+90 (212) 321 09 00

“İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik / Madde 5 / e” bendine dayanarak iş yerleri termal konfor parametresi ile ilgili tesis içinde gerekli konforu sağlamalıdır. Laboratuvarımız bu yönetmelik gereği ölçüm yaparak TS EN ISO 7730 ve TS EN 27243 standardındaki değerlendirmeleri de içeren ölçüm raporu hazırlayabilmektedir.

Ayrıca T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ nın yetkili laboratuvarı olarak hizmet vermekle birlikte, Türk Akreditasyon Kurumundan da onaylıdır.