+90 (212) 321 09 00

Atık Çamur, Atık Analizleri, Sediment Analizleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisi ile TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyonuna sahip laboratuvarımız atıklarda, atık çamurlarda numune alım ve analiz hizmeti vermektedir. Çevre mevzuatları kapsamında yapmış olduğumuz analiz çalışmaları yanı sıra özel çalışmalarla da atıkların içerikleri belirlenebilmektedir.

İlgili Mevzuat:

 • Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik,
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
 • Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik,
 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,

 

Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğinde yer alan “sterilizasyon etkinliği kontrolü” çalışmasında Resmi veya özel raporlama yaparak hizmet vermekteyiz.

 • Başlıca Analizlerimiz
  Güncelleme Tarihi: 27.02.2023

  Parametre Numune Cinsi Metot Miktar Numune Kabı Koruma Yöntemi Analizden önce maksimum muhafaza süresi Bakanlık Kapsamı Akreditasyon Kapsamı
  Escherichia coli Sayımı Arıtma Çamuru DMS 80158 100 g Steril kilitli poşet veya steril cam veya plastik kap - 24 saat
  Çözünmüş organik karbon (ÇOK) Atık (Eluat) EN 1484 100 mL Plastik veya cam Süzüldükten sonra H2SO4 ile pH 1-2 yapılarak 2 - 8 °C'de 7 gün
  Fenol İndeksi Atık (Eluat) ISO 6439 Eluat halinde 600 ml / çamur halinde 100 gram   Eluat halinde H3PO4 veya H2SO4 ile pH 7 gün
  Florür Atık (Eluat) SM 4500-F⁻:D 200 mL PTFE olmayan plastik 2 - 8 °C 1 ay
  Klorür Atık (Eluat) SM 4500-CL-:C 100 mL Plastik veya cam  6 - 8 °C 1 ay
  pH Atık (Eluat) ISO 10390 100 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır Plastik veya cam 2 - 6 °C 1 gün
  Sülfat Atık (Eluat) SM 4500-SO₄²-:E 200 ml Plastik veya cam 2 - 8 °C 1 ay
  TÇKM Atık (Eluat) SM 2540 C Eluatta 500 ml / Çamurda 100 gram Plastik veya cam Eluat halinde 2 - 8 °C de  7 gün
  Benzen, Toluen, Etilbenzen ve Ksilen (BTEX) Atık (Tehlikeli atık, Arıtma çamuru, Katı atık) ISO 22155
  EPA 5021 A
  EPA 8015 D
  400g Cam PTFE kapaklı hava geçirmez kap, karanlıkta                         1-5 °C 4 gün 
  Çözünmüş organik karbon (ÇOK) Atık (Tehlikeli atık, Arıtma çamuru, Katı atık) EN 12457 - 4 / EN 1484 EN 12457-4 ön işlemi uygulanacak ÇOK, Fenol İndeksi, Florür, Klorür, Metaller, Sülfat ve TÇKM için tek parametre de olsa toplam minimum 2 kg PTFE kapaklı cam Ağzı sıkıca kapalı kaplarda, 2 - 8 °C de,  karanlıkta 1 ay
  Fenol İndeksi Atık (Tehlikeli atık, Arıtma çamuru, Katı atık) EN 12457 - 4 / ISO 6439 EN 12457-4 ön işlemi uygulanacak ÇOK, Fenol İndeksi, Florür, Klorür, Metaller, Sülfat ve TÇKM için tek parametre de olsa toplam minimum 2 kg   Ağzı sıkıca kapalı kaplarda, 2 - 8 °C de,  karanlıkta 7 gün
  Florür Atık (Tehlikeli atık, Arıtma çamuru, Katı atık) EN 12457 - 4 / SM 4500-F⁻:D EN 12457-4 ön işlemi uygulanacak ÇOK, Fenol İndeksi, Florür, Klorür, Metaller, Sülfat ve TÇKM için tek parametre de olsa toplam minimum 2 kg Plastik veya cam Ağzı sıkıca kapalı kaplarda, 2 - 8 °C de,  karanlıkta 1 ay
  Fosfor Atık (Tehlikeli atık, Arıtma çamuru, Katı atık) EN 14672 / SM 4500 P C 50g Plastik vey cam Ağzı sıkıca kapalı kaplarda,1 - 5 °C de,  karanlıkta 1 gün    
  İletkenlik Atık (Tehlikeli atık, Arıtma çamuru, Katı atık) TS ISO 11265 100 g Plastik veya cam Ağzı sıkıca kapalı kaplarda,1 - 5 °C de,  karanlıkta 1 gün    
  İletkenlik Atık (Tehlikeli atık, Arıtma çamuru, Katı atık) TS 8332 100 g Plastik veya cam Ağzı sıkıca kapalı kaplarda,1 - 5 °C de,  karanlıkta 1 gün    
  İnorganik karbon (IC)  Atık (Tehlikeli atık, Arıtma çamuru, Katı atık) TS EN 15936 10 g PTFE kapaklı cam Ağzı sıkıca kapalı kaplarda,1 - 5 °C de,  karanlıkta 1 ay    
  Klorür Atık (Tehlikeli atık, Arıtma çamuru, Katı atık) EN 12457 - 4 / SM 4500-CL-:C EN 12457-4 ön işlemi uygulanacak ÇOK, Fenol İndeksi, Florür, Klorür, Metaller, Sülfat ve TÇKM için tek parametre de olsa toplam minimum 2 kg Plastik veya cam Ağzı sıkıca kapalı kaplarda, 2 - 8 °C de,  karanlıkta  
  Metal (As, Ba, Cd, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Toplam Cr) Atık (Tehlikeli atık, Arıtma çamuru, Katı atık) EN 12457-4
  ISO 17294-2
  EN 12457-4 ön işlemi uygulanacak ÇOK, Fenol İndeksi, Florür, Klorür, Metaller, Sülfat ve TÇKM için tek parametre de olsa toplam minimum 2 kg Plastik ya da cam hava geçirmez kap, karanlıkta                        Ağzı sıkıca kapalı kaplarda, 2 - 8 °C de,  karanlıkta 1 ay
  Metal (As, Ba, Cd, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Toplam Cr,, Ag, As, B, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Na, Ni, Sb, Se, Sn, Pb, Tl, Ti, V, Zn,Ba,Mg) Atık (Tehlikeli atık, Arıtma çamuru, Katı atık) EN 12457-4
  ISO 17294-2
  EN 12457-4 ön işlemi uygulanacak ÇOK, Fenol İndeksi, Florür, Klorür, Metaller, Sülfat ve TÇKM için tek parametre de olsa toplam minimum 2 kg Plastik ya da cam hava geçirmez kap, karanlıkta                        Ağzı sıkıca kapalı kaplarda, 2 - 8 °C de,  karanlıkta 1 ay  
  Mineral yağ, Hidrocarbon muhtevası (C10-C40) Atık (Tehlikeli atık, Arıtma çamuru, Katı atık) EN 14039 200 g Cam PTFE kapaklı hava geçirmez kap, karanlıkta                         1-5 °C 1 ay
  Organik Madde Atık (Tehlikeli atık, Arıtma çamuru, Katı atık) BS 1377 100 g          
  Organik Madde Atık (Tehlikeli atık, Arıtma çamuru, Katı atık) ASTM D 2974 100 g          
  PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) Atık (Tehlikeli atık, Arıtma çamuru, Katı atık) EN 16181 200g Cam PTFE kapaklı hava geçirmez kap, karanlıkta                         1-5 °C 1 ay  
  PCB's Atık (Tehlikeli atık, Arıtma çamuru, Katı atık) ISO 10382
  EN 15308
  200g Cam PTFE kapaklı hava geçirmez kap, karanlıkta                         1-5 °C 1 ay
  Pestisit Atık (Tehlikeli atık, Arıtma çamuru, Katı atık) ISO 10382 200g Cam PTFE kapaklı hava geçirmez kap, karanlıkta                         1-5 °C 1 ay  
  pH Atık (Tehlikeli atık, Arıtma çamuru, Katı atık) ISO 10390 100 gram Plastik veya cam Ağzı sıkıca kapalı kaplarda,1 - 5 °C de,  karanlıkta 1 gün
  Sülfat Atık (Tehlikeli atık, Arıtma çamuru, Katı atık) EN 12457 - 4 / SM 4500-SO₄²-:E EN 12457-4 ön işlemi uygulanacak ÇOK, Fenol İndeksi, Florür, Klorür, Metaller, Sülfat ve TÇKM için tek parametre de olsa toplam minimum 2 kg Plastik veya cam Ağzı sıkıca kapalı kaplarda, 2 - 8 °C de,  karanlıkta 1 ay
  Toplam Azot Atık (Tehlikeli atık, Arıtma çamuru, Katı atık) ISO 11261 25 g  Plastik veya cam        
  Toplam organik karbon (TOK)  Atık (Tehlikeli atık, Arıtma çamuru, Katı atık) TS EN 15936 25 g PTFE kapaklı cam Ağzı sıkıca kapalı kaplarda,1 - 5 °C de,  karanlıkta 1 ay
  Toplam, Sabit ve Uçucu Katı Madde Tayini ( Kızdırma Kaybı, Nem ) Atık (Tehlikeli atık, Arıtma çamuru, Katı atık) SM 2540 G 100 g Nem için plastik veya cam 1 - 5 °C arasında ağzı sıkıca kapalı kaplarda saklanmalı 7 gün
  TÇKM Atık (Tehlikeli atık, Arıtma çamuru, Katı atık, Eluat) EN 12457 - 4 / SM 2540 C EN 12457-4 ön işlemi uygulanacak ÇOK, Fenol İndeksi, Florür, Klorür, Metaller, Sülfat ve TÇKM için tek parametre de olsa toplam minimum 2 kg Plastik veya cam Ağzı sıkıca kapalı kaplarda, 2 - 8 °C de,  karanlıkta 7 gün
  Hidrocarbon muhtevası (C10-C40) Sediment (Dip çökeltisi) EN 14039 200g Plastik ya da cam hava geçirmez kap, karanlıkta                         1-5 °C 1 ay  
  İnorganik karbon (IC)  Sediment (Dip çökeltisi) TS EN 15936 25 g PTFE kapaklı cam Ağzı sıkıca kapalı kaplarda,1 - 5 °C de,  karanlıkta 1 ay    
  Metal (As, Ba, Cd, Cr Toplam, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn,Al) Sediment (Dip çökeltisi) EPA 3051 A
  EPA 6020 B
  400g Plastik ya da cam hava geçirmez kap, karanlıkta                        1-5 °C 1 ay
  PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) Sediment (Dip çökeltisi) EN 16181 200g Cam PTFE kapaklı hava geçirmez kap, karanlıkta                         1-5 °C 1 ay
  Pestisit Sediment (Dip çökeltisi) ISO 10382  200g Cam PTFE kapaklı hava geçirmez kap, karanlıkta                         1-5 °C 1 ay  
  Toplam organik karbon (TOK)  Sediment (Dip çökeltisi) TS EN 15936 25 g PTFE kapaklı cam Ağzı sıkıca kapalı kaplarda,1 - 5 °C de,  karanlıkta 1 ay
  Toplam, Sabit ve Uçucu Katı Madde Tayini ( Kızdırma Kaybı, Nem ) Sediment (Dip çökeltisi) SM 2540 G 100 g   1 - 5 °C arasında ağzı sıkıca kapalı kaplarda saklanmalı 7 gün  
  Beggiatoa Tespiti  Sediment / Biyota SM 9240 C.D 200 g Sodyum tiyosülfat içeren;
  steril kilitli poşet, steril kavanoz veya tek kullanmlık gama ışını ile steril edilmiş numune alma kabı
  4±1 °C 48 saat
  Katı Atıklardan Numune Alma Atık TS 12090            
  Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden Çamur Numunesi Alma Arıtma Çamuru TS EN ISO 5667-13            
  Dip Sedimentlerinden Numune Alma Sediment TS 9547 ISO 5667-12            
  Deniz Çökeltilerinden Numune Alma Sediment TS EN ISO 5667-19            

  1. Analiz süreleri için tıklayınız.

  2. Listede yer almayan analiz süreleri için lütfen müşteri hizmetlerinden bilgi alınız.

  3. Analiz sonrası numuneler; laboratuvarda maksimum 15 gün muhafaza edilir. Bu süre müşterinin talebi, parametre ve numunenin karakteristik özelliğine bağlı olarak değişebilmektedir. Kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel açıdan bozunan veya tehlike arz eden örnekler, örnek saklama süresinin bitimi beklenmeden imha edilirler.