+90 (212) 321 09 00

“Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” ve “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” gereği VOC ve Formaldehit maruziyet ölçümleri gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra aynı ölçümler ortam izlemesi olarak da talep doğrultusunda yapılabilmektedir.

Ayrıca laboratuvarımız T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ nın yetkili laboratuvarı olarak hizmet vermekle birlikte, Türk Akreditasyon Kurumundan da onaylıdır.

 • Çalışma Ortamı Analizleri
  Güncelleme Tarihi: 15.01.2021

  Parametre Num. Cinsi Metod Miktar Numune Kabı Koruma Yöntemi Analizden önce maks. muhafaza süresi Bak. Kapsam Akr. Kapsam
  Civa Çalışma Ortamı DMS 121493 (m-NIOSH NMAM 6009) Sorbent Tüp Sorbent Tüp 25°C 30 gün x x
  Metaller Çalışma Ortamı ISO 15202-1
  ISO 15202-2
  ISO 30011
  Selüloz Ester Membran Filtre Filtre kaseti veya başlığı - 28 gün x x
  Uçucu Organik Bileşik (VOC) ve Buhar Tayini Çalışma Ortamı ISO 16200-1
  ASTM D3687
  Sorbent Tüp Hava geçirmez metal yada cam kap Örnek alındıktan sonra 8 saat içerisinde analiz edilmeyecekse  <5 °C (vinil klorür gibi çok uçucu bileşikler olması durumunda kuru buz yada derin dondurucuda saklanır)   x x
  Formaldehit Çalışma Ortamı NIOSH NMAM 3500 40 mL Polietilen kap   30 gün x x
  Silika Çalışma Ortamı NIOSH NMAM 7601   Filtre kaseti veya başlığı 25 °C 28 gün    
  Toz Çalışma Ortamı MDHS 14/3   Filtre kaseti veya başlığı   28 gün x x
  Hidroflorik Asit
  ( HF ve Florür )
  Çalışma Ortamı (NIOSH NMAM 7906
  ISO 21438-3)
  Filtre Filtre Florür - / HF 20 °C / HF 4 °C Florür en az 14 gün / HF 7 gün / HF daha uzun gün x x
  Asitler - Hidroklorik Asit, Hidrobromik Asit, Nitrik Asit
  ( HCl, HBr, HNO3 )
  Çalışma Ortamı (NIOSH NMAM 7907
  ISO 21438-2)
  Filtre Filtre  20 °C / 4 °C  1 hafta/ 28 gün x x
  Asitler - Sülfürik Asit, Foforik Asit
  ( H2SO4, H3PO4 )
  Çalışma Ortamı (NIOSH NMAM 7908
  ISO 21438-1)
  Filtre Filtre  20 °C / 4 °C  1 hafta/ 28 gün x x
  Mikroorganizmaların ve Mikrobiyal Bileşiklerin Tayini
  (ECO MAS 100 / Pasif Örnekleme / Filtre)
  Çalışma Ortamı TS EN ISO 13098 2 adet besiyeri içeren petri kabı veya 2 adet filtre Besiyeri içeren steril petri kabı veya filtre 2-8 °C 24 saat x x
  Mikroorganizmaların ve Mikrobiyal Bileşiklerin Tayini (İmpenger) Çalışma Ortamı TS EN ISO 13098 Dilüsyon Sıvısı Dilüsyon Sıvısı 2-8 °C 24 saat x x

  * Analiz süreleri için tıklayınız.

  ** Analiz sonrası numuneler; laboratuvarda maksimum 15 gün muhafaza edilir. Bu süre müşterinin talebi, parametre ve numunenin karakteristik özelliğine bağlı olarak değişebilmektedir. Kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel açıdan bozunan veya tehlike arz eden örnekler, örnek saklama süresinin bitimi beklenmeden imha edilirler.