+90 (212) 321 09 00

TÜRK GIDA KODEKSİ SALÇA VE PÜRE TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI GÖRÜŞE AÇILDI

TÜRK GIDA KODEKSİ SALÇA VE PÜRE TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI GÖRÜŞE AÇILDI

Tarım ve Orman Bakanlığından:

             MADDE 1 – 14/6/2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Salça ve Püre Tebliği’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

           “s) Domates ve tuz dışında baharat, sarımsak vb. diğer gıda bileşenlerini de içeren domates bazlı ürünlerde  ilave tuz hariç briks değeri en fazla % 7, biber ve tuz dışında baharat, sarımsak vb. diğer gıda bileşenlerini içeren biber bazlı ürünlerin ilave tuz hariç briks değeri en fazla % 9 olur.”

            MADDE 2 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           “ a) Domates ve tuz dışında baharat, sarımsak vb. diğer gıda bileşenlerini de içeren domates bazlı ürünler ile  biber ve tuz dışında baharat, sarımsak vb. diğer gıda bileşenlerini içeren biber bazlı ürünlerin etiketinde ve bu ürünlerin karışımlarında gıdanın adı en az 5 mm büyüklüğünde ve aynı renk, aynı punto ve aynı yazı karakterinde olur. Bu ürünlerin etiketi üzerinde salça, domates, biber görseli kullanılmaz.”

  MADDE 3 – Aynı Tebliğingeçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

           “ (4) Gıda işletmecileri 5 inci maddenin birinci fıkrasının (s) bendine ve 12 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine 1/3/2019 tarihine kadar uyum sağlarlar.”

 MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 MADDE 5 Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

'Türk Gıda Kodeksi Salça ve Püre Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı'na 15 Ekim 2018 tarihine kadar görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

Görüşlerinizi ilgili formu  doldurup ileteceğiniz mail adresine buradan ulaşabilirsiniz.