+90 (212) 321 09 00

İsg ölçümlerinin amacı: İSG ölçümleri iş kazalarının önüne geçilmesi ve daha konforlu çalışma ortamlarının sağlanması için yapılan ölçümlerdir. Çalışma alanlarında ya da kişisel maruz kalınan fiziksel, kimyasal ya da biyolojik test ve ölçüm sonuçlarının, yasal mevzuatlardaki limitlere göre değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınarak güvenli, konforlu çalışma alanlarının oluşturulmasıdır. 

Kapsam ve Gereklilik

“Tozla Mücadele Yönetmeliği” gereği iş yerleri ilgili tesis içinde ve dışında kişisel toz maruziyeti ile ilgili referans değerleri sağlamalıdır. Bunun yanı sıra toz yönünden güvenli koşullar sağlanmamış ortamlarda;

  •        Çalışanların performanslarının olumsuz etkileneceği,
  •        Akciğer rahatsızlıkları başta olmak üzere kısa ve uzun süreli sağlık problemlerinin ( Öksürük, boğazda tahriş, KOAH, Astım vb. ) oluşabilmektedir.

Laboratuvarımız bu yönetmelik gereği ölçüm yaparak, mevzuatlardaki limitleri de içeren ölçüm raporu hazırlayabilmektedir. Ayrıca T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ nın yetkili laboratuvarı olarak hizmet vermekle birlikte, Türk Akreditasyon Kurumu’ ndan da onaylıdır.

Ölçümler

İş yerlerindeki kişisel maruz kalma amacıyla havadaki solunabilir ve toplam toz konsantrasyonlarını ölçmek için tasarlanan sistemler aynı zamanda ortamdaki toz konsantrasyon değerinin tespiti için de kullanılabilir. Toz, genellikle 0.1 µm’ nin yukarısında parçacık çapına sahip olan, mekanik olarak üretilen katı parçacıklı bir aerosol olarak tanımlanır.Tespit edilen değerler uzun vadeli ( 8 saat ) olarak verilebilir. Örnekleme öncesinde EN 689’ a göre örnekleme stratejisi belirlenmelidir.

Kişisel maruziyet için örneklemeler, kirliliğe maruz kalan çalışanların çalışma periyotlarını temsil etmelidir. Bir örneğin toz konsantrasyonunun çok yüksek olduğu ve substratı fazlasıyla doldurduğu durumlarda birkaç filtre peşpeşe kullanılmalıdır.

Kişisel maruziyet ölçümlerinde eğer cihazın takılı olduğu kişi iş günü içerisinde farklı çalışma ortamlarında veya farklı alt görevlerde bulunuyorsa her durum için farklı filtreye örnekleme yapılır. Maruziyet değeri hesaplanırken her çalışma ortalaması için bulunan değerlerin de zaman ağırlıklı aritmetik ortalaması alınır.

Kişisel örneklemelerde, örnekleyici kişinin solunum bölgesine takılır ve pompa  kemere, cebe ya da üniformaya takılır. Solunum bölgesi nefes alınan yerden, işçinin yüzü etrafındaki alandır ve ağızdan en fazla 30 cm uzakta olması kabul edilir. Kişisel örnekleme cihazları bu nedenle normalde yaka-kemiğine yakın üst göğüs üzerine monte edilir.

Cihazlar ortam havası örnekleme için kullanılırsa ve özel olarak maruziyetin kaynağı tespit edilmek isteniyorsa, konsantrasyonun en yüksek olması muhtemel yerlerden örnek alınabilir.

Toplam Toz Ölçümü :

Toplam toz örneklemesi ve tespiti için kullanılan IOM örnekleyiciler, numune alma süresi boyunca 2.0 ± 0.1 litre/dakikalık sabit bir akış hızını muhafaza edebilen bir pompa ünitesi gerektirir. Cihazlar ortam havası örnekleme için kullanılırsa, kişisel örnekleyiciler engellerden uzak, temiz hava girişlerine veya kuvvetli rüzgarlardan uzak ve yaklaşık kafa yüksekliğinde konumlandırılmalıdır.

IOM Örnekleyici -

Solunabilir Toz Ölçümü :

Bu tip numuneler aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bir siklon başlık kullanılarak toplanır. Bunun için de tipik olarak Higgins-Dewell dizaynı bir bir ekipman kullanılır. Akış hızı 2.2±0.1 litre/dakika olmalıdır. Cihazlar ortam havası örnekleme için kullanılırsa, kişisel örnekleyiciler engellerden uzak, temiz hava girişlerine veya kuvvetli rüzgarlardan uzak ve yaklaşık kafa yüksekliğinde konumlandırılmalıdır.

Siklon Örnekleyici –