-004) ISO 21570, ISO 24276
  Yem MON87701 Soya Tip Belirleme ve Miktar Analizi Real-Time PCR Metodu EURL Metot (QT-EVE-GM-010) ISO 21570, ISO 24276
  Yem MON87708 Soya Tip Belirleme ve Miktar Analizi Real-Time PCR Metodu EURL Metot (QT-EVE-GM-012) ISO 21570, ISO 24276
  Yem MON87769 Soya Tip Belirleme ve Miktar Analizi Real-Time PCR Metodu EURL Metot (QT-EVE-GM-002) ISO 21570, ISO 24276
  Yem Nem (EC) No 152 - ANNEX III - A
  Yem Nişasta Miktarı (EC) No 152 - ANNEX III - L
  Yem Salmonella spp. ISO 6579
  Yem Salmonella spp. PCR BAX
  Yem Suda Çözünebilen Klorür-Tuz Miktarı (EC) No 152 - ANNEX III - Q
  Yem Şeker (EC) No 152 - ANNEX III - J
  Yem Üre (EC) No 152- ANNEX III - D
  Yem Zearalenon Tayini EN 15792
  Yem DAS 44406-6 Soya Tip Belirleme Analizi EURL Metot (QT-EVE-GM-015)
  ISO 21569, ISO 24276
   
  Yem DAS 68416-4 Soya Tip Belirleme Analizi EURL Metot (QT-EVE-GM-013)
  ISO 21569, ISO 24276
   
  Yem DAS 81419-2 Soya Tip Belirleme Analizi EURL Metot (QT-EVE-GM-014)
  ISO 21569, ISO 24276
   

  * Analiz süreleri için tıklayınız.

  ** Analiz sonrası numuneler; laboratuvarda maksimum 15 gün muhafaza edilir. Bu süre müşterinin talebi, parametre ve numunenin karakteristik özelliğine bağlı olarak değişebilmektedir. Kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel açıdan bozunan veya tehlike arz eden örnekler, örnek saklama süresinin bitimi beklenmeden imha edilirler.