+90 (212) 321 09 00

Çevre Endüstriyel Analiz Laboratuvarları atıksu, su ve deniz sularında, geniş kapsamlı; fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler gerçekleştirmektedir.

Türkiye’nin her yerine numune alım ve analiz hizmeti sağlayan laboratuvarımız, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkili ve TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyonuna sahiptir.

Atıksu, su ve deniz suyu matrislerindeki genel çalışma alanlarımız:

 • Sanayi ya da evsel kaynaklı atıksuların analizleri
 • Deniz Suyu Analizleri (Derin Deniz Deşarjı İzlemesi kapsamında derinden numune alımı)
 • Nehir, göl ve akarsularda yapılan kontroller
 • Yağmur suyu, kuyu suyu analizleri
 • Sulama suyu uygunluk analizleri
 • Su sebilleri, musluk suları ve depo suları kontrolleri….

 

İlgili Mevzuat:

 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği,
 • Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği,
 • Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği,
 • Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği,
 • Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik,
 • Toprak Kirliliği Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik,
 • Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik,
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği,
 • Atıksu Arıtma Tesisi Teknik Usuller Tebliği,
 • Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ,
 • Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ,
 • Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği

 • Başlıca Analizlerimiz

  Parametre Num. Cinsi Metod Miktar Numune Kabı Koruma Yöntemi Analizden önce maks. muhafaza süresi Bak. Kapsam Akr. Kapsam
  Akrilamid Su EPA 8316   (HPLC-DAD) 400 mL Plastik veya Cam 2 - 8 °C      
  Alkalinite Su SM 2320 B 300 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam 2 - 8 °C 14 gün X X
  Alkalinite Atık su SM 2320 B 300 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam 2 - 8 °C 14 gün X X
  Amonyak Su SM 4500-NH3: B,C 500 mL Plastik veya cam Süzüldükten sonra H2SO4 ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °C'de 14 gün X X
  Amonyak Atık su SM 4500-NH3: B,C 500 mL Plastik veya cam Süzüldükten sonra H2SO4 ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °C'de 14 gün X X
  Amonyak Deniz suyu SM 4500-NH3: B,C 500 mL Plastik veya cam Süzüldükten sonra H2SO4 ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °C'de 14 gün X X
  Amonyak Su SM 4500-NH3: F 500 mL Plastik veya cam Süzüldükten sonra H2SO4 ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °C'de 14 gün X X
  Amonyak Atık su SM 4500-NH3: F 500 mL Plastik veya cam Süzüldükten sonra H2SO4 ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °C'de 14 gün X X
  Amonyak Deniz suyu SM 4500-NH3: F 500 mL Plastik veya cam Süzüldükten sonra H2SO4 ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °C'de 14 gün X X
  Anyonlar (Klorür, Nitrit, Nitrat, Sülfat, Fosfat) Su SM 4110 B 100 mL Plastik veya cam Fosfat, Nitrat ve Nitrit parametreleri sahada süzülmelidir /Sahada süzülme olmazsa/ Diğer Anyonlar
  2 - 8 °C
  Sahada süzülürse Nitrat ve Nitrit 4 gün /Sahada süzülme olmazsa Nitrat,Nitrit 1 gün/ Diğer anyonlar 1 ay X X
  Bromür Su SM 4110 B 100 mL Plastik veya cam Fosfat, Nitrat ve Nitrit parametreleri sahada süzülmelidir /Sahada süzülme olmazsa/ Diğer Anyonlar
  2 - 8 °C
  Sahada süzülürse Nitrat ve Nitrit 4 gün /Sahada süzülme olmazsa Nitrat,Nitrit 1 gün/ Diğer anyonlar 1 ay   X
  Anyonlar (Klorür, Nitrit, Nitrat, Sülfat, Fosfat) Atık su SM 4110 B 100 mL Plastik veya cam Fosfat, Nitrat ve Nitrit parametreleri sahada süzülmelidir
  2 - 8 °C
  Fosfat, Nitrat ve Nitrit 4 gün X X
  Bromür Atık su SM 4110 B 100 mL Plastik veya cam Fosfat, Nitrat ve Nitrit parametreleri sahada süzülmelidir
  2 - 8 °C
  Fosfat, Nitrat ve Nitrit 4 gün   X
  Asidite Su SM 2310 B 300 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam 2 - 8 °C 14 gün   X
  Asidite Atık su SM 2310 B 300 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam 2 - 8 °C 14 gün   X
  Askıda katı madde (AKM) Su SM 2540 D 500 mL Plastik veya cam 2 - 8 °C 2 gün X X
  Askıda katı madde (AKM) Atık su SM 2540 D 500 mL Plastik veya cam 2 - 8 °C 2 gün X X
  Askıda katı madde (AKM) Deniz suyu SM 2540 D 500 mL Plastik veya cam 2 - 8 °C 2 gün X X
  Balık biyodeneyi Su DIN 38412 - 31 (3000 / limit) * 2 ml Plastik veya cam        
  Balık biyodeneyi Atık su DIN 38412 - 31 (3000 / limit) * 2 ml Plastik veya cam     X X
  Beggiatoa Tespiti Deniz suyu SM 9240 C.D:2011 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat    
  Beton aşındırıcı karbondioksit Su BS EN 13577 250 ml Plastik veya Cam 2 - 8 °C 1 gün    
  BOİ5 Atık su EN1899-1 1000 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır a) Plastik veya cam / b) Plastik a) 2 - 8 °C'de Karanlıkta saklanmalıdır.     / b) -18°C'de a) 1 gün / b) 1 ay X X
  BOİ5 Deniz suyu EN 1899-1 1000 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam a) 2 - 8 °C'de Karanlıkta saklanmalıdır.     / b) -18°C'de a) 1 gün / b) 1 ay X X
  Bromat Su SM 4110D 100 ml Plastik 50 mg/L etilendiamin ile koruma
  2 - 8 °C
  1 ay   X
  Bromür Su Fenol red ile spektro mt. 100 ml Plastik veya cam 2 - 8 °C 1 ay    
  Bromür Atık su Fenol red ile spektro mt. 100 ml Plastik veya cam 2 - 8 °C 1 ay    
  Bromür Deniz suyu Fenol red ile spektro mt. 100 ml Plastik veya cam 2 - 8 °C 1 ay    
  Bulanıklık Su SM 2130 B 100 mL Plastik veya cam Karanlıkta ve 2°C - 8°C 1 gün X X
  Bulanıklık Atık su SM 2130 B 100 mL Plastik veya cam Karanlıkta ve 2°C - 8°C 1 gün X X
  Bulanıklık Deniz suyu SM 2130 B 100 mL Plastik veya cam Karanlıkta ve 2°C - 8°C 1 gün X X
  Clostridium perfringens sayısı Su Environment Agency (2010) 100 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat    
  Çökebilen Katı Madde Su SM 2540 F 1 L Plastik veya cam 2 - 8 °C 2 gün X X
  Çökebilen Katı Madde Atık su SM 2540 F 1 L Plastik veya cam 2 - 8 °C 2 gün X X
  Çözünmüş Fosforlar Su SM 4500 P:C 250 mL Plastik veya cam Süzülerek 2 - 8°C'de HNO3 ile < 2 yapılarak 1 ay X X
  Çözünmüş Fosforlar Atık su SM 4500 P:C 250 mL Plastik veya cam Süzülerek 2 - 8°C'de HNO3 ile < 2 yapılarak 1 ay X X
  Çözünmüş Fosforlar Deniz suyu SM 4500 P:C 250 mL Plastik veya cam Süzülerek 2 - 8°C'de HNO3 ile < 2 yapılarak 1 ay X X
  Çözünmüş Fosforlar Su SM 4500 P:E 250 mL Plastik veya cam Süzülerek 2 - 8°C'de HNO3 ile < 2 yapılarak 1 ay    
  Çözünmüş Fosforlar Atık su SM 4500 P:E 250 mL Plastik veya cam Süzülerek 2 - 8°C'de HNO3 ile < 2 yapılarak 1 ay    
  Çözünmüş Fosforlar Deniz suyu SM 4500 P:E 250 mL Plastik veya cam Süzülerek 2 - 8°C'de HNO3 ile < 2 yapılarak 1 ay    
  Çözünmüş Oksijen Su EN ISO 5814 300 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam Sahada analiz Sahada analiz X X
  Çözünmüş Oksijen Atık su EN ISO 5814 300 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam Sahada analiz Sahada analiz X X
  Çözünmüş Oksijen Deniz suyu EN ISO 5814 300 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam Sahada analiz Sahada analiz X X
  Çözünmüş Oksijen Doygunluğu Su EN ISO 5814 300 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam Sahada analiz Sahada analiz X X
  Çözünmüş Oksijen Doygunluğu Atık su EN ISO 5814 300 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam Sahada analiz Sahada analiz X X
  Çözünmüş Oksijen Doygunluğu Deniz suyu EN ISO 5814 300 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam Sahada analiz Sahada analiz X X
  Çözünmüş organik karbon (ÇOK) Su EN 1484 100 mL Plastik veya cam Süzüldükten sonra H2SO4 ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °C'de 7 gün X X
  Çözünmüş organik karbon (ÇOK) Atık su EN 1484 100 mL Plastik veya cam Süzüldükten sonra H2SO4 ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °C'de 7 gün X X
  Çözünmüş Silika Su SM 4500-SiO₂:C 200 mL Plastik Süzülerek 2 - 8 °C'de 5 dakika   X
  Çözünmüş Silika Atık su SM 4500-SiO₂:C 200 mL Plastik Süzülerek 2 - 8 °C'de 5 dakika   X
  Debi Öçlümü Su Kurum içi         X X
  Debi Öçlümü Atık su Kurum içi         X X
  Demir(II), (Fe2+) Su SM 3500-Fe:B 100 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Asitle yıkanmış plastik veya borosilikat cam pH 1-2 ye kadar HCl ilave edilerek 7 gün    
  Demir(II), (Fe2+) Atık su SM 3500-Fe:B 100 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Asitle yıkanmış plastik veya borosilikat cam pH 1-2 ye kadar HCl ilave edilerek 7 gün    
  Enterokok (Fekal streptokok) Su SM 9230:C Şişelenmemiş sularda 200 ml , Şişelenmiş sularda 500 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat X X
  Enterokok (Fekal streptokok) Atık su SM 9230:C Şişelenmemiş sularda 200 ml , Şişelenmiş sularda 500 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat X X
  Enterokok (Fekal streptokok) Su SM 9230:B Şişelenmemiş sularda 200 ml , Şişelenmiş sularda 500 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat X X
  Enterokok (Fekal streptokok) En Muhtemel Sayı Tekniği Atık su SM 9230:B Şişelenmemiş sularda 200 ml , Şişelenmiş sularda 500 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat X X
  Escherichia coli (E.coli) ve Koliform Bakterilerin Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği Su ISO 9308_1:2014 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat   X
  Escherichia coli(E.coli)Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği Atık su SM 9222 G Şişelenmemiş sularda 200 ml , Şişelenmiş sularda 500 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat   X
  Escherichia coli(E.coli)Sayımı En Muhtemel Sayı Tekniği Atık su SM 9221 F Şişelenmemiş sularda 200 ml , Şişelenmiş sularda 500 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat   X
  Escherichia coli sayısı Su SM 9221:F Şişelenmemiş sularda 200 ml , Şişelenmiş sularda 500 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat   X
  Fekal koliform bakteri sayısı Atık su SM 9222:D Şişelenmemiş sularda 200 ml , Şişelenmiş sularda 500 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat X X
  Fekal koliform bakteri sayısı, EMS/100 ml Su SM 9221:E 100 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat X X
  Fekal koliform bakteri sayısı, EMS/100 ml Atık su SM 9221:E 100 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat X X
  Fenol İndeksi Su ISO 6439 600 ml Cam H3PO4 veya H2SO4 ile pH<4 yapılarak 2 - 8 °C de 21 Gün X X
  Fenol İndeksi Atık su ISO 6439 600 ml Cam H3PO4 veya H2SO4 ile pH<4 yapılarak 2 - 8 °C de 21 Gün X X
  Fenol İndeksi Deniz suyu ISO 6439 600 ml Cam H3PO4 veya H2SO4 ile pH<4 yapılarak 2 - 8 °C de 21 Gün   X
  Fenoller Su SM 6410:B 2 L Cam pH3PO4 veya H2SO4 ile) /
  2 - 8 °C
  3 hafta X X
  Fenoller Atık su SM 6410:B 2 L Cam pH3PO4 veya H2SO4 ile) /
  2 - 8 °C
  3 hafta X X
  Fenoller Deniz Suyu SM 6410:B 2 L Cam pH3PO4 veya H2SO4 ile) /
  2 - 8 °C
  3 hafta X X
  Florür Su SM 4110 B 100 mL Plastik 2 - 8 °C 1 ay X X
  Florür Atık su SM 4110 B 100 mL Plastik 2 - 8 °C 1 ay X X
  Florür Su SM 4500-F⁻:C 200 mL PTFE olmayan plastik 2 - 8 °C 1 ay   X
  Florür Atık su SM 4500-F⁻:C 200 mL PTFE olmayan plastik 2 - 8 °C 1 ay   X
  Florür Su SM 4500-F⁻:D 200 mL PTFE olmayan plastik 2 - 8 °C 1 ay X X
  Florür Atık su SM 4500-F⁻:D 200 mL PTFE olmayan plastik 2 - 8 °C 1 ay X X
  Hidrazin Su ASTM D 1385-07 500 mL Cam Karanlıkta saklanmalıdır. 1 mol/L'ye kadar HCl ilave edilmelidir 1 gün X X
  Hidrazin Atık su ASTM D 1385-07 500 mL Cam Karanlıkta saklanmalıdır. 1 mol/L'ye kadar HCl ilave edilmelidir 1 gün X X
  Hidrocarbon muhtevası (alifatik-aromatik) Atık su TNRC1005/1006 100 ml Cam HNO3, H2SO4 veya NaHSO4 ile pH 1-2 yapılarak 4 ± 2 oC'de 28 gün X X
  Hidrocarbon muhtevası (alifatik-aromatik) Su TNRC1005/1006 100 ml Cam HNO3, H2SO4 veya NaHSO4 ile pH 1-2 yapılarak 4 ± 2 oC'de 28 gün X X
  Hidrokarbonlar Su SM 5520 F 1 L Cam HNO3, H2SO4 veya HCl ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °C de 1 ay X X
  Hidrokarbonlar Atık su SM 5520 F 1 L Cam HNO3, H2SO4 veya HCl ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °C de 1 ay X X
  İletkenlik Su SM 2510 B 100 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya borosilikat cam 2 - 8 °C 1 gün X X
  İletkenlik Atık su SM 2510 B 100 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya borosilikat cam 2 - 8 °C 1 gün X X
  İletkenlik Deniz suyu SM 2510 B 102 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya borosilikat cam 2 - 8 °C 1 gün X X
  Karbondioksit Su SM 4500-CO2: C/D 500 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam 2 - 8 °C 1 gün   X
  Karbondioksit Atık su SM 4500-CO2: C/D 500 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam 2 - 8 °C 1 gün    
  Klor, Bakiye Su SM 4500-Cl:F 250 mL Plastik veya cam Sahada analiz Sahada analiz X X
  Klor, Bakiye, Aktif Klor Atık su SM 4500-Cl:F 250 mL Plastik veya cam Sahada analiz Sahada analiz X X
  Kloramin (Bağlı Klor) Su SM 4500-Cl:F 250 mL Plastik veya cam Sahada analiz Sahada analiz X X
  Kloramin (Bağlı Klor) Atık su SM 4500-Cl:F 250 mL Plastik veya cam Sahada analiz Sahada analiz X X
  Klorat Su SM 4110D 100 ml Plastik veya Cam NaOH ilavesi ile pH 10±0,5 /
  2 - 8 °C
  7 gün   X
  Klordioksit Su SM 4500-ClO2:D 250 mL Plastik veya cam Sahada analiz Sahada analiz    
  Klorit Su SM 4110D 100 ml Plastik veya Koyu Renkli Cam NaOH ilavesi ile pH 10±0,5 /
  2 - 8 °C
  7 gün   X
  Klorofiller Su EPA 446.0 2 L Plastik veya cam a) Tercihen sahada fltre edilmelidir. Karanlıkta 2 - 8 °C / Süzme ve etanolle özütlemeden sonra -18°'C a) 1 gün / b) 1 ay X X
  Klorofiller Atık su EPA 446.0 2 L Plastik veya cam a) Tercihen sahada fltre edilmelidir. Karanlıkta 2 - 8 °C / b) Süzme ve etanolle özütlemeden sonra -18°'C a) 1 gün / b) 1 ay X X
  Klorofiller Deniz suyu EPA 446.0 2 L Plastik veya cam a) Tercihen sahada fltre edilmelidir. Karanlıkta 2 - 8 °C / Süzme ve etanolle özütlemeden sonra -18°'C a) 1 gün / b) 1 ay X X
  Kloroformla Ayrıştırılabilen Maddeler Su Kurum İçi 2 L          
  Klorür Su SM 4500-CL-:C 100 mL Plastik veya cam 6 - 8 °C 1 ay X X
  Klorür Atık su SM 4500-CL-:C 100 mL Plastik veya cam 6 - 8 °C 1 ay X X
  KOİ Su SM 5220 B 100 mL Plastik veya cam H2SO4 ile pH 1-2 yapılarak 6 - 8°C'de 6 ay X X
  KOİ Atık su SM 5220 B 100 mL Plastik veya cam H2SO4 ile pH 1-2 yapılarak 6 - 8°C'de 6 ay X X
  KOİ Atık su ( Yüksek klorürlü ) TS 2789 100 mL Plastik veya cam H2SO4 ile pH 1-2 yapılarak 6 - 8°C'de 6 ay X X
  Koku Su DEV B1/2 (1971) 500 mL Cam 2 - 8 °C 6 saat X  
  Koku Atık su DEV B1/2 (1971) 500 mL Cam 2 - 8 °C 6 saat X  
  Koliform bakteri sayısı, EMS/100ml Su SM 9221:B 100 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat X X
  Krom +6 Su DMS 49295(Kurum İçi) 100 mL Plastik veya cam 2 - 8 °C 4 gün X X
  Krom +6 Atık su DMS 49295(Kurum İçi) 100 mL Plastik veya cam 2 - 8 °C 4 gün X X
  Krom +6 Su SM 3500 Cr Kaplar asitle yıkanmalıdır, 100 ml Plastik veya borosilikat cam 2 - 8 °C 4 gün X X
  Krom +6 Atık su SM 3500 Cr Kaplar asitle yıkanmalıdır, 100 ml Plastik veya borosilikat cam 2 - 8 °C 4 gün X X
  Krom +6 Deniz suyu SM 3500 Cr Kaplar asitle yıkanmalıdır, 100 ml Plastik veya borosilikat cam 2 - 8 °C 4 gün   X
  Küf sayısı Su SM 9610:D 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat    
  Küf, Maya sayısı Su SM 9610:D,E 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat    
  Legionella spp (100 mL) Su ISO 11731-2:2004 1 L Sodyum tiyosülfat veya potasyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 6-24 saat   X
  Listeria monocytogenes Su Kurum içi 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat    
  Listeria monocytogenes Atık su In-House Method 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat    
  Maya sayısı Su SM 9610:E 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat    
  Metal (Al, As, Cu, Ba, B, Be, Hg, Zn, Fe, Ag, Cd, Ca, Co, Cr (Toplam), Pb, Hg, Mg, Mn, Mo, Ni, Li, Se, Na, V, Sn) Su ISO 17294-1 ve 2 100 mL Plastik                          pH 1-2                       ( HNO3 ile) /
  2 - 8 °C
  1 ay X X
  Metal (P, K, Sb, Tl, Sr, U, Bi, Th, Si) Su ISO 17294-1 ve 2 100 mL Plastik                          pH 1-2                       ( HNO3 ile) /
  2 - 8 °C
  1 ay   X
  Metal (Al, As, Cu, Ba, B, Be, Hg, Zn, Fe, Ag, Cd, Ca, Co, Cr (Toplam), Pb, Hg, Mg, Mn, Mo, Ni, Li, Se, Na, V, Sn) Atık su SM 3030:K         EPA 6020 A 100 mL Plastik                          pH 1-2                       ( HNO3 ile) /
  2 - 8 °C
  1 ay X X
  Metal (P, K, Sb, Tl, St) Atık su SM 3030:K         EPA 6020 A 100 mL Plastik                          pH 1-2                       ( HNO3 ile) /
  2 - 8 °C
  1 ay   X
  Metal (Cr, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Hg, Pb) Deniz Suyu ISO 17294-2 100 mL Plastik                          pH 1-2                       ( HNO3 ile) /
  2 - 8 °C
  1 ay X X
  Mikroskopik kontrol (Mikroskobik canlılar) Su Mikroskopik Metod 20 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 24-96 saat    
  Mikroskopik kontrol (Parazitler) Su Mikroskopik Metod 20 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 24-96 saat    
  Nitrat Su SM 4500-NO₃⁻:B 250 mL Plastik veya cam Sahada süzülmelidir. 2 - 8 °C de 4 gün X X
  Nitrat Atık su SM 4500-NO₃⁻:B 250 mL Plastik veya cam Sahada süzülmelidir. 2 - 8 °C de 4 gün   X
  Nitrat Su SM 4500-NO₃⁻:E 250 mL Plastik veya cam Sahada süzülmelidir. 2 - 8 °C de 4 gün X X
  Nitrat Atık su SM 4500-NO₃⁻:E 250 mL Plastik veya cam Sahada süzülmelidir. 2 - 8 °C de 4 gün X X
  Nitrat +Nitrit Deniz Suyu SM 4500 NO3 + NO2 250 ml Plastik veya cam 2 - 8 °C 1 gün X X
  Nitrit Su SM 4500 NO₂⁻:B 200 mL Plastik veya cam Sahada süzülmelidir. 2 - 8 °C de 4 gün X X
  Nitrit Atık su SM 4500 NO₂⁻:B 200 mL Plastik veya cam Sahada süzülmelidir. 2 - 8 °C de 4 gün X X
  Oksijen Doygunluğu Yüzdesi Deniz suyu EN ISO 5814 300 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam Sahada analiz Sahada analiz X X
  PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) Su ISO 17993 2 L Cam Klorlu ise 80 mg sodyum tiyosülfat 1 lt numuneye eklenir.
  2 - 8 °C
  4 gün Naphthalene/7 gün Diğer PAH X X
  PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) Atık su ISO 17993 2 L Cam Klorlu ise 80 mg sodyum tiyosülfat 1 lt numuneye eklenir.
  2 - 8 °C
  4 gün Naphthalene/7 gün Diğer PAH X X
  PCB's Su ISO 6468 2 L Cam 2 - 8 °C 7 gün   X
  PCB's Atık su ISO 6468 2 L Cam 2 - 8 °C 7 gün   X
  Permanganat İndeksi Su TS 6288 EN ISO 8467 250 mL Plastik veya cam Karanlıkta ve 2°C - 8°C 2 gün   X
  Pestisit Su EPA 3510C/8081B / 8141B 2 L Cam, Koyu renkli 2 - 8 °C 7 gün X X
  Pestisit Atık su EPA 3510C/8081B / 8141B 2 L Cam, Koyu renkli 2 - 8 °C 7 gün X X
  Pestisit Su DMS 100987 250 ml Cam, Koyu renkli 2 - 8 °C 7 gün   X
  pH Su SM 4500-H⁺:B 100 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam 2 - 6 °C 1 gün X X
  pH Atık su SM 4500-H⁺:B 100 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam 2 - 6 °C 1 gün X X
  pH Deniz suyu SM 4500-H⁺:B 100 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam 2 - 6 °C 1 gün X X
  Pseudomonas aeruginosa sayısı Su ISO 16266 (2006) Havuz suyu 200 ml,
  Su 500 ml
  Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat   X
  Renk Su SM 2120 B 100 ml  Plastik veya cam Karanlıkta saklanmalıdır. 2°C - 8°C 5 gün    
  Renk Atık su SM 2120 B 100 ml  Plastik veya cam Karanlıkta saklanmalıdır. 2°C - 8°C 5 gün    
  Renk Deniz suyu SM 2120 B 100 ml  Plastik veya cam Karanlıkta saklanmalıdır. 2°C - 8°C 5 gün    
  Renk Su DIN EN ISO 7887 100 ml  Plastik veya cam Karanlıkta saklanmalıdır. 2°C - 8°C 5 gün X X
  Renk Atık su DIN EN ISO 7887 100 ml  Plastik veya cam Karanlıkta saklanmalıdır. 2°C - 8°C 5 gün X X
  Renk Deniz suyu DIN EN ISO 7887 100 ml  Plastik veya cam Karanlıkta saklanmalıdır. 2°C - 8°C 5 gün X  
  Renk Su SM 2120 C 100 ml  Plastik veya cam Karanlıkta saklanmalıdır. 2°C - 8°C 5 gün X X
  Renk Atık su SM 2120 C 100 ml  Plastik veya cam Karanlıkta saklanmalıdır. 2°C - 8°C 5 gün X X
  Sabit Katı Madde Su SM 2540 E 500 ml Plastik veya cam 2 - 8 °C 7 gün    
  Sabit Katı Madde Atık su SM 2540 E 500 ml Plastik veya cam 2 - 8 °C 7 gün   X
  Salmonella spp (100 mL) Su ISO 19250 (2010) 1 L Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat X X
  Salmonella spp (100 mL) Atık su ISO 19250 (2010) 1 L Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat X X
  Salmonella spp. (100 mL) Atık su TS ISO 6340 (1999) 1 L Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat X X
  Salmonella spp.(100 mL) Su TS ISO 6340 (1999) yerine geçen ISO 19250:2010 1 L Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat X X
  SDI Su ASTM D 4189 10 L Plastik veya cam 2 - 8 °C 7 gün    
  Secchi Disk Su EPA 841-B-97-003     Sahada analiz Sahada analiz X X
  Secchi Disk Atık su EPA 841-B-97-003     Sahada analiz Sahada analiz X X
  Secchi Disk Deniz suyu EPA 841-B-97-003     Sahada analiz Sahada analiz X X
  Serbest Siyanür Su EPA 9014 500 mL Plastik veya cam NaOH ile pH >12 yapılarak 2°C - 8°C'de ve karanlıkta 7 gün X X
  Serbest Siyanür Atık su EPA 9014 500 mL Plastik veya cam NaOH ile pH >12 yapılarak 2°C - 8°C'de ve karanlıkta 7 gün X X
  Shigella spp. Su SM 9260:E 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat   X
  Shigella spp. Atık su SM 9260:E 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat    
  Sıcaklık Su SM 2550 B 50 ml   Sahada analiz Sahada analiz X X
  Sıcaklık Atık su SM 2550 B 50 ml   Sahada analiz Sahada analiz X X
  Sodyum Adsorpsiyon Oranı (SAR) Su DMS 52217(Kurum İçi) 100 mL Plastik pH3 ile) /
  2 - 8 °C
  1 ay X X
  Sodyum Adsorpsiyon Oranı (SAR) Atık su DMS 52217(Kurum İçi) 100 mL Plastik pH3 ile) /
  2 - 8 °C
  1 ay X X
  Staphyloccoccus aureus, Su Su SM 9213:B 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat    
  Sülfat Su SM 4500-SO₄²-:C 200 mL Plastik veya cam 2 - 8 °C 1 ay   X
  Sülfat Atık su SM 4500-SO₄²-:C 200 mL Plastik veya cam 2 - 8 °C 1 ay   X
  Sülfat Su SM 4500-SO₄²-:E 200 mL Plastik veya cam 2 - 8 °C 1 ay X X
  Sülfat Atık su SM 4500-SO₄²-:E 200 mL Plastik veya cam 2 - 8 °C 1 ay X X
  Sülfit Su SM 4500 SO₃²-:B 500 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam 100 mL örneğe 1 mL %2.5'lik EDTA ilavesiyle   2 - 8 °C de 2 gün X X
  Sülfit Su SM 4500 SO₃²-:C 500 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam 100 mL örneğe 1 mL %2.5'lik EDTA ilavesiyle   2 - 8 °C de 2 gün X X
  Sülfit Atık su SM 4500 SO₃²-:B 500 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam 100 mL örneğe 1 mL %2.5'lik EDTA ilavesiyle   2 - 8 °C de 2 gün X X
  Sülfit Atık su SM 4500 SO₃²-:C 500 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam 100 mL örneğe 1 mL %2.5'lik EDTA ilavesiyle   2 - 8 °C de 2 gün X X
  Sülfit indirgiyen Clostridia sayısı Su Environment Agency (2010) 100 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat   X
  Sülfür Su SM 4500-S2-:D 250 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik 2 mL %10 çinko asetat ilavesi ve 2°C - 8°C'de 7 gün X X
  Sülfür Atık su SM 4500-S2-:D 250 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik 2 mL %10 çinko asetat ilavesi ve 2°C - 8°C'de 7 gün X X
  Sülfür Su SM 4500-S2-:F 250 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik 2 mL %10 çinko asetat ilavesi ve 2°C - 8°C'de 7 gün X X
  Sülfür Atık su SM 4500-S2-:F 250 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik 2 mL %10 çinko asetat ilavesi ve 2°C - 8°C'de 7 gün X X
  Toplam Azot Su SM 4500-Norg:B SM 4500-NH₃:B,C
  SM 4500-NO₃⁻:E
  400 mL Plastik veya cam H2SO4 ile pH
  1-2 yapılarak 2 - 8 °Cde
  1 ay X  
  Toplam Azot Atık su SM 4500-Norg:B SM 4500-NH₃:B,C
  SM 4500-NO₃⁻:E
  400 mL Plastik veya cam H2SO4 ile pH
  1-2 yapılarak 2 - 8 °Cde
  1 ay X  
  Toplam Azot Deniz suyu SM 4500-Norg:B SM 4500-NH₃:B,C
  SM 4500-NO₃⁻:E
  1 L Plastik veya cam H2SO4 ile pH
  1-2 yapılarak 2 - 8 °Cde
  1 ay X  
  Toplam bakteri sayısı (37ºC) Atık su ISO 6222(1999) 20 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 8-12 saat   X
  Toplam bakteri sayısı (22ºC) Atık su ISO 6222(1999) 20 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 6-12 saat   X
  Toplam bakteri sayısı (22ºC) Su ISO 6222(1999) 20 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 8-12 saat   X
  Toplam bakteri sayısı (37ºC) Su ISO 6222(1999) 20 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 8-12saat   X
  Toplam çözünmüş katı madde (TÇKM) Su SM 2540 C 500 ml Plastik veya cam 2 - 8 °C 7 gün X X
  Toplam çözünmüş katı madde (TÇKM) Atık su SM 2540 C 500 ml Plastik veya cam 2 - 8 °C 7 gün X X
  Toplam Fosfor Su SM 4500-P:B,E 300 ml Plastik veya cam H2SO4 veya HNO3 ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °Cde 1 ay X X
  Toplam Fosfor Su SM 4500-P:B,E 300 ml Plastik veya cam H2SO4 veya HNO3 ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °Cde 1 ay X X
  Toplam Fosfor Su SM 4500-P:B,E 300 ml Plastik veya cam H2SO4 veya HNO3 ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °Cde 1 ay X X
  Toplam Fosfor Su SM 4500-P:B,C 300 ml Plastik veya cam H2SO4 veya HNO3 ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °Cde 1 ay X X
  Toplam Fosfor Atık su SM 4500-P:B,C 300 ml Plastik veya cam H2SO4 veya HNO3 ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °Cde 1 ay X X
  Toplam Fosfor Deniz suyu SM 4500-P:B,C 500 mL Plastik veya cam H2SO4 veya HNO3 ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °Cde 1 ay X X
  Toplam Katı Madde Su SM 2540 B 500 mL Plastik veya cam 2 - 8 °C 7 gün X X
  Toplam Katı Madde Atık su SM 2540 B 500 mL Plastik veya cam 2 - 8 °C 7 gün X X
  Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) Su SM 4500-Norg:B, SM 4500-NH₃:B,C 750 mL Plastik veya borosilikat cam veya cam H2SO4 ile pH
  1-2 yapılarak 2 - 8 °Cde
  1 ay X X
  Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) Atık su SM 4500-Norg:B, SM 4500-NH₃:B,C 750 mL Plastik veya borosilikat cam veya cam H2SO4 ile pH
  1-2 yapılarak 2 - 8 °Cde
  1 ay X X
  Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) Deniz suyu SM 4500-Norg:B, SM 4500-NH₃:B,C 750 mL Plastik veya borosilikat cam veya cam H2SO4 ile pH
  1-2 yapılarak 2 - 8 °Cde
  1 ay X X
  Toplam koliform bakteri sayısı Su ISO 9308_1:2000 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat    
  Toplam koliform bakteri sayısı Su SM 9222:B Şişelenmemiş sularda 200 ml , Şişelenmiş sularda 500 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat X X
  Toplam koliform bakteri sayısı Atık su SM 9222:B Şişelenmemiş sularda 200 ml , Şişelenmiş sularda 500 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat X X
  Toplam koliform bakteri sayısı, EMS/100ml Atık su SM 9221:B 100 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat X X
  Toplam Kükürt (S) Analizi Su DMS 52371(Kurum İçi) 100 mL Plastik 2 - 8 °C   X X
  Toplam Kükürt (S) Analizi Atık su DMS 52371(Kurum İçi) 100 mL Plastik 2 - 8 °C   X X
  Toplam organik karbon (TOK) Su EN 1484 100 mL Plastik veya cam a) H2SO4 ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °C'de /   b) -20°C'de a) 7 gün / b) 1 ay X X
  Toplam organik karbon (TOK) Atık su EN 1484 100 mL Plastik veya cam a) H2SO4 ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °C'de /   b) -20°C'de a) 7 gün / b) 1 ay X X
  Toplam organik karbon (TOK) Deniz suyu EN 1484 100 mL Plastik veya cam a) H2SO4 ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °C'de /   b) -20°C'de a) 7 gün / b) 1 ay   X
  Toplam Sertlik Su SM 2340 C 200 mL Plastik HCl veya HNO3 ile pH
  1-2 yapılarak 2 - 8 °C de
  1 ay   X
  Toplam Sertlik Atık su SM 2340 C 200 mL Plastik HCl veya HNO3 ile pH
  1-2 yapılarak 2 - 8 °C de
  1 ay    
  Toplam Silika Su SM 4500-SiO₂:C 200 mL Plastik 2 - 8 °C 1 ay   X
  Toplam Silika Atık su SM 4500-SiO₂:C 200 mL Plastik 2 - 8 °C 1 ay   X
  Toplam Siyanür Su EPA 9010C, EPA 9014 500 mL Plastik veya cam NaOH ile pH >12 yapılarak 2°C - 8°C'de ve karanlıkta 14 gün X X
  Toplam Siyanür Atık su EPA 9010C, EPA 9014 500 mL Plastik veya cam NaOH ile pH >12 yapılarak 2°C - 8°C'de ve karanlıkta 14 gün X X
  TPH (Hidrokarbon yağ indeksi) Su ISO 9377-2 10 L Cam pH1-2 ( H2SO4, HNO3 veya HCI ile) /
  2 - 8 °C
  1 ay X X
  TPH (Hidrokarbon yağ indeksi) Atık su ISO 9377-2 2 L Cam pH1-2 ( H2SO4, HNO3 veya HCI ile) /
  2 - 8 °C
  1 ay X X
  TRIX Deniz Suyu DMS 52280 (Kurum İçi) 201 g          
  Tuzluluk Su SM 2520 B 50 ml Plastik veya borosilikat cam 2 - 8 °C 1 gün X X
  Tuzluluk Atık su SM 2520 B 50 ml Plastik veya borosilikat cam 2 - 8 °C 1 gün X X
  Tuzluluk Deniz suyu SM 2520 B 50 ml Plastik veya borosilikat cam 2 - 8 °C 1 gün X X
  Uçucu Katı Madde Su SM 2540 E 500 ml Plastik veya cam 2 - 8 °C 7 gün X X
  Uçucu Katı Madde Atık su SM 2540 E 500 ml Plastik veya cam 2 - 8 °C 7 gün X X
  Yağ ve Gres Su SM 5520 B 1 L Cam H2SO4 veya HCl ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °Cde 1 ay X X
  Yağ ve Gres Atık su SM 5520 B 1 L Cam H2SO4 veya HCl ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °Cde 1 ay X X
  Yağ ve Gres Su SM 5520 D 2 L Cam H2SO4 veya HCl ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °Cde 1 ay X  
  Yağ ve Gres Atık su SM 5520 D 2 L Cam H2SO4 veya HCl ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °Cde 1 ay X X
  Yüzer Madde Su DMS 30458 (Kurum İçi)         X  
  Yüzer Madde Atık su DMS 30458 (Kurum İçi)         X  
  Yüzer Madde Deniz Suyu DMS 30458 (Kurum İçi)         X  
  Yüzey Aktif Maddeler (MBAS) Su SM 5540 C 1000 mL Cam 2 - 8 °C 3 gün X X
  Yüzey Aktif Maddeler (MBAS) Atık su SM 5540 C 1000 mL Metanol ile çalkalanmış cam 2 - 8 °C 3 gün X X
  Yüzey Aktif Maddeler (MBAS) Deniz suyu SM 5540 C 1000 mL Metanol ile çalkalanmış cam 2 - 8 °C 3 gün X X
  Koliform bakterilerin Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği Deniz suyu SM 9222 B 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat X X
  Fekal Koliform Membran Filtrasyon Tekniği Deniz suyu SM 9222 D 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat X X
  Fekal Streptekok Membran Filtrasyon Tekniği Deniz suyu SM 9230 C 200 ml Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat X X
  Salmonella spp. Tespiti Deniz suyu ISO 19250 1 L Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat X X
  Wad Siyanür Su SM 4500 CN:B,C,E,I 500 mL Plastik veya cam NaOH ile pH >12 yapılarak 2°C - 8°C'de ve karanlıkta 7 gün   X
  Wad Siyanür Atık su SM 4500 CN:B,C,E,I 500 mL Plastik veya cam NaOH ile pH >12 yapılarak 2°C - 8°C'de ve karanlıkta 7 gün    
  Pseudomonas aeruginosa sayısı Su DMS 144750
  Su 500 ml
  Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 12-18 saat    

  * Analiz süreleri için tıklayınız.

  ** Analiz sonrası numuneler; laboratuvarda maksimum 15 gün muhafaza edilir. Bu süre müşterinin talebi, parametre ve numunenin karakteristik özelliğine bağlı olarak değişebilmektedir. Kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel açıdan bozunan veya tehlike arz eden örnekler, örnek saklama süresinin bitimi beklenmeden imha edilirler.