+90 (212) 321 09 00

Ülkemizde gıda sektöründe kullanılan ambalajların Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olarak üretilmesi beklenmektedir. Üreticiler ve ambalaj satın alması yapan firmalar için yönetmelikte geçen standartların sağlanması, gıda güvenliği ve ambalaj kalitesi üzerine önemli etkilerde bulunmaktadır.

Çevre Gıda Analiz Laboratuvarı olarak ambalaj analizlerinde müşterilerimize aşağıdaki kapsamlarda hizmet sunmaktayız.

 • Başlıca Analizlerimiz
  Güncelleme Tarihi: 22.12.2017

  Matriks Deney Adı Deney Metodu Akreditasyon
  Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerde Kullanılan Boyar Madde Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Civa (Hg), Selenyum (Se)  Tayini  AP(89) 1 (ICP-MS) X
  Plastik Esaslı Ambalaj Migrasyon (Benzer E, Poli (2,6-difenil-p-fenilen oksit)) EN 1186-13  
  Plastik Esaslı Ambalaj Migrasyon (Gıda Benzeri A, % 10' luk Etil Alkol Çözeltisi) EN 1186-3 X
  Plastik Esaslı Ambalaj Migrasyon (Gıda Benzeri B % 3' lük Asetik Asit Çözeltisi) EN 1186-3 X
  Plastik Esaslı Ambalaj Migrasyon (Gıda Benzeri C % 20' lik Etil Alkol Çözeltisi) EN 1186-3 X
  Plastik Esaslı Ambalaj Migrasyon (Gıda Benzeri D1 % 50' lik Etil Alkol Çözeltisi) EN 1186-3 X
  Plastik Esaslı Ambalaj Migrasyon (Yağlı Gıdalara Geçen Maddelerin Tayini)             (%95 Etil Alkol-İzooktan)                         EN 1186-14 X
  Plastik Esaslı Ambalaj Yapı Tayini Polymer Data Handbook  
  Porselen Mutfak Eşyası Kurşun (Pb) ve Kadmiyum (Cd) Salınımı ISO 4531-1 X
  Seramik Mutfak Eşyası Kurşun (Pb) ve Kadmiyum (Cd) Salınımı ISO 6486-1 X
  Cam Mutfak Eşyası Kurşun (Pb) ve Kadmiyum (Cd) Salınımı ISO 7086-1 X
  Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Toplam Migrasyon
  (Bitkisel Yağ)
  Tam Daldırma Metodu-Zeytinyağına Geçen Maddelerin Tayini
  EN 1186-2 X
  Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Toplam Migrasyon Doldurma Yöntemi EN 1186-9 X
  Yüzey Aerobik Koloni Sayısı ISO 18593-ISO 4833-1 X
  Yüzey E.coli Sayısı ISO 18593-ISO 16649-2 X
  Yüzey Enterobacteriaceae Sayısı ISO 18593-ISO 21528-2 X
  Yüzey Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayısı ISO 18593-ISO 6888-1 X
  Yüzey Küf&Maya  Sayısı ISO 18593-ISO 21527-2 X
  Yüzey Listeria monocytogenes Aranması ISO 18593-ISO 11290-1 X
  Yüzey Salmonella spp. Aranması ISO 18593-ISO 6579-1 X
  Yüzey Toplam Koliform ISO 18593-ISO 4832 X
  Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Spesifik Migrasyon - Baryum (Ba), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Lityum (Li), Mangan (Mn), Çinko (Zn), Aluminyum (Al), Nikel (Ni) Tayini  TS EN 13130-1 (ICP-MS)
  ISO 17294-1(ICP-MS)
  ISO 17294-2 (ICP-MS)
   

  * Analiz süreleri için tıklayınız.

  ** Analiz sonrası numuneler; laboratuvarda maksimum 15 gün muhafaza edilir. Bu süre müşterinin talebi, parametre ve numunenin karakteristik özelliğine bağlı olarak değişebilmektedir. Kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel açıdan bozunan veya tehlike arz eden örnekler, örnek saklama süresinin bitimi beklenmeden imha edilirler.