+90 (212) 321 09 00

Helal Gıda belgesi almak isteyen gıda firmasının izlemesi gereken yol şöyledir;

--Öncelikle OIC/SMIIC 1 Helal Gıda için genel gereklilikler standardını edinmeleri ve bu standardın gerekliliklerine uygun olarak sistemini kurması gerekir. Bunun yanında personelin bu standart ile ilgili bilgi sahibi olması (eğitim alması) sağlanmalıdır.

 --Kuruluş aynı zamanda altyapı, doküman ve uygulamalarının gıda güvenliği ile ilgili gereklilikleri karşılaması sağlanmalıdır.

 --Doküman, altyapı ve ürün içeriği bakımdan gereklilikleri sağladığını düşünen kuruluşlar Çevre Uygunluk Değerlendirme’ye başvuru yaparak aşağıda yer alan şema çerçevesinde helal belgelendirme süreçlerine tabi olurlar.