+90 (212) 321 09 00

“Çalışanların Titreşimle ilgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik” ve “Çalışanların Gürültüyle ilgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik” gereği kişisel gürültü maruziyeti, tüm vücut ve el-kol titreşimi ölçümleri gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra ortam gürültü ve makina titreşim ölçümleri de talep doğrultusunda yapılabilmektedir.

Ayrıca laboratuvarımız T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ nın yetkili laboratuvarı olarak hizmet vermekle birlikte, Türk Akreditasyon Kurumundan da onaylıdır.