+90 (212) 321 09 00

“Tozla Mücadele Yönetmeliği” ve “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” gereği kişisel toz maruziyeti ölçümleri solunabilir ya da toplam toz olarak gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra tozda metal ve silika ölçümleri de maruziyet kapsamında bakılabilir. Aynı ölçümler ortam izlemesi olarak da talep doğrultusunda yapılabilmektedir.

Ayrıca laboratuvarımız T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ nın yetkili laboratuvarı olarak hizmet vermekle birlikte, Türk Akreditasyon Kurumundan da onaylıdır.