+90 (212) 321 09 00

İsg ölçümlerinin amacı: İSG ölçümleri iş kazalarının önüne geçilmesi ve daha konforlu çalışma ortamlarının sağlanması için yapılan ölçümlerdir. Çalışma alanlarında ya da kişisel maruz kalınan fiziksel, kimyasal ya da biyolojik test ve ölçüm sonuçlarının, yasal mevzuatlardaki limitlere göre değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınarak güvenli, konforlu çalışma alanlarının oluşturulmasıdır. 

Kapsam ve Gereklilik

“Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik” gereği iş yerleri kişisel gürültü maruziyet seviyelerini belirlemelidir. Yönetmeliğe göre maruziyet eylem ve maruziyet sınır değerleri;

 •        En düşük maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 80 dB(A) / (Ptepe) = 135 dB (C)
 •        En yüksek maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 85 dB(A) / (Ptepe) = 137 dB(C)
 •        Maruziyet sınır değerleri: (LEX, 8saat) = 87 dB(A) / (Ptepe) = 140 dB(C) dir.

Bunun yanı sıra kişisel maruziyet gürültü seviyeleri sağlanmamış ortamlarda;

 •        Çalışanların performanslarının olumsuz etkileneceği,
 •        Duyma bozukluklarıyla sonuçlanacak sağlık problemlerinin ( işitme kaybı vb. ) oluşabileceği ve
 •        İş kazalarına elverişli bir ortam oluşabilmektedir

Laboratuvarımız bu yönetmelik gereği ölçüm yaparak, mevzuatta yer alan limitleri de içeren ölçüm raporu hazırlayabilmektedir. Ayrıca T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ nın yetkili laboratuvarı olarak hizmet vermekle birlikte, Türk Akreditasyon Kurumu’ ndan da onaylıdır.

Ölçümler

Gürültü ölçümleri iki ana sınıfa ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi mevzuatla da sınırlamalar getirilen kişisel gürültü ölçümleridir. İkinci grup ölçüm ise ortamdaki gürültünün veya bir cihazın yaydığı gürültünün tespiti için değerlendirilen, ortam gürültüsü veya makine gürültüsü ölçümleridir. Her iki ölçüm prensibinde de temel alınan gürültü bileşenleri, ortalama gürültü değeri ve ölçüm esnasında maruz kalınan maksimum gürültü seviyesidir. Farklı frekans seviyelerinde ölçüm alınabilmektedir.

Kişisel Gürültü Ölçümü :

Ölçüm için 3 farklı ölçüm stratejisi kullanılabilir.

 •        Görev tabanlı ölçüm : Gün boyunca yapılan çalışmalar analiz edilir ve birkaç parça temsili göreve bölünür. Her görev için ayrı ses basınç seviyesi ölçümü yapılır.
 •        İş tabanlı ölçüm : Belirli işlerin yapılması sırasında bir dizi rastgele ses basınç seviyesi örneği alınır.

Homojen maruziyet gruplarının çalışan sayısı( nG ) için aşağıdaki çizelgeden asgari toplam ölçüm zamanı belirlenir.

 •        Tam gün ölçümu : Ses basınç seviyesi tüm iş günleri üzerinden sürekli olarak ölçülür.

 

Ölçüm stratejisi seçimi için aşağıdaki tablodan faydalanılabilir.

Ortam/Makine Gürültüsü Ölçümü :

Ortam/Makine Gürültüsü ölçümleri için kullanılan metotlar aşağıdadır :

 •         TS EN ISO 11200 - İş Mahallinde Makine ve Donanımlardan Yayılan Ses Basınç Düzeyinin Tespiti
 •         TS EN ISO 11201 - İhmal Edilebilir Düzeydeki Çevresel Düzeltmelerle Yansıtıcı Bir Düzlem Üzerinde Esas Olarak Açık Bir Alandaki İş Mahallinde Ve Belirtilen Diğer Konumlardaki Emisyon Ses Basınç Seviyelerinin Tayini
 •         TS EN ISO 11202 - Bir İş İstasyonundaki Ve Benzer Çevresel Düzeltmeler Uygulanmış Belirtilen Diğer Konumlardaki Emisyon Ses Basınç Seviyelerinin Tayini
 •         TS EN ISO 11204 - Bir İş İstasyonunda Ve Belirtilen Diğer Konumlarda Emisyon Ses Basınç Seviyelerinin Ölçülmesi – Çevresel Düzeltmeler Gerektiren Yöntem
 •         TS ISO 1996-1 ve 2 - Çevresel Gürültü Düzeyinin Tespiti

Dış ortam ölçümleri için mümkün olduğunca yansıtıcı yüzeylerden uzak noktalar ölçüm noktası olarak belirlenmelidir. Eğer bu mümkün değilse metotlarda belirtilen düzeltmeler uygulanarak düzeltilmiş değerler üzerinden sonuçlar değerlendirilmelidir.

İç ortam ölçümlerinde yansıtıcı yüzeyden uzaklaşma ihtimali düşük olsa da duvarlardan, tavandan, zeminden, hava girişlerinin olduğu bölümlerden ve pencerelerden belirli bir mesafede ölçüm yapmak belirsizliği daha düşük sonuçlar elde etmek adına tercih sebebi olmalıdır.