+90 (212) 321 09 00

Mikrobiyolojik kriterlerde geçen “n”, “c”, “m” ve “M” sayıları ne anlama gelmektedir?

Üç sınıflı örnekleme planında gıda örnekleri mikrobiyoljik kalite açısından “0” ile “m”, “m” ile “M” arasında ve “M”den yüksek sayıda mikroorganizma içeren olmak üzere üç sınıfa ayrılır. Burada “n” analize alınan örnek sayısını, “c” sayısı “m” ile “M” değerler arasında müsaade edilen örnek sayısını belirtir. Analize alınan örneklerden hiç birisinde mikroorganizma sayısı “M” değerinin üzerinde olmamalıdır.

İndikatör mikroorganizma nedir ve niçin gıda örneklerinde bakılması gerekir?

İndikatörün kelime anlamı “gösterge”, “göstergeç”dir. Mikrobiyolojik analizlerde indikatörlerden yararlanmanın temel amacı; gıdanın hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun şekilde üretilip üretilmediğinin ortaya konmasıdır.

Çevre Laboratuvarına Numunelerimi Nasıl Ulaştırabilirim ?

Laboratuvarımız İstanbul İl sınırları içerisinde ücretsiz numune alımını yerinden yapmaktadır. Tek yapılması gereken 0 212 321 09 00 nolu telefondan yetkin Satış Mühendislerimize ulaşarak bilgi vermektir. İstanbul il sınırları dışarısında ise Türkiye`nin her yerinde hizmet veren Kargo şirketimizi size yönlendiriyor ve numunenin Laboratuvarımıza uygun şartlarda ulaşmasını sağlıyoruz.

Bir suyun içme ve/veya kullanmaya uygunluğunu anlamak için hangi testleri yaptırmalıyım?

Suların içme ve kullanmaya uygun olabilmesi için taşıması gereken özellikler İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik (RG 25730 – 17.02.2005)’te verilmiştir. Yapılması gereken analizler öncelikle suyun kaynağına ve kullanım amacına bağlıdır. Örneğin, bir kuyundan çıkan suyun temizlik gibi amaçlarla kullanılması düşünülüyorsa, gösterge parametreleri olarak değerlendirilen yaklaşık 8 – 10 parametrenin analiz edilerek kriterlere uygunluğunun belirlenmesi genellikle yeterli görülmektedir. Ancak suyun içilmesi düşünülüyorsa, öncelikle mikrobiyolojik özellikler olmak üzere, yönetmelikte verilen tüm parametrelerin incelenmesinde fayda vardır. Laboratuvarımız bu analizlerin hemen hepsini yapabilmekte ve ne yapılması gerektiği ile ilgili müşterilerine teknik destek sağlamaktadır.

İçme suyumda mikrobiyolojik analiz yaptırmak istiyorum, numuneyi nasıl almalı ve ulaştırmalıyım?

İçme suyunda mikrobiyolojik analiz yaptırılacak ise, en çok dikkat edilmesi gereken nokta sterilizasyondur. Eğer numune musluk suyundan alınacak ise, musluk açılıp birkaç dakika su akıtıldıktan sonra kapatılır ve musluğun ağzı alkolle silinip, çakmak alevi gezdirilerek steril hale getirilir. Daha sonra musluk tekrar açılır ve steril kavanoza hızlı bir şekilde doldurulup kapak sıkıca kapatılır. Steril kavanozun kapağı numune alınırken açılmalı, daha önce açılmamalıdır. Kapak açıldığında iç kısmına dokunulmamalı ve iç kısmı aşağıya bakacak şekilde tutulmalı, ters çevrilmemelidir. Numune alımı sırasında musluk yanında alev bulunması da, kontaminasyonun önlenmesi açısından faydalı olacaktır. Numune kavanozu tam olarak doldurulmalı, mümkün olduğunca hava boşluğu bırakılmamalıdır. Numune alındıktan sonra soğukta saklanmalı ve en kısa sürede (en geç 1 gün içerisinde) laboratuvara ulaştırılmalıdır. Steril kavanoz, ısı izolasyonlu numune çantası ve buz akülerini laboratuvarımızdan temin edebilir, numunenin alınması ve taşınması konularında bizden yardım alabilirsiniz.

İçme suyu / atıksuda kimyasal analiz yaptırmak istiyorum, numuneyi nasıl almalı ve ulaştırmalıyım?

Numune miktarı tüm parametrelerin çalışılabilmesi ve doğru sonuçlar alınabilmesi açısından çok önemlidir. Bu nedenle öncelikle yetkililerimizle görüşüp hangi testlerin yapılması gerektiğine karar vermeli ve buna göre yetkililerimizin belirleyeceği numune miktarını öğrenmelisiniz. Bazı parametreler (pH, sıcaklık, çözünmüş oksijen vb.) yerinde ölçülmelidir. Bu konuda yetkililerimizden yardım alabilirsiniz. Örnek kabı olarak koyu renkli cam şişeler tercih edilmelidir. Örnek kapları temiz olmalı ve alınacak örnek ile en az 2 kere çalkalanmalıdır. Örnek alınırken havalanması önlenmeli ve şişeler hava boşluğu kalmayacak şekilde tam doldurulmalı, ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Bazı parametreler için (yağ-gres gibi) ayrı kaplara örnek alınmalıdır. Örnek üzerine yapıştırılacak bir etikete tarih, saat, örnekleme noktası bilgileri yazılmalı, gerektiğinde ilave bilgiler not edilmelidir. Örnek ışıktan korunmalı ve soğukta (+4°C) saklanmalı, çalkalanmamasına dikkat edilmelidir. Gerektiğinde kimyasal koruma yöntemleri uygulanmalıdır (pH ayarı, koruyucu ilavesi gibi). Koruma yöntemleri uygulanıyor ise, her parametre için ayrı örnekler alınmalıdır. Örnekler en kısa sürede laboratuvara getirilerek analizlerine başlanmalı, literatürde belirtilen saklama süreleri aşılmamalıdır.


Atıksu arıtma tesisi deşarjında hangi limitlere uyulmalıdır?

Atıksu deşarj limitleri, deşarj noktasına ve atıksu kaynağına bağlı olarak belirlenmektedir. Bu konuda esas alınması gereken mevzuat Çevre Kanunu’nun Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’dir. Örneğin kanalizasyon sistemi mevcut olmayan bir bölgede alıcı ortama deşarj yapan bir endüstriyel tesis için, yönetmelikte üretime bağlı olarak yapılan endüstriyel kategorizasyonda (Tablo 5’ten 18’e kadar) sözkonusu tesise en uygun tabloda verilen deşarj limitlerine uyulması gerekmektedir. Eğer bölgede atıksu altyapı tesisi (kanalizasyon) mevcut ise Tablo 25 veya ilgili belediyenin yayınlamış olduğu kanalizasyona deşarj kriterleri geçerlidir. Sözkonusu atıksu evsel nitelikli ise, Tablo 21 ana başlığı altında nüfusa bağlı olarak belirlenmiş deşarj limitlerine uyulmalıdır.

Hijyen denetimleri hangi standartlara göre yapılır?

Hijyen denetimleri Ön gereksinim Programları’na göre yapılır. Ön gereksinim programları üretilen ürüne bağlı GMP- Good Manufacturing Practice (İyi üretim uygulamaları), GHP- Good Hygenic Practice (İyi hijyen uygulamaları), GVP- Good Veterinary Practice (İyi veteriner uygulamaları), GAP (Good Agricultural practice- İyi Tarım Uygulamları) vb. programları kapsayabilir.Bunu dışında Türk Gıda Kodeksinde ve Avrupa Birliği Mevzuatında hijyen ile ilgili yasa veya yönetmelikler bulunmakta ve işyerlerinin taşıması gereken asgari kriterler belirtilmektedir.
Çevre Laboratuvarında hijyen denetimleri işletmenin gıda zincirindeki rolüne uygun olarak ulusal ve uluslararası standartlar göz önüne alınarak hazırlanmış soru listeleri ile yürütülür ve müşterilerinin ihtiyaçlarına göre raporlanır.

İşletmelerde temizliğin etkinliği nasıl ölçülür?

Gıda işletmelerinde uygulanan temizlik programlarının etkinliği yüzeyden alınan örneklerde yapılan mikrobiyolojik analizlerle tespit edilir. Bu konuda örneklemenin nasıl yapılması gerektiği ISO 18593’de belirtilmiştir. Hangi parametrelere bakılması gerektiği ve kriterlerin neler olabileceği konusunda herhangi bir standart bulunmadığından uzmanlardan destek alınmalıdır.

Neden ürünüme mikrobiyolojik analizler yaptırmalıyım?

Çünkü gıda maddeleri zengin organik madde içeriği sebebiyle patojen bakteri üremesine elverişli ortamlardır ve patojen bakteriler insan vücudunda bazı hastalıklara yol açmaktadır. Ekteki tabloda patojen bakterileri ve vücutta sebep oldukları rahatsızlıklar yer almaktadır.