+90 (212) 321 09 00

Çevre Gıda Laboratuvarımız 2002 yılında Tarım Bakanlığı tarafından gıda analizlerinde yetkilendirilen ilk başvuru sahibi kuruluş oldu.  Laboratuvarımız 2005 yılında Türkiye’de gıda laboratuvarları arasında Alman Akreditasyon Kurumu DAR-DAP’tan uluslararası ISO 17025 Akreditasyonu alan ilk kuruluştur.

Atık su ve çevre analizlerinde uzmanlaşan ve Çevre Bakanlığı tarafından 2002 yılında yetkilendirilen Çevre Endüstriyel Analiz Laboratuvarı’mız ise 2005 yılında çevre analizleri konusunda Alman Akreditasyon Kurumu DAR-DAP’tan uluslararası ISO 17025 Akreditasyonu aldı. Çevre Endüstriyel Analiz Laboratuvarı’mız 2010 yılından itibaren geniş kapsamlı olarak ulusal akreditasyon kurumumuz TÜRKAK ile çalışmalarına devam etmektedir.

Çevre Gıda ve Endüstriyel Analiz Laboratuvarı’mız 2022 yılında T.C. Helal Akreditasyon Kurumu tarafından OIC/SMIIC 35 standardı uyarınca Helal Uygunluk Alanında Deneyler Yapan Laboratuvarlar Akreditasyonunu almıştır.

2020 yılında Çevre Laboratuvarlar Grubu olarak hizmet alanımızı ulusal düzeyden uluslararası düzeye çıkardık. EMEA bölgesi, körfez ülkeleri ve Türki Cumhuriyetlere çeşitli alanlarda hizmet sunmaya başladık. Hizmet ihracatımız Singapur’dan Londra’ya uzanıyor. Covid 19 Pandemi sürecinde biosidal, antiviral, dezenfektan, maske, koruyucu kıyafet testleri akreditasyon kapsamımıza alındı.

Çevre Uygunluk Değerlendirme, 1983 yılından bu yana hizmet veren Biruni şirketler grubunun bir parçası olan Çevre Laboratuvarları çatısında Şubat 2023 tarihinde belgelendirme, gözetim, eğitim alanlarında faaliyetine başlamıştır. Grubumuz günümüzde 500 kişilik uzman kadrosunu ve 40 yıllık deneyimini yeni bir yapılanma olan Çevre Uygunluk değerlendirmede devam ettirerek kendini geliştirmektedir.

Şirketler Grubumuz toplum bireylerinin en geniş kapsamda sağlığının korunması amaçlayan, insanın ve çevrenin korunmasına hizmet ederek belgelendirme, toprak, hava, su ve gıda güvenliği alanlarında kapsamlı hizmet sunmaktadır.

Ülkemizde SIFIR ATIK BELGESİ alan ilk laboratuvarlar oldu. Sağlıklı yaşamın temel unsuru olan çevreye duyarlılığımızı üst düzeylere yükseltiyoruz.

Hizmet Kalitemiz, Uluslararası Akreditasyon ve Kalite Yönetim Sistem belgeleri ile kanıtlanmaktadır. Her yıl düzenli olarak katıldığımız Uluslararası Yeterlilik Test Programları ile kontrol edilmekte ve en üst seviyede tutulmaktadır.