+90 (212) 321 09 00

Gıda güvenliği kapsamında ISO 22000, HACCP gereksinimlerine uygun olarak profesyonel ekibimiz tarafından hijyen denetimleri gerçekleştirilmektedir.

Üretim alanı, depolar, idari alanlar ve ürün gönderimi yapılan lokasyonları kapsayan detaylı denetimler sırasında personel, ekipman swapları, gıda numune alımları gibi tamamlayıcı hizmetler de sunulmaktadır.

Gıda işletmelerinde bulunan yüzeyler ve çalışan personeller gıda hijyeni üzerinde önemli bir rol oynar. İşletmelerde bulunan yüzeylerin, ekipmanların (kaşık, maşa, kesme tahtası vb.) personelin ve personel kıyafetinin mikrobiyal olarak kontamine olması, gıdalar için tehlike arz eder.

Laboratuvarımızda, gıda işletmelerinden swab ile numune alınması sağlanarak, mikrobiyolojik tespit, patojen ya da indikatör mikroorganizmaların varlığının belirlenmesine yönelik analizler yapılır.

 • Başlıca Analizlerimiz
  Güncelleme Tarihi: 27.02.2023

  Matriks Deney Adı Deney Metodu Akreditasyon
  Yüzey(Gıda ile temas eden ve Karkas) Aerobik Koloni Sayısı ISO 18593-ISO 4833-1
  Yüzey(Gıda ile temas eden ve Karkas) E.coli Sayısı ISO 18593-ISO 16649-2
  Yüzey(Gıda ile temas eden ve Karkas) E.coli Sayısı ISO 18593-ISO 16649-3  
  Yüzey(Gıda ile temas eden ve Karkas) Enterobacteriaceae Sayısı  ISO 18593-ISO 21528-2
  Yüzey(Gıda ile temas eden ve Karkas) Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayısı ISO 18593-ISO 6888-1
  Yüzey(Gıda ile temas eden ve Karkas) Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayısı ISO 18593-ISO 6888-3  
  Yüzey(Gıda ile temas eden ve Karkas) Küf&Maya  Sayısı ISO 18593-ISO 21527-2
  Yüzey(Gıda ile temas eden ve Karkas) Listeria spp. ve Listeria monocytogenes Aranması ISO 18593-ISO 11290-1
  Yüzey(Gıda ile temas eden ve Karkas) Salmonella spp. Aranması ISO 18593-ISO 6579-1
  Yüzey(Gıda ile temas eden ve Karkas) Toplam Koliform ISO 18593-ISO 4832

  * Analiz süreleri için tıklayınız.

  ** Analiz sonrası numuneler; laboratuvarda maksimum 15 gün muhafaza edilir. Bu süre müşterinin talebi, parametre ve numunenin karakteristik özelliğine bağlı olarak değişebilmektedir. Kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel açıdan bozunan veya tehlike arz eden örnekler, örnek saklama süresinin bitimi beklenmeden imha edilirler.