+90 (212) 321 09 00

Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliğiyle Hakkında

 

Bakanlığımız tarafından, 14.01.2020 tarihli ve 31008 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği kapsamında Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesiyle yetkilendirilmiş laboratuvarların henüz olmaması nedeniyle, bu Yönetmelik çerçevesinde Numune alma, Deniz suyu ve Sediment kapsamındaki analizler akredite laboratuvarlarca yapılabilir. Bu durumda Bakanlık logolu olan analiz raporlarında “Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliğinin 11. Maddesinin 6  fıkrasına istinaden raporlanmıştır.“ ibaresinin yazılmış olması gerekmektedir.

İlgili laboratuvarlara önemle duyurulur.