+90 (212) 321 09 00

GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI GÖRÜŞE AÇILMIŞTIR

GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI GÖRÜŞE AÇILMIŞTIR

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ekli (1) sayılı listede yer alan ürünler için tahsil edilecek geri kazanım katılım paylarına ilişkin idari ve teknik esasların yer aldığı Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Taslağı Mevzuat bölümünde Taslaklar başlığı altında görüşlere açılmıştır. Görüşlerin görüş bildirme formuna işlenerek gekap@csb.gov.tr adresine ve Resmi Yazı ile Bakanlığa sunulması gerekmektedir. Taslağa son görüş verilme tarihi 10 Haziran 2019'dur.

Taslak metne ve görüş formuna ulaşmak için tıklayınız.

Yönetmelik gerekçesine ulaşmak için tıklayınız.