+90 (212) 321 09 00

Duyusal Panel Analizleri

Duyusal panel analizinin ortaya çıkmasında ki en büyük etken gıda sanayisinde var olan ürünlerin gelişmesini sağlamaktır. Ürünü değerlendiren insanların ortalamasına bakılarak ürünün satışını ve pazarlamasını arttırmak önemli amaçlar arasında sayılmaktadır. Günlük üretilen ürünlerin üretim esnasında kalitesini korumak ve pazar analizleri yapmak amacıyla duyusal panel analizinden destek alınmaktadır.

Duyusal değerlendirme insanın duyu organları ile aldığı sinyallerin değerlendirmesidir ve panelistler tarafından dört temel tat (tatlı, acı, ekşi, tuzlu) bileşiği üzerinden gerçekleştirilmektedir. Gıdaların tüketici tarafından kabulünü etkileyen kalite ölçütleri yalnızca duyusal testlerle saptanabilmektedir.

Duyusal değerlendirme işlemlerinin test edilme yöntemleri ;
– İkili-üçlü test
– Panel testi
– Derecelendirme testi
– Skalayla değerlendirme testi
– Üçgen testi
– Tanımlayıcı duyusal analizler

Duyusal değerlendirmede enstrüman olarak duyular kullanıldığından insan duyuları, algıları ve yanıtlarını etkileyecek her etken kontrol altına alınmalıdır. Bu nedenle duyusal analizler bilgi ve denetim isteyen, titizlikle uygulanması gereken, zaman alıcı analizlerdir.

Duyusal değerlendirmede en önemli konulardan biri panelin oluşturulmasıdır. Çünkü kimyasal ve fiziksel analizlerde araç-gereç, enstrüman ne kadar önemli ise duyusal analiz için de panel aynı derecede önemlidir.

Duyusal değerlendirme panelleri iki şeklide düzenlenmektedir.

  •        Eğitilmemiş panelistlerle= Tüketici Paneli
  •        Eğitilmiş panelistlerle= Laboratuvar Paneli

Laboratuvarımızda “Duyusal Panel Testleri” ISO standardına uygun olarak düzenlenmiş test kabinlerinde çeşitli gıda maddeleri üzerinde gerçekleştirilmektedir.

Duyusal sonuçlar istatistiksel modelleme ile ilişkilendirilerek uzmanlar tarafından yorumlanır ve yorumunu içeren PDF formatında rapor edilir.