+90 (212) 321 09 00

Cerrahi Maskeler ve Genel Kullanım Maskelerinde Performans Testleri

Bakteri ve virüslerin kişiye bulaşmasını önlemek amacıyla kullanılan maskeler, uluslararası normlarda belirtilen kalite standartlarını sağlamak amacıyla teste tabi tutulur.

"Çevre Laboratuvarlar Grubu" cerrahi ve genel kullanıma yönelik maskelerde EN 14683 standartlarına göre performans testleri yapmaktadır.

Testler

TYPE I

TYPE II

TYPE IIR

Analiz Süresi

BFE (Bacterial Filtration Efficiency)

≥95%

≥98%

≥98%

3 - 5 İş Günü

Differential Pressure (Pa/cm²)

<40

<40

<60

2 - 4 İş Günü

Splash Resistance, Synthetic Blood Res.

Gerekli değil

Gerekli değil

16,0 kPa

5 - 7 İş Günü

Microbial Cleanleness (CFU/g)

≤ 30

≤ 30

≤ 30

7 - 10 İş Günü

 

BFE (Bacterial filtration effiency / Bakteriyel Filtrasyon Verimliliği) – EN 14683 Ek B / ASTM F2101 :

Bakteriyel Filtrasyon Verimliliği (BFE) testi, yüz maskeleri, cerrahi önlükler, kapaklar ve hava filtreleri gibi biyolojik aerosollere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış filtreleme malzemeleri ve cihazları üzerinde yapılır. Filtre görevi gören maskelerin geçirimlilik oranı % olarak belirlenerek EN 14683 standartındaki İlgili standartta belirtilen TYPE I, TYPE II ve TYPE IIR değerlerine göre raporlama sağlanır.

Differential Pressure (Breathability / Nefes Alabilirlik) – EN 14683 Ek C :

Diferansiyel basınç testi, standarda göre belirlenmiş sabit akış hızına maruz bırakılan test ürününün, ürünün her iki yanındaki diferansiyel hava basıncı farkının manometre kullanılarak tespit edilmesi prensibiyle gerçekleştirilir. Maskelerin nefes alınabilirlik değerinin tespiti için uygulanır.

Microbial Cleanleness (Mikrobiyal Yük) – EN 14683 Ek D / ISO 11737-1:

Yaşayabilir mikroorganizma popülasyonunun sayılması ve mikrobiyal karakterizasyonu ile ilgili gereksinimleri belirtir. Maske üzerindeki mikrobiyal kirliliğin belirlenmesi, gerekli ekstraksiyon yöntemleriyle maskeden ekstrakte edilen bakterilerin tespiti ana esasına yapılmaktadır.

Suplash Resistance, Synthetic Blood Res. (Sıçrama Direnci, Sentetik Kan Arş.) :

Sentetik Kan Penetrasyonu - Sıçrama Dayanımı testi, bir ürünün kan yoluyla taşınan patojenlere karşı bir bariyer görevi görme yeteneğini belirlemek için Fesc Laboratuvarı tarafından sunulan iki sentetik kan direnci testinden biridir. Sıçrama Direnci test yöntemi, maskenin merkezinde yüksek hızda yönlendirilmiş sabit hacimli sentetik kan içeren tıbbi yüz maskelerine meydan okur.