+90 (212) 321 09 00

Kimyasal Ölçümler, Ağır Metal ve Toksik Gaz Ölçümü

İsg ölçümlerinin amacı: İSG ölçümleri iş kazalarının önüne geçilmesi ve daha konforlu çalışma ortamlarının sağlanması için yapılan ölçümlerdir. Çalışma alanlarında ya da kişisel maruz kalınan fiziksel, kimyasal ya da biyolojik test ve ölçüm sonuçlarının, yasal mevzuatlardaki limitlere göre değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınarak güvenli, konforlu çalışma alanlarının oluşturulmasıdır. 

Kapsam ve Gereklilik

“Kimyasal maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” ve “Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” gereği iş yerleri ilgili tesis içinde ve dışında kişisel maruziyet ile ilgili limit değerleri sağlamalıdır. NIOSH ( Ulusal Mesleki Sağlık ve Güvenlik Enstitüsü ), OSHA ( Mesleki Sağlık ve Güvenlik Kurumu ), ACGIH ( Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı ) gibi uluslararası mevzuat ve dokümanlardan da karşılaştırma için faydalanılmaktadır. Bunun yanı sıra güvenli koşullar sağlanmamış ortamlarda; 

  •        Akciğer rahatsızlıkları başta olmak üzere kısa ve uzun süreli sağlık problemlerinin ( Öksürük, Boğazda tahriş, KOAH, Astım, Kanser vb. ) oluşabileceği meslek hastalıkları meydana gelebilmektedir.

Laboratuvarımız bu yönetmelikler gereği gerekli ölçümleri yaparak, mevzuatlardaki limitleri de içeren ölçüm raporu hazırlayabilmektedir. Ayrıca T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ nın yetkili laboratuvarı olarak hizmet vermekle birlikte, Türk Akreditasyon Kurumu’ ndan da onaylıdır.

Ölçümler

İş yerlerindeki kişisel maruz kalma amacıyla havadaki gaz veya toz şeklindeki kirletici konsantrasyonları ölçmek için tasarlanan sistemler aynı zamanda ortam kirletici yükünün tespiti için de kullanılabilir. Tespit edilen değerler uzun vadeli ( 8 saat ) olarak verilebilir. Örnekleme öncesinde EN 689’ a göre örnekleme stratejisi belirlenmelidir.

Kişisel maruziyet için örneklemeler, kirliliğe maruz kalan çalışanların çalışma periyotlarını temsil etmelidir. Bir kirleticinin konsantrasyonunun çok yüksek olduğu ve toplayıcı mekanizmayı fazlasıyla doldurduğu durumlarda birkaç toplayıcı peş peşe kullanılmalıdır.

Kişisel maruziyet ölçümlerinde eğer cihazın takılı olduğu kişi iş günü içerisinde farklı çalışma ortamlarında veya farklı alt görevlerde bulunuyorsa her durum için farklı toplayıcıya örnekleme yapılır. Maruziyet değeri hesaplanırken her çalışma ortalaması için bulunan değerlerin de zaman ağırlıklı aritmetik ortalaması alınır.

Kişisel örneklemelerde, örnekleyici kişinin solunum bölgesine takılır ve pompa kemere, cebe ya da üniformaya takılır. Solunum bölgesi nefes alınan yerden, işçinin yüzü etrafındaki alandır ve ağızdan en fazla 30 cm uzakta olması kabul edilir. Kişisel örnekleme cihazları bu nedenle normalde yaka-kemiğine yakın üst göğüs üzerine monte edilir.

Cihazlar ortam havası örnekleme için kullanılırsa ve özel olarak maruziyetin kaynağı tespit edilmek isteniyorsa, konsantrasyonun en yüksek olması muhtemel yerlerden örnek alınabilir.

VOC ( Uçucu Organik Bileşikler ) Ölçümü :

VOC tespiti için kullanılan örnekleyiciler, numune alma süresi boyunca < 0,2 litre/dakikalık sabit bir akış hızını muhafaza edebilen bir pompa ünitesi gerektirir. Cihazlar ortam havası örnekleme için kullanılırsa, kişisel örnekleyiciler engellerden uzak, temiz hava girişlerine veya kuvvetli rüzgarlardan uzak ve yaklaşık kafa yüksekliğinde konumlandırılmalıdır.

Örnek bir VOC Örnekleyici -

Tarafımızdan akredite olarak yapılan uçucu organik bileşikler aşağıdadır :

Ağır Metallerin Ölçümü :

Ağır metal tespiti için kullanılan örnekleyiciler, numune alma süresi boyunca 0,15-5 litre/dakikalık sabit bir akış hızını muhafaza edebilen bir pompa ünitesi gerektirir. Civa örneklemesi yapılacaksa düşük akış hızları tercih edilmelidir. Cihazlar ortam havası örnekleme için kullanılırsa, kişisel örnekleyiciler engellerden uzak, temiz hava girişlerine veya kuvvetli rüzgarlardan uzak ve yaklaşık kafa yüksekliğinde konumlandırılmalıdır. Ölçümün amacı ve stratejisine göre ( toplam, solunabilir, kişisel, ortam ) aşağıdaki örnekleyiciler ağır metal örneklemesinde kullanılabilir :

Tarafımızdan akredite olarak yapılan ağır metal bileşikleri aşağıdadır :

Formaldehit ve İnorganik Asitlerin Ölçümü :

Örneklemeler, numune alma süresi boyunca sabit bir akış hızını muhafaza edebilen bir pompa ünitesi gerektirir. 

  •         Formaldehit - 0,2-1 lt/dk
  •         Sülfürik ve Fosforik Asit - 1-5 lt/dk
  •         Hidroflorik Asit ve Florür - 1-2 lt/dk
  •         Hidroklorik Asit, Nitrik Asit ve Hidrojen Bromür - 2 lt/dk

Ölçümün amacı ve stratejisine göre ( toplam, solunabilir, kişisel, ortam ) aşağıdaki örnekleyiciler ağır metal örneklemesinde kullanılabilir.

Tarafımızdan akredite olarak yapılan kimyasal bileşikler aşağıdadır :

Toksik Gazların Ölçümü :

Toksik gazlar anlık olarak aşağıda örneği verilen özel bir örnekleme pompası ile yerinde ölçülmektedir. Ölçümü yapılacak her analit için o analize özel sorbent tüpler bulunmaktadır.

Tarafımızdan akredite olarak yapılan gaz bileşikleri aşağıdadır :