+90 (212) 321 09 00

İhracat yapan birçok firmanın karşılaştığı en büyük teknik engel her ülkenin farklı kuruluşlardan helal belgesini talep etmesi ve ihracatçı kuruluşların aynı anda birçok belgeyi almaya çalışarak hem zaman, hem maddi anlamda zorluklarla karşılaşmasıdır.

Bu bağlamda Helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal veya uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek üzere T.C. Ticaret Bakanlığına bağlı Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Kasım 2017 yılında kurulmuş ve  2019 yılında ise başvuru yapan belgelendirme kuruluşlarını akredite etmeye başlamıştır. Şu anda ürün/hizmet, personel ve laboratuvar konularında akreditasyon verilmektedir.

HAK tarafından akredite edilen kuruluşların düzenlediği akredite helal belgeleri İslam İşbirliği Teşkilatının Helal standartları olan OIC/SMIIC standartları çerçevesinde güvenilir ve prestijli bir belge olarak tanınmaya başlamıştır. Böylece hem tüketici güvenin sağlanabildiği ürünler piyasaya girmiş olmakta hem de uluslararası pazarlara girişte önemli bir avantaj sağlanmaktadır.

4 Haziran 2022 tarihli ve 31856 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan kanun uyarınca HAK' ın helal akreditasyon hizmeti verdiği uygunluk değerlendirme alanlarına konu olup iç piyasaya arz edilecek ürün ve hizmetlere yönelik helal uygunluk değerlendirmesi yapacak kuruluşlara HAK tarafından akredite edilme zorunluluğu getirilmiştir. Geçiş süreci 4 Haziran 2023 tarihi itibariyle bitmiş olup, aykırı davranan kuruluşlar hakkında cezai yaptırım uygulanabilecektir.

28 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete'de yer alan helal belgeli ürünlerin ithalatına ilişkin yönetmelik, sahte helal belgeli ürünlerin yurda girmesinin engellemek amacıyla 1.04.2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. İthal edilmek suretiyle iç piyasaya arz edilecek ürünlerdeki helal uygunluk işaretin ve bu ürünler için ihtiyari olarak düzenlenen helal uygunluk belgelerinin haksız ticari uygulama teşkil etmesini engellemek, bu suretle ilgili düzenlemelere uygunluğunu sağlamak, tüketicileri ve diğer yararlanıcıları aldatıcı ticari uygulamalara karşı korumak amacıyla yayınlanmıştır.

 

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için https://www.hak.gov.tr/ linkini tıklayınız.