+90 (212) 321 09 00

BALAST SUYU ANALİZİ (BALLAST WATER)

Balast suyu, gemilerin seyri esnasında denge ve stabilizasyon için ihtiyaç duyulan ek ağırlığı sağlamak amacıyla kullanılan su türüdür. Balast suyu transferi sırasında denizler arası organizma transferi gibi çevresel sorunlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, balast suyu analizi, çevresel sürdürülebilirlik ve denizcilik güvenliği açısından kritik bir rol oynar.

Bu analizler, gemi seyri sırasında balast suyu değişikliklerinin çevresel etkilerini değerlendirmek, suyun kalitesini ölçmek ve potansiyel olarak zararlı organizmaların transferini önlemek amacıyla yapılmaktadır. Ayrıca, çeşitli denizcilik düzenlemeleri ve çevre koruma önlemleri kapsamında uygulanabilir.

Laboratuvarımız, TS EN ISO / IEC 17025 standardına göre, balast suyu dezenfeksiyonunda kullanılan UV, Elektroliz ve Ozon tipi sistemler için gerekli başlıca analizleri gerçekleştirmektedir

Parametreler

Escherichia coli  

Fekal Enterokok Sayısı

Vibrio cholerae

Toplam Koliform Bakteri Sayısı

Heterotrofik Bakteri Sayısı

Trihalomethanes

Haloasetik Asitler

Toplam Klor

Sıcaklık

Klor Dioksit

pH

Klorat

Klorit