+90 (212) 321 09 00

Türk Gıda kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde yer alan tüm parametreler ve ürünlere özel olarak talep edilen mikrobiyolojik parametreler için laboratuvarımızda hizmet verilmektedir. Patojen mikroorganizmalarda akredite olarak gerçekleştirdiğimiz hızlı metotlar ile müşterilerimize daha hızlı sonuçlar paylaşabilmekteyiz.

 • Başlıca Analizlerimiz
  Güncelleme Tarihi: 22.12.2017

  Matriks Deney Adı Deney Metodu Akreditasyon
  Tüm Gıdalar Aerobik Koloni Sayısı Tempo TVC (80 007) X
  Tüm Gıdalar Bacillus cereus ISO 7932 X
  Tüm Gıdalar Camplyobacter spp. ISO 10272-1 X
  Tüm Gıdalar Camplyobacter spp. ISO 10272-2  
  Tüm Gıdalar Clostridium perfringens ISO 7937 X
  Tüm Gıdalar Clostridium perfringens FAO  
  Tüm Gıdalar Cronobacter spp. ISO 22964 X
  Tüm Gıdalar E.coli O157 ISO 16654 X
  Süt ve Süt Ürünleri Enterobacter sakazakii PCR BAX X
  Tüm Gıdalar Enterobacteriaceae ISO 21528-2 X
  Tüm Gıdalar Enterobacteriaceae sayısı ISO 21528-1 X
  Tüm Gıdalar Enterobacteriaceae sayısı Tempo EB (80 003) X
  Tüm Gıdalar Enterokok  Bakteri Sayımı NMKL 68 X
  Tüm Gıdalar Escherichia coli ISO 16649-2 X
  Tüm Gıdalar Escherichia coli ISO 7251 X
  Tüm Gıdalar Escherichia coli FDA  
  Tüm Gıdalar Escherichia coli FAO  
  Tüm Gıdalar Escherichia coli O157:H7 PCR BAX X
  Tüm Gıdalar Escherichia coli sayısı ISO 16649-3 X
  Tüm Gıdalar Escherichia coli sayısı Tempo EC (80 004) X
  Tüm Gıdalar Fekal Koliform Bakteri Sayısı FAO  
  Tüm Gıdalar Fekal Koliform Bakteri Sayısı FDA  
  Tüm Gıdalar Koliform Bakteri Sayısı ISO 4831 X
  Tüm Gıdalar Koliform Bakteri Sayısı ISO 4832 X
  Tüm Gıdalar Koliform Bakteri Sayısı Tempo TC (80 006) X
  Tüm Gıdalar Küf Sayısı ISO 21527 X
  Tüm Gıdalar Küf-Maya Sayısı ISO 21527-1 X
  Tüm Gıdalar Küf-Maya Sayısı ISO 21527-2 X
  Tüm Gıdalar Küf-Maya Sayısı Tempo YM (80 001) X
  Tüm Gıdalar Laktik Asit Bakterisi ISO 15214 X
  Tüm Gıdalar Lipolitik mikroorganizma sayısı Lab.M Food& D Mbiology  
  Tüm Gıdalar Listeria monocytogenes PCR BAX X
  Tüm Gıdalar Listeria monocytogenes PCR BAX(24E) X
  Tüm Gıdalar Listeria monocytogenes FAO  
  Tüm Gıdalar Listeria monocytogenes Aranması (VIDAS yöntemiyle) AOAC 2004.02 (ELFA -Enzim Bağlantılı Floresan Test) X
  Tüm Gıdalar Listeria spp. ve Listeria monocytogenes aranması ISO 11290-1 X
  Tüm Gıdalar Maya Sayısı ISO 21527 X
  Tüm Gıdalar Mezofilik aerobik bakteri sayısı ISO 4833-1 X
  Tüm Gıdalar Mezofilik aerobik bakteri sayısı FDA  
  Tüm Gıdalar Mezofilik aerobik bakteri sayısı FAO  
  Tüm Gıdalar Osmofilik Maya sayısı FDA  
  Tüm Gıdalar Osmofilik Maya sayısı Harigan  
  Tüm Gıdalar Proteolitik mikroorganizma sayısı Lab.M Food& D Mbiology  
  Süt ve Süt Ürünleri Pseudomanas spp. Sayımı ISO/TS 11059  
  Et ve Et Ürünleri Pseudomonas spp. ISO 13720 X
  Tüm Gıdalar Psikrotrofik mikroorganizma sayısı ISO 17410  
  Tüm Gıdalar Rapid Listeria monocytogenes Aranması işletme içi metot(DMS 102748)                                 Biorad Rapid Agar X
  Tüm Gıdalar Rapid Salmonella spp. Aranması işletme içi metot(DMS 102747)                                 Biorad Rapid Agar X
  Tüm Gıdalar Rope Spor Sayısı TS 5000 X
  Tüm Gıdalar Salmonella spp. ISO 6579-1 X
  Tüm Gıdalar Salmonella spp. PCR BAX X
  Tüm Gıdalar Salmonella spp. FDA  
  Tüm Gıdalar Shigella  spp. ISO 21567  
  Tüm Gıdalar Somatik Hücre FDA  
  Tüm Gıdalar Staphylococcal Enterotoksinler Aranması (VIDAS yöntemiyle) AOAC 2007.06 (ELFA -Enzim Bağlantılı Floresan Test) X
  Tüm Gıdalar Staphylococcus aureus ISO 6888-1 X
  Tüm Gıdalar Staphylococcus aureus Tempo STA (80 002) X
  Tüm Gıdalar Staphylococcus aureus FDA  
  Tüm Gıdalar Sülfit İndirgeyen anaerobik bakteri sayımı Clostridia (SRE) ISO 15213 X
  Tüm Gıdalar Ticari sterilite Kontrolü TGK Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ 2009/68  
  Tüm Gıdalar Toplam Küf sayımı FAO  
  Tüm Gıdalar Toplam Küf-Maya Sayımı FDA  
  Tüm Gıdalar Toplam Maya sayımı FAO  
  Tüm Gıdalar Toplam spesifik mikroorganizma ISO 7889  
  Tüm Gıdalar Vibrio cholerae/Vibrio parahaemolyticus ISO 21872-1 X
  Tüm Gıdalar Vibrio parahaemolyticus ISO 21872-2  

  * Analiz süreleri için tıklayınız.

  ** Analiz sonrası numuneler; laboratuvarda maksimum 15 gün muhafaza edilir. Bu süre müşterinin talebi, parametre ve numunenin karakteristik özelliğine bağlı olarak değişebilmektedir. Kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel açıdan bozunan veya tehlike arz eden örnekler, örnek saklama süresinin bitimi beklenmeden imha edilirler.