+90 (212) 321 09 00

Titreşim Ölçümü

İsg ölçümlerinin amacı: İSG ölçümleri iş kazalarının önüne geçilmesi ve daha konforlu çalışma ortamlarının sağlanması için yapılan ölçümlerdir. Çalışma alanlarında ya da kişisel maruz kalınan fiziksel, kimyasal ya da biyolojik test ve ölçüm sonuçlarının, yasal mevzuatlardaki limitlere göre değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınarak güvenli, konforlu çalışma alanlarının oluşturulmasıdır. 

Kapsam ve Gereklilik

“Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik” gereği iş yerleri kişisel titreşim maruziyet seviyelerini belirlemelidir. Yönetmeliğe göre maruziyet eylem ve maruziyet sınır değerleri;

El-kol titreşimi için : 

  •        Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 5 m/s2
  •        Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 2,5 m/s2

Tüm vücut titreşimi için :

  •        Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 1,15 m/s2
  •        Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 0,5 m/s2 dir.

Bunun yanı sıra kişisel maruziyet titreşim seviyeleri sağlanmamış ortamlarda;

  •        El-kol titreşimine maruz kalınması sonucu, parmaklarda ters kan dolaşımı ve sinirsel etkiler meydana gelmekte ve el-kol titreşim sendromu olarak bilinen bir dizi rahatsızlık (beyaz parmak veya Raynaud sendromu, karpal tünel sendromu, tendinit vb.) ortaya çıkabilmektedir.

Laboratuvarımız bu yönetmelik gereği ölçüm yaparak, mevzuatta yer alan limitleri de içeren ölçüm raporu hazırlayabilmektedir. Ayrıca T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ nın yetkili laboratuvarı olarak hizmet vermekle birlikte, Türk Akreditasyon Kurumu’ ndan da onaylıdır.

Ölçümler

Titreşim ölçümleri iki ana sınıfa ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi mevzuatla da sınırlamalar getirilen kişisel titreşim ölçümleridir. İkinci grup ölçüm ise ortamdaki titreşimin veya bir cihazın yaydığı titreşimin tespiti için değerlendirilen, ortam titreşim veya makine titreşim ölçümleridir.

El ile kullanılan malzemelerin kişisel titreşim maruziyetini belirlemek için yapılan ölçümler el-kol titreşimleri, forklift vb makinelerin kullanımı gibi tüm vücudun titreşimine neden olabilen cihazların kişisel maruziyete etkilerini belirlemek için yapılan ölçümler de tüm vücut titreşimleri olarak adlandırılır. Ayrıca makinelerin ne kadar titreşim yaydığını tespit etmek için tasarlanan makine titreşim ölçüm metotları da mevcuttur.

El-Kol Titreşim Ölçümü :

Ele iletilen titreşim, aşağıdaki şekilde tanımlandığı gibi dik koordinat sisteminin üç ekseninde ölçülmeli ve kaydedilmelidir. 

Aşağıdaki resim bazı yaygın olarak kullanılan motorlu aletler için ölçme yeri örneklerini göstermektedir;

Tüm Vücut Titreşim Ölçümü :

Destek yüzeyleri boyunca bir bütün olarak insan vücuduna aktarılan hareketler için geçerlidir. Bu maruziyet periyodik, rastgele ve geçici olarak oluşabilir. Ölçüm yönleri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçümler minimum 180 saniyelik 3 ölçümü içermelidir. 2 farklı ölçüm prensibi için uygulanır:

  •        Destek oturma yüzeyi
  •        Ayaklar

Makine titreşim ölçüm yöntemi tüm vücut titreşim ölçümüne paralellik göstermekle birlikte makinelere göre bazı hazırlık işlemleri ve analizin yapılacağı ortam koşulları bakımından belirli noktalarda farklılıklar içermektedir.