+90 (212) 321 09 00

Mevzuat kapsamında küçük baş ve büyük baş hayvan yemleri, yem hammaddeleri ile ilgili detaylı analizler laboratuvarımızda gerçekleştirilmektedir.

 • Başlıca Analizlerimiz

  Matriks Deney Adı Deney Metodu Akreditasyon
  Yem 281-24-236 Pamuk Tip Belirleme Analizi Real-Time PCR Metodu EURL Metot (QT-EVE-GH-001A) ISO 21569, ISO 24276 X
  Yem 3006-210-23 Pamuk Tip Belirleme Analizi Real-Time PCR Metodu EURL Metot (QT-EVE-GH-001B) ISO 21569, ISO 24276 X
  Yem (Tavuk, Sığır, Köpek Yemi. Kaplumbağ,balık v.b.) Aflatoksin B1 ISO 17375 X
  Yem Arsenik (As) ISO 27085 X
  Yem Bakır (Cu) ISO 27085  
  Yem Bitki Spesifik Mısır Geni Taraması Real-Time PCR Metodu EURL Metot (QT-TAX-ZM-002), ISO 21569, ISO 24276 X
  Yem Bitki Spesifik Pamuk Geni Taraması Real-Time PCR Metodu EURL Method (QT-TAX-GH-019), ISO 21569, ISO 24276 X
  Yem Bitki Spesifik Soya Geni Taraması Real-Time PCR Metodu EURL Metot (QT-TAX-GM-002), ISO 21569, ISO 24276 X
  Yem CaMV (Cauliflower Mosaic Virus) Aranması Real-Time PCR Metodu İşletme içi metot- "DMS 117731", J-AOAC 2005 Vol.88 No.3 814-822 X
  Yem Civa (Hg) ISO 27085 X
  Yem CV127 Soya Tip Belirleme ve Miktar Analizi Real-Time PCR Metodu EURL Metot (QT-EVE-GM-011) ISO 21570, ISO 24276 X
  Yem Çinko (Zn) ISO 27085  
  Yem Demir (Fe) ISO 27085  
  Yem Deoksinivalenol Tayini EN 15791 X
  Yem DP-305423-1 Soya Tip Belirleme ve Miktar Analizi Real-Time PCR Metodu EURL Metot (QT-EVE-GM-008) ISO 21570, ISO 24276 X
  Yem Enterobacteriaceae ISO 21528-2 X
  Yem Fosfor (P) ISO 27085 X
  Yem GHB 614 Pamuk Tip Belirleme Analizi Real-Time PCR Metodu EURL Metot (QT-EVE-GH-006) ISO 21569, ISO 24276 X
  Yem Ham Kül (EC) No 152 - ANNEX III - M X
  Yem Ham Protein (EC) No 152 - ANNEX III - C X
  Yem Ham Selüloz ISO 6865 X
  Yem Ham Yağ (EC) No 152 - ANNEX III - H X
  Yem HCl'de Çözünmeyen Kül (EC) No 152 - ANNEX III - N X
  Yem Kadmiyum (Cd) ISO 27085 X
  Yem Kalsiyum (Ca) ISO 27085 X
  Yem Kobalt (Co) ISO 27085  
  Yem Kurşun (Pb) ISO 27085 X
  Yem Magnezyum (Mg) ISO 27085  
  Yem Mangan (Mn) ISO 27085  
  Yem ve Yem Hammaddeleri Metabolik Enerji (EC) No 152 - ANNEX VII X
  Yem ve Yem Hammaddeleri Metabolik Enerji TS 9610 X
  Yem Molibden (Mo) ISO 27085  
  Yem MON 89034 Mısır Tip Belirleme Analizi Real-Time PCR Metodu EURL Metot (QT-EVE-ZM-018) ISO 21569, ISO 24276 X
  Yem DAS 40278-9 Mısır Tip Belirleme Analizi EURL Metot (QT-EVE-ZM-004) ISO 21570, ISO 24276 X
  Yem MON87701 Soya Tip Belirleme ve Miktar Analizi Real-Time PCR Metodu EURL Metot (QT-EVE-GM-010) ISO 21570, ISO 24276 X
  Yem MON87708 Soya Tip Belirleme ve Miktar Analizi Real-Time PCR Metodu EURL Metot (QT-EVE-GM-012) ISO 21570, ISO 24276 X
  Yem MON87769 Soya Tip Belirleme ve Miktar Analizi Real-Time PCR Metodu EURL Metot (QT-EVE-GM-002) ISO 21570, ISO 24276 X
  Yem Nem (EC) No 152 - ANNEX III - A X
  Yem Nişasta Miktarı (EC) No 152 - ANNEX III - L X
  Yem Potasyum (K) ISO 27085  
  Yem Salmonella spp. ISO 6579 X
  Yem Salmonella spp. PCR BAX X
  Yem Sodyum (Na) ISO 27085 X
  Yem Suda Çözünebilen Klorür-Tuz Miktarı (EC) No 152 - ANNEX III - Q X
  Yem Şeker (EC) No 152 - ANNEX III - J X
  Yem Üre (EC) No 152- ANNEX III - D X
  Yem Zearalenon Tayini EN 15792 X
  Yem DAS 44406-6 Soya Tip Belirleme Analizi EURL Metot (QT-EVE-GM-015)
  ISO 21569, ISO 24276
   
  Yem DAS 68416-4 Soya Tip Belirleme Analizi EURL Metot (QT-EVE-GM-013)
  ISO 21569, ISO 24276
   
  Yem DAS 81419-2 Soya Tip Belirleme Analizi EURL Metot (QT-EVE-GM-014)
  ISO 21569, ISO 24276
   

  * Analiz süreleri için tıklayınız.

  ** Analiz sonrası numuneler; laboratuvarda maksimum 15 gün muhafaza edilir. Bu süre müşterinin talebi, parametre ve numunenin karakteristik özelliğine bağlı olarak değişebilmektedir. Kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel açıdan bozunan veya tehlike arz eden örnekler, örnek saklama süresinin bitimi beklenmeden imha edilirler.