+90 (212) 321 09 00

Dünya genelinde helal belgelendirmesi alanında güvenilir bir akreditasyon mekanizması kurulması, ihracatçıların pazara güvenilir ürünlerle girmesi ve "Türk Malı" ibareli ürünlerin itibar kazanmasını teminen yapılan çalışmalar neticesinde Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite helal belgeleri, Ticaret Bakanlığı'nın 2014/8 sayılı "Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine ilişkin Karar" kapsamına alınmıştır.

Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş kurum ve kuruluşların listesine Ticaret Bakanlığı'nın pazara giriş desteklerine ilişkin internet adresinden https://www.ticaret.gov.tr/destekler ayrıntılı bilgilere ulaşılabilir.

 Ayrıca KOSGEB İcra Komitesi kararı ile Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından akredite edilmiş kurum veya kuruluşlardan alınacak belgeler de destek kapsamına alındı. Bu destekler belge ücretleri, müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, test ücretini kapsamaktadır. https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6797/destek-unsurlari adresinden ilgili bilgilere ulaşılabilir.