+90 (212) 321 09 00

SCRUBBER SUYU ANALİZİ (SCRUBBER WATER)

Gemilerde, egzoz gazlarının yıkanması sırasında kükürt dioksit ve diğer kirleticileri içeren atık sular meydana gelmektedir. Bu atık sular, scrubber suyu olarak adlandırılır. Gemilerde bulunan egzoz gazı arıtma sistemlerindeki scrubber suyunun analizi, bu suların içinde bulunan çeşitli kimyasal maddelerin ve kirleticilerin belirlenmesini ifade etmektedir.

Scrubber suyu analizleri, oluşan atık suyun belirlenmiş bazı standartlara uygunluğunun değerlendirilmesi, güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi veya uygun arıtma proseslerinin belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır.

Laboratuvarımız TS EN ISO / IEC 17025 standardına göre, 2013 Vessel General Permit (VGP) gereklilikleri kapsamında scrubber suyu analizlerini gerçekleştirmektedir.

 

Parametreler

pH

Bulanıklık

Nitrat

Nitrit

Poli Aromatik Hidrokarbonlar (PAH)

Sıcaklık

Toplam ve Çözünmüş Metaller (Kadmiyum, Çinko, Bakır, Arsenik, Nikel, Krom, Selenyum, Vanadyum, Kurşun, Talyum