+90 (212) 321 09 00

Herhangi bir zararlı organizmayı yok etme, uzaklaştırma, zararsız hale getirme ya da etkisini önleme amacıyla kullanılacak, bir ya da daha fazla aktif madde içeren ya da aktif maddeyi yerinde üreten herhangi bir işlenmiş eşya biyosidal kapsamına girmektedir. İnsan ile temas eden biyosidaller Tip-I, yüzey temizleyiciler ise Tip-II olarak sınıflandırılmaktadır.

Laboratuvarımız Sağlık Bakanlığı’ ndan yetkilidir ve TÜRKAK tarafından akreditedir. İlgili talimatlar gereği “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu” ve “Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü” ne sunulacak Tip-I ve Tip-II ürün analizleri için rapor sunabilmektedir.

Rehber Talimatlar :

  •         Ürün Tipi-1 Ve Ürün Tipi-19 Biyosidal Ürün Analizleri Hakkında Talimat
  •         Biyosidal Ürün Analizleri ve Yetki Verilen Laboratuvarlar Hakkında Talimat

Analiz Hizmetlerimiz :

  •         Stabilite Testleri
  •         Temel Değerlendirme

o    pH

o    Çözünmeyen Madde

o    Net Miktar/Hacim

o    Görünüm

o    Alkol derecesi

o    Renk

o    Viskozite

o    Yoğunluk

o    Asitlik Alkalilik Tayini

o    Yüzey Gerilimi

 

  •         Mikrobiyolojik Değerlendirme

o    Bakteri Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi Nicel Süspansiyon Test

o    Mantar Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi Nicel Süspansiyon Test

o    Spor Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi

o    Mezofilik Aerop Bakteri Sayımı

o    Küf-Maya Sayımı

o    Escherichia coli Aranması

o    Staphylococcus aureus Aranması

o    Pseudomonas aeruginosa Aranması

o    Candida albicans Aranması

 

  •         Aktif Madde İçeriği

o    Aktif Klor 

o    Hidrojen peroksit

o    Laktik Asit

o    Etil Alkol / Metil Alkol

o    İzopropil alkol