+90 (212) 321 09 00

Moleküler Biyoloji ve Genetik Analizleri

Genetik materyali; doğal fizyolojik üreme veya doğal rekombinasyonlaoluşmayacak biçimde, modern biyoteknolojik yöntemlerle değiştirilmiş olan, kendi başına çoğalıp genetik  materyalini doğada transfer edebilen biyolojik bir sistemdir.  

Türkiye’de yönetmelik ve kanunlar gereği onay verilen GDO ve ürünlerinin kurul tarafından piyasaya sürme kapsamında belirlenen amaç ve alan dışında kullanımı yasaktır. Gıda alanında kullanımına ise onay verilmemiştir. Yüzde sıfır tolerans ile her hangi bir pozitif bulguda “uygunsuz” olarak raporlanmaktadır.

Gıda analiz laboratuvarlarında GDO testi için analiz edilen potansiyel ürünler daha çok GDO’lu tahıl ve tahıl türevlerini içerebilecek işlenmiş veya işlenmemiş gıda ve yem numuneleridir.

GDO Analiz Stratejisi Uygulama talimatına göre GDO Analizi, analizin DNA’ya dayalı analiz olduğunu ve DNA ekstraksiyonu, DNA miktar ve saflık belirlenmesi, bitki tarama/bitki referans/spesifik genlerinin, p35S, tNOS, pFMV, bar gibi düzenleyici elementlerin ve GD tiplerinin belirlenmesi gibi birbiriyle ilişkili analiz aşamalarından oluşan ve üründen ürüne aşamaların değişebileceği sistematik analiz zincirini ifade eder.

Cihaz öncesinde numuneden izole edilen DNA’nın miktar ve saflık açısından kriterlere uygunluğu nanodrop cihazı ile kontrol edilir. İdeal DNA değerlerini elde etmek için kapsamımız oldukça geniş bir yelpaze sunar. Ürün yapısına göre (işlenmemiş, işlenmiş, ileri işlenmiş) farklı ve en uygun izolasyon yöntemi ile çalışılır. Kapsamımızda otomatik izolasyon ve manuel izolasyon sistemlerini içeren dört farklı DNA izolasyon yöntemi mevcuttur.

Laboratuvarımızda GDO analizleri yüksek hassasiyete sahip Real Time PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) cihazı ile kısa sürede gerçekleştirilmektedir. GDO tarama analizi için kapsamımızda müşterilerimizin tercihine göre kullanılabilecek, farklı kitlere dayalı üç ayrı tarama metodu bulunmaktadır.

Avrupa Birliği’nde onaylı GDO’ların yayınlandığı resmi site düzenli olarak takip edilir ve bakanlığın da ilgili ve gerekli gördüğü GDO tiplerinin mevzuat gereği GDO analiz kapsamına alım süreçleri çok hızlı gerçekleştirilir.

Her PCR analizinde, verilerin doğruluğunu garanti etmek için talimatlar gereği kalite kontrol ölçümü yapılmaktadır. Her yıl katıldığımız yeterlilik testlerinde, çeşitli gıda ve yem numunelerinin GDO analizinde başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Ayrıca laboratuvarımız ISO 24276 ya uygun olarak dizayn edilip ileri yönlü çalışma akışına sahiptir. Bu çalışma akışı ile beraber gerekli pek çok tedbir alınarak  kontaminasyon riski minimuma indirilmiştir.

Her yıl katıldığımız yeterlilik testlerinden başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Bitki Tür Tayini Analizleri:

Moleküler biyoloji tekniklerine dayalı olan bitki spesifik tür tayini analizleri hem GDO analizleri kapsamında hem de taklit tağşiş gibi tüketiciye yanlış beyan sunma ve içerik bakımından hileye başvurulması konularında belirleyicidir. Gıda numunelerinde halk sağlığını korumak, yasal sınırlamaların takibi ile hile yolunun ve haksız rekabetin önünün kesilmesi yönünde öneme sahiptir

Bitki spesifik tür tayini analizleri, Real Time PCR gibi hassasiyeti yüksek, hedef DNA’nın tespitine dayalı olan moleküler metotlar ile uygulanır. Geçerliliği T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkak tarafından onaylanmış Real Time PCR metotları ile analiz süreçleri piyasanın ihtiyacına uygun hızda tamamlanır.

Her yıl katıldığımız yeterlilik testlerinden başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

 •   Bitki Spesifik Soya Geni Taraması
 •   Bitki Spesifik Mısır Geni Taraması
 •   Bitki Spesifik Pamuk Geni Taraması

 

Hayvansal Tür Tayini Analizleri:

Moleküler biyoloji tekniklerine dayalı olan hayvan türlerinin tespit analizleri, et ve et ürünleri ile bunlardan türevlendirilmiş ve işlenmiş tüm gıda numuneleri için, halk sağlığını korumak, yasal sınırlamaların takibi ile hile yolunun ve haksız rekabetin önünün kesilmesi yönünde öneme sahiptir.

Hayvan türlerinin tespiti etiket beyanlarının teyidi, taklit ve tağşiş gibi yasal düzenlemelerin dışında, dini sebepler (helal ve koşer) yönünden de önem taşımaktadır.

Hayvan türlerinin tespit analizleri, Real Time PCR gibi hassasiyeti yüksek, hedef DNA’nın tespitine dayalı olan moleküler metotlar ile uygulanır. Geçerliliği T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkak tarafından onaylanmış Real Time PCR metotları ile analiz süreçleri piyasanın ihtiyacına uygun hızda tamamlanır.

Her yıl katıldığımız yeterlilik testlerinden başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

 •   Et Tür Tayini (Domuz DNA’sı Aranması)
 •   Et Tür Tayini (At DNA’sı Aranması)
 •   Et Tür Tayini (Eşek DNA’sı Aranması)
 •   Et Tür Tayini (Hindi DNA’sı Aranması)
 •   Et Tür Tayini (Tavuk DNA’sı Aranması)
 •   Et Tür Tayini (Sığır DNA’sı Aranması)
 •   Et Tür Tayini (Balık DNA’sı Aranması)
 •   Et Tür Tayini (Manda DNA’sı Aranması)

 • Başlıca Analizlerimiz
  Güncelleme Tarihi: 27.02.2023

  Matriks Deney Adı Deney Metodu Akreditasyon
  Gıda, Yem 281-24-236 Pamuk Tip Belirleme Analizi Real-Time PCR Metodu EURL Metot (QT-EVE-GH-001A) ISO 21569, ISO 24276
  Gıda, Yem 3006-210-23 Pamuk Tip Belirleme Analizi Real-Time PCR Metodu EURL Metot (QT-EVE-GH-001B) ISO 21569, ISO 24276
  Gıda  Bitki Spesifik Mısır Geni Taraması Real-Time PCR Metodu EURL Metot (QT-TAX-ZM-002), ISO 21569, ISO 24276
  Gıda  Bitki Spesifik Pamuk Geni Taraması Real-Time PCR Metodu EURL Method (QT-TAX-GH-019), ISO 21569, ISO 24276
  Gıda  Bitki Spesifik Soya Geni Taraması Real-Time PCR Metodu EURL Metot (QT-TAX-GM-002), ISO 21569, ISO 24276
  Gıda  CaMV (Cauliflower Mosaic Virus) Aranması Real-Time PCR Metodu İşletme içi metot- "DMS 117731", J-AOAC 2005 Vol.88 No.3 814-822
  Gıda, Yem CV127 Soya Tip Belirleme ve Miktar Analizi Real-Time PCR Metodu EURL Metot (QT-EVE-GM-011) ISO 21570, ISO 24276
  Gıda, Yem DAS 40278-9 Mısır Tip Belirleme Analizi EURL Metot (QT-EVE-ZM-004) ISO 21570, ISO 24276
  Gıda, Yem DP-305423-1 Soya Tip Belirleme ve Miktar Analizi
  Real-Time PCR Metodu
  EURL Metot (QT-EVE-GM-008) ISO 21570, ISO 24276
  Gıda GDO Tarama Analizi (p35S, tNOS, pFMV, bar),Real Time PCR Metodu Kit Metodu (BIOTECON Diagnostics Foodproof GMO Secreen 35S/NOS/bar/FMV TestKit Manuel), ISO 21569, ISO 24276
  Gıda GDO Tarama Analizi (p35S, tNOS, pFMV, bar),Real Time PCR Metodu ISO 21569
  B.7 Screening method for the detection of genetically modified organisms (FMV 34S promoter),
  B.8 Real-time PCR based screening method for the detection of the bar gene of Streptomyces hygroscopicus,
  B.9 Detection of certain DNA sequences frequently used in genetically modified organisms and originating from the cauliflower mosaic virus (CaMV 35S promoter, P35S) as well as from Agrobacterium tumefaciens (T-nos) in foodstuffs- Screening method),ISO 24276
  Gıda GDO Tarama Analizi (p35S, tNOS, pFMV, bar),Real Time PCR Metodu Kit Metodu (Eurofins GeneScan GMO Screen RT 35S/NOS/FMV Test Kit Manuel), ISO 21569, ISO 24276
  Gıda, Yem GHB 614 Pamuk Tip Belirleme Analizi Real-Time PCR Metodu EURL Metot (QT-EVE-GH-006) ISO 21569, ISO 24276
  Gıda, Yem MON 89034 Mısır Tip Belirleme Analizi Real-Time PCR Metodu EURL Metot (QT-EVE-ZM-018) ISO 21569, ISO 24276
  Gıda MON87701 Soya Tip Belirleme ve Miktar Analizi Real-Time PCR Metodu EURL Metot (QT-EVE-GM-010) ISO 21570, ISO 24276
  Gıda  MON87708 Soya Tip Belirleme ve Miktar Analizi Real-Time PCR Metodu EURL Metot (QT-EVE-GM-012) ISO 21570, ISO 24276
  Gıda, Yem MON87769 Soya Tip Belirleme ve Miktar Analizi Real-Time PCR Metodu EURL Metot (QT-EVE-GM-002) ISO 21570, ISO 24276
  Gıda At Aranması Real Time Metodu İşletme içi metot-"DMS 102762" (Modifiye edilen Meat Science (70) - 2005)
  Gıda Balık Aranması
  Real-Time PCR Metodu
  İşletme içi metot- "DMS 117732",
  Food Chemistry 2011 Vol.126 1436-1442
  Gıda Domuz Aranması Real Time Metodu İşletme içi metot-"DMS 102750" (Modifiye edilen Food Control (23) - 2012)
  Gıda Eşek Aranması Real Time Metodu İşletme içi metot-"DMS 102766" (Modifiye edilen Meat Science (70) - 2005)
  Gıda Hindi Aranması Real Time Metodu İşletme içi metot-"DMS 102767" (Modifiye edilen Food Control (23) - 2012)
  Gıda Sığır Aranması Real Time Metodu İşletme içi metot-"DMS 102759" (Modifiye edilen Food Control (23) - 2012)
  Gıda Tavuk Aranması Real Time Metodu İşletme içi metot-"DMS 102753" (Modifiye edilen Food Control (23) - 2012)
  Gıda, Yem DAS 44406-6 Soya Tip Belirleme Analizi EURL Metot (QT-EVE-GM-015)
  ISO 21569, ISO 24276
   
  Gıda, Yem DAS 68416-4 Soya Tip Belirleme Analizi EURL Metot (QT-EVE-GM-013)
  ISO 21569, ISO 24276
   
  Gıda, Yem DAS 81419-2 Soya Tip Belirleme Analizi EURL Metot (QT-EVE-GM-014)
  ISO 21569, ISO 24276
   

  * Analiz süreleri için tıklayınız.

  ** Analiz sonrası numuneler; laboratuvarda maksimum 15 gün muhafaza edilir. Bu süre müşterinin talebi, parametre ve numunenin karakteristik özelliğine bağlı olarak değişebilmektedir. Kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel açıdan bozunan veya tehlike arz eden örnekler, örnek saklama süresinin bitimi beklenmeden imha edilirler.