+90 (212) 321 09 00

İsg ölçümlerinin amacı: İSG ölçümleri iş kazalarının önüne geçilmesi ve daha konforlu çalışma ortamlarının sağlanması için yapılan ölçümlerdir. Çalışma alanlarında ya da kişisel maruz kalınan fiziksel, kimyasal ya da biyolojik test ve ölçüm sonuçlarının, yasal mevzuatlardaki limitlere göre değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınarak güvenli, konforlu çalışma alanlarının oluşturulmasıdır. 

Kapsam ve Gereklilikler

Aydınlatma ölçümü : “İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik / Madde 5 / e” bendine göre iş yerleri  tesis içinde ve dışında yeterli aydınlatma, havalandırma ve termal konfor şartlarını sağlamalıdır.

Doğru aydınlatma koşulları sağlanmamış ortamlarda;

Göz bozukluklarıyla sonuçlanacak sağlık problemlerinin ( göz kuruluğu, bulanık görme, yanma vb. ) oluşabileceği iş hastalıkları

Ortam aydınlatılmasından kaynaklı fiziksel yaralanmalar ve çalışma performanslarında olumsuz etkiler meydana gelebilmektedir.

Çalışma alanına ve yapılacak işe bağlı olarak, çalışma ortamı aydınlatma seviyesi belirlenirken, mevcut durum tespit edilmeli ve ihtiyaç var ise aydınlatma seviyesi uygun hale getirilmelidir.

Laboratuvarımız bu yönetmelik gereği ölçüm yaparak, TS EN 12464 standardındaki aydınlatma limitlerini de içeren ölçüm raporu hazırlayabilmektedir. Ayrıca T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ nın yetkili laboratuvarı olarak hizmet vermekle birlikte, Türk Akreditasyon Kurumu’ ndan da onaylıdır.

Ölçümler

Çok nadir bir durum da olsa eğer ölçümler eşit ışıklı alanda yapılırsa rastgele 4 pozisyon seçilebilir. Alanın zemininin 1 metre yukarısında farklı noktalardan 4 ölçüm alınarak ortalama değer hesaplanır. Eşit ışığın olmadığı ortamlarda ölçümleme alanı seçilirken dört en karanlık ya da dört en aydınlık ortamın seçilmesi kabul edilir değildir.

Ofis Masalarında Aydınlatma Ölçümü :

 

Kapalı Alanlarda Aydınlatma Ölçümü :

Düz bir çizgi üzerinde eşit aralıklarda ölçüm almak uygundur. Bu aralıklar 3 metre ya da daha düşük aralıklarda olmalıdır. Başlangıç noktası ışık kaynağı, bitiş noktası ise duvar olmalıdır.Aynı ölçüm tekniği; merdivenlerde, yürüme yollarında ve çalışma ortamlarında uygulanabilir.

 

x = Işık kaynakları

d = Herbir ölçüm noktası arasındaki mesafe ( 3 metre veya daha az )

o = Ölçüm noktaları

Açık Alanlarda Aydınlatma Ölçümü :

Kapalı alanlarla aynı teknik kullanılır. Fark olarak ölçümlere en karanlık noktadan başlanır ve en aydınlık noktada ölçümler son bulur. Her ölçüm noktası arasında mesafe en az 3 metredir.

x = Lambalar

d = Herbir ölçüm noktası arasındaki mesafe ( 3 metre veya daha fazla )

o = Ölçüm noktaları