+90 (212) 321 09 00

Laboratuvarımız;

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği,

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği, Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik ve ÇED veya Su İzleme projeleri ile özel projeler/talepler kapsamında numune alımı ve gerekli olan parametrelerde yerinde olmak üzere ölçüm konusunda hizmet vermektedir. Belirtilen yönetmeliklerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın yetkili laboratuvarı olarak hizmet vermekle birlikte, Türk Akreditasyon Kurumundan da onaylıdır.

 • Başlıca Analizlerimiz
  Güncelleme Tarihi: 27.02.2023

  Parametre Numune Cinsi Metot Miktar Numune Kabı Koruma Yöntemi Analizden önce maks. muhafaza süresi Bakanlık Kapsamı Akreditasyon Kapsamı
  Amonyak İmisyon VDI 3689 Blatt 4 200 ml - Oda sıcaklığı 30 gün
  Amonyak Emisyon SCAQMD Method 207.1 3 paralel ( + şahit ),
  250'şer ml
  - 4 C 30 gün
  Formaldehit Emisyon EPA M 323 3 paralel ( + şahit ) VOA Şişeler 4 C 14 gün
  Hidrojen Florür Emisyon EPA M 13A 1- 3 paralel filtre ( + şahit )
  2- İmpingerlarda bulunan ve geri kazanımda kullanılan kadar
  1- Filtre kabı
  2- Plastik kap
  - -
  Hidrojen Klorür Emisyon EN 1911 3 paralel ( + şahit ) Cam ya da plastik - -
  Metal Emisyon EPA M 29 1- 3 paralel filtre ( + şahit )
  2- İmpingerlarda bulunan ve Geri Kazanımda kullanılan kadar
  1- Filtre kabı
  2- Plastik kap
  6 °C  2 hafta
  Metal Emisyon EN 14385 1- 3 paralel filtre ( + şahit )
  2- İmpingerlarda bulunan ve Geri Kazanımda kullanılan kadar
  1- Filtre kabı
  2- Plastik kap
  6 °C  2 hafta
  PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) Emisyon ISO 11338-2 1- 3 paralel filtre  ve XAD-2 Reçine ( + şahit )
  2- İmpingerlarda bulunan ve geri kazanımda kullanılan kadar
  1- Filtre kabı (cam)
  2- Örnekleme Kartuşu (Reçine)
  3- Cam şişe
   -7°C, Karanlık 1 ay 
  PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) İmisyon ISO 16362 PUF Cam veya kuartz Fibre Filtre Hava geçirmez kap içinde-xx
  Kükürt Dioksit ( SO2 ) Emisyon EPA Method 8 3 paralel ( + şahit ),
  1000' er ml
  Plastik - 30 gün    
  Sülfürik Asit, Kükürt Dioksit, Kükürt Trioksit Emisyon EPA M 8 3 paralel ( + şahit ) Plastik - 30 gün
  Uçucu Organik Bileşik (VOC) ve Buhar Tayini Emisyon EN 13649 3 paralel ( + şahit ) Aktif Karbon ya da Termal Desorption Tüpü Hava geçirmez metal ya da cam kap içinde 7 günxx
  Uçucu Organik Bileşik (VOC) ve Buhar Tayini İmisyon ASTM D 3687 Örnek tüpü Hava geçirmez kap    
  Bacagazı Hızı Emisyon TS ISO 10780 - - - -
  Bacagazı Hızı Emisyon EPA Metot 2 - - - -
  Nem Emisyon EPA Metot 4 - - - -
  Nem Emisyon (DMS No : 130033 ) - - - -
  Nem Emisyon (DMS No : 130034 ) - - - -
  Nem Emisyon TS EN 14790 - - - -
  İslilik Emisyon TS 9503 - - - -
  Oksijen, Karbondioksit ve monoksit ( O2, CO, CO2 ) Emisyon TS ISO 12039 - - - -
  Kükürt Dioksit ( SO2 ) Emisyon TS ISO 7935 - - - -
  Azotoksitler ( NO, NO2, Nox ) Emisyon EPA CTM 022 - - - -
  Toz Emisyon TS ISO 9096 1- 3 paralel filtre (+ şahit)
  2- Geri Kazanımda kullanılan kadar
  1- Filtre kabı
  2- Cam veya Plastik kap
  - 28 gün
  Toz Emisyon TS EN 13284-1 1- 3 paralel filtre (+ şahit)
  2- Geri Kazanımda kullanılan kadar
  1- Filtre kabı
  2- Cam veya Plastik kap
  - 28 gün
  Toz Emisyon EPA Metot 5 1- 3 paralel filtre (+ şahit)
  2- Geri Kazanımda kullanılan kadar
  1- Filtre kabı
  2- Cam şişe
  - 28 gün
  Toz Emisyon EPA Metot 17 1- 3 paralel filtre (+ şahit)
  2- Geri Kazanımda kullanılan kadar
  1- Filtre kabı
  2- Cam şişe
  - 28 gün
  TVOC Emisyon TS EN 12619 - - - -
  Siyanür Emisyon CARB 426 1- 3 paralel filtre ( + şahit )
  2- İmpingerlarda bulunan ve geri kazanımda kullanılan kadar
  1- Filtre kabı (cam)
  2- Cam kap
  - 30 gün
  Hidrojen Sülfür ( H2S ) Emisyon EPA M 11 3 paralel ( + şahit ) Plastik veya cam Karanlıkta 30 gün
  Cr+6 Emisyon CARB 425 1- 3 paralel filtre ( + şahit )
  2- İmpingerlarda bulunan ve geri kazanımda kullanılan kadar
  1- Filtre kabı
  2- Plastik kap
  pH>8, 28 gün 28 gün
  Fosforik Asit Emisyon NORMA MEXICANA NMX-AA-90-1986 1- 3 paralel filtre ( + şahit )
  2- İmpingerlarda bulunan ve geri kazanımda kullanılan kadar
  1- Filtre kabı
  2- Plastik kap
  - 30 gün
  CaO Emisyon (DMS No : 130035) 1- 3 paralel filtre ( + şahit )
  2- Geri Kazanımda kullanılan kadar
  1- Filtre
  2- Plastik kap
  6 °C  2 hafta
  Çöken Toz ve Metal İmisyon TS 2342
  TS EN 15841
  VDI 2267-2
  - - - 1 ay
  PM10 - Toz ve metal Emisyon / İmisyon TS EN 12341 - Filtre - 1 ay
  Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonları -Gaz ve Partikül Fazında Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) Bileşiklerinin Kütle Derişiminin Tayini için Numune Alma Numune Alma: XAD-2’ye Örnekleme Numune Alma: Dietilenglikole Örnekleme ISO 11338-1            

  1. Analiz süreleri için tıklayınız.

  2. Listede yer almayan analiz süreleri için lütfen müşteri hizmetlerinden bilgi alınız.

  3. Analiz sonrası numuneler; laboratuvarda maksimum 15 gün muhafaza edilir. Bu süre müşterinin talebi, parametre ve numunenin karakteristik özelliğine bağlı olarak değişebilmektedir. Kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel açıdan bozunan veya tehlike arz eden örnekler, örnek saklama süresinin bitimi beklenmeden imha edilirler.